Fintech

Huddlestock får konsulentavtale med Lunar

Sjefen håper det kan føre til mer business - på sikt.

Huddlestock-sjef John Skajem har fått et nytt selskap på kundelisten
Publisert

– Avtalen går ut på at vi skal hjelpe Lunar med å tilrettelegge for digitale løsninger i forbindelse med «corporate actions» som bankens bedriftskunder må utføre, sier Huddlestock-sjef John Skajem til Shifter.

Med «corporate actions» mener han alt et selskap må gjennom da det kaller inn til generalforsamling, melder om utbytte, emisjoner og den typen ting. Det er ting som må gjøres i henhold til lover og regler, og det er arbeidet med å få automatisert det som Huddlestock skal gjøre.

Konsekvens av oppkjøp

Om noen synes dette ikke høres ut som helt tradisjonell Huddlestock-virksomhet, er det helt riktig. At selskapet har fått denne avtalen med Lunar, er en direkte konsekvens av oppkjøpet av det svenske konsulentselskapet Visigon Nordic i fjor.

Huddlestock betalte da 56 millioner kroner for et selskap med 20 ansatte, som skulle styrke dem på det nordiske markedet og bli en lokal organisasjon for implementering av Huddlestocks systemer Apex og Bedrock.

– Vi er utrolig takknemlige for at vi fikk kjøpt Visigon i fjor. Det ga oss ytterligere kompetanse og flinke medarbeidere. Det er veldig stas at de bidrar med nye kunder for oss, sier han.

Håper på mer

Skajem stikker ikke under stol at han håper konsulentavtalen kan føre til noe mer. Lunar passer nemlig godt inn i beskrivelsen av den typen selskap som Huddlestock ønsker å ha på kundelisten for Bedrock – selskapets «white label»-løsning for nettmeglertjenester.

– I neste omgang jobber vi med å se om vi kan få solgt mer produkter til Lunar, innrømmer Huddlestock-sjefen.