FINTeCH

Her er fintech-hodenes beste ChatGPT-tips

Fintech-verden har som alle andre blitt sterkt påvirket av ChatGPT. Det var nesten ikke en presentasjon på Norway Fintech Festival uten at AI ble nevnt. Shifter fant fire dypt AI-interesserte personer i vrimmelen - og ba dem fortelle hva de tror AI-revolusjonen vil bety.

Tenker til om AI. F.v Eivind Aksnes Rebnord (Avo Consulting), Halvor Barndon (Kvikk Forsikring), Sebnem Erener (Klarna), Jarle Holm (Kron)
Tenker til om AI. F.v Eivind Aksnes Rebnord (Avo Consulting), Halvor Barndon (Kvikk Forsikring), Sebnem Erener (Klarna), Jarle Holm (Kron)
Publisert Sist oppdatert

AI-tonen ble satt allerede fra starten av festival-debutanten som gikk av stabelen denne uken. Finance Innovation-leder Bent Gjendems velkomsttale var bare andre punkt på programmet.

Først ut var The Fintech Challenge - et forsøk fra Avo Consulting og Boost AI på å se om det er mulig å gå fra idé til produkt i løpet av to dager, bare ved hjelp av lavkode og generativ AI.

Deretter ble det snakket om AI og ChatGPT i presentasjoner, live-podcaster, i lunsjpauser og over minglepils, helt til de siste punktene i programmet, som begge handlet om generativ AI, og selve avslutningen - der Avo Consulting kunne vise at det faktisk var mulig å bygge et ferdig produkt i løpet av to dager.

Under avslutningen kunne de som var igjen teste ut løsningen, som kort fortalt går ut på at du kan laste opp dokumenter med store mengder tekst og be AI-en lage en oppsummering for deg.

I mellomtiden hadde Shifter funnet fire personer som delte sine tanker om hvordan AI påvirker finansbransjen, bedriftene og arbeidslivet:

Jarle Holm, leder for strategiske initiativer i Kron

Jarle Holm, leder for strategiske initiativer i Kron
Jarle Holm, leder for strategiske initiativer i Kron

30. november var dag 0 i den nye AI-verden. Hva betyr AI-revolusjonen for bank, finans og fintech?

– Hva var det Steve Jobs sa da han presenterte Iphone for første gang? «Every once in a while a revolutionary product comes along that changes everything». Jeg tror at dette har en mye større og mer vidtrekkende konsekvens enn det Iphone hadde i forhold til hvordan man faktisk bruker det.

– Om vi tar «embedded banking». Jeg har sett på det som at vi plugger oss inn i andre eksisterende verdikjeder. Med generativ AI er det potensial for å ta «embedded banking» til et nytt nivå. Vi kan skape helt nye verdikjeder og en personlig assistent, som faktisk løser problemet. Nå har vi fått en underliggende teknologi som muliggjør den måten å tenke på.

Hvordan har AI-gjennombruddet påvirket ditt selskap i disse månedene?

– Jeg har jo bare vært i Kron i noen uker, men jeg kan allerede se at det er noe som påvirker oss, og at vi er i fase med mye eksperimentering.

Hvilke nye kompetansekrav vil det føre til i en bedrift?

– Jeg tenker tilbake på evolusjonen av maskininstruksjoner. Da var det maskinspråk, som fikk et nytt abstraksjonsnivå eller en ny måte å kode på, men kodingen var veldig mye på maskinens premisser. Det som er spennende med AI, er at det er enda mer deklarativt. Det er du som setter premissen på ditt eget språk, om hva du ønsker å oppnå.

– Det gjør at egenskapene går fra være god på å strukturere, til å være god på å bestille og beskrive. Det blir enda mer viktig med kreativiteten, den menneskelige siden av arbeidet, for å skape nye måter å beskrive ting på.

Hva er ditt eget beste ChatGPT-tips?

– Jeg bruker det veldig mye på idestadiet, til å teste ut en tidlig idé for noe jeg skal skrive. Jeg skriver hva jeg ønsker å formidle, og så får jeg ut et utkast. Så begynner jeg å skrive ut fra det. Da slipper jeg å starte med blanke ark.

Eivind Aksnes Rebnord, konsulent Avo Consulting

Eivind Aksnes Rebnord, konsulent Avo Consulting
Eivind Aksnes Rebnord, konsulent Avo Consulting

30. november var dag 0 i den nye AI-verden. Hva betyr AI-revolusjonen for bank, finans og fintech?

– Det vi kommer til å se mer av fremover er denne hyperpersonaliseringen. At kundegrensenittet blir mye mer personlig. Alle grensesnitt man må forholde seg til, vil bli mye mer friksjonsfrie.

Hvordan har AI-gjennombruddet påvirket ditt selskap i disse månedene?

– Det har vært helt vilt. Vi hadde et foredrag for studenter på NHH i januar, etter det har forespørslene fra andre aktører bare rent inn. Vi hadde tilgang på GPT4 for lanseringen av ChatGPT og har kunne teste ut mulighetene med det.

– Vi er jo et konsulentselskap som baserer seg på lavkode. Når du har lavkode som kan utvikle applikasjoner på minutter, og legger til et API fra Open AI, som du kan pinge på, kan du utvikle veldig kraftfulle løsninger, veldig raskt.

Hvilke nye kompetansekrav vil det føre til i en bedrift?

– Det blir veldig viktig for folk å kunne bruke dette verktøyet. «Prompt engineering» blir det nye man må lære seg. På samme måte som du måtte lære deg kalkulator for lenge siden.

– Så vi må bli gode til å stille de riktige spørsmålene?

– Du må forstå hvor viktig det er for disse modellene å ha et eksempel, og hvordan det kan bidra til å gjøre outputen god som mulig. Det er nøkkelen. Vi vil i større grad jobbe med disse modellene og øke produktiviteten.

– Det er to sider av dette. En nylig amerikansk undersøkelse blant 1000 bedrifter, viste at det er flere jobber som kan erstattes. Men det er også flere ansatte som får gjort mye mer. Så man må jobbe med å finne nye områder folk kan jobbe med, heller enn å erstatte dem.

– Men det gamle prinsippet «skit inn, skit ut», gjelder fortsatt?

– Helt riktig. Det er fortsatt veldig viktig å fôre AI-en på riktig måte. Det er derfor vi har fått så mange spørsmål om å vise folk hvordan man bruker disse verktøyene. En ting er ChatGPT, men det sammen gjelder for alle verktøyene som pinger på API-et og integrerer dette. Å vite hvordan du bruker de er også viktig.

– Alle arbeidsflyter er veldig personalisert, utfra hvilket yrke du har og hva du jobber med. Det betyr at vi må få inn generativ AI på mange plasser, for folk jobber på veldig forskjellige måter.

– Hva er ditt eget beste ChatGPT-tips?

– Jeg laget en egen integrasjon, der jeg har stilt meg selv spørsmålet: Hvordan kan jeg få ChatGPT-opplevelsen til å bli bedre?

– Vi vet at vi kan stille spørsmål til ChatGPT og få gode svar. Men hva hvis vi lar ChatGPT stille spørsmålet også? Hvis jeg spør hva det neste store innenfor fintech vil være, så ber jeg ChatGPT gi meg svarene. Deretter lar jeg en annen ChatGPT stille kritiske oppfølgingsspørsmål, og prøve å få den første modellen til å utdype. Så de står og snakker med hverandre.

– Disse to står og utforsker mulighetsrommet, i stedet for at jeg hele tiden må inn å interagere. Da kan du få utforsket veldig mye, og jeg får en oppsummering til slutt.

– Det er det vi har prøvd utforske med vår Fintech Challenge her under Norway Fintech Festival. Hva gjør man når man er rådvill og ikke helt vet hva man skal lage? Man spør ChatGPT. Det blir et redskap for å finne ut hva det endelige produktet skal være.

(Det viste seg at Rebnords integrasjon også ble grunnlaget produktet i The Fintech Challenge. Eller, for å være presis, evnen til å oppsummere samtalen mellom botene på en kort og effektiv måte. Det ble til ExplainAI, en enkel applikasjon som lar brukeren laste opp et dokument med store mengder tekst, og få den oppsummert i akkurat så mange ord du ønsker.)

Halvor Barndon, CTO og medgründer i Kvikk Forsikring
Halvor Barndon, CTO og medgründer i Kvikk Forsikring

Halvor Barndon, CTO og medgründer i Kvikk Forsikring og partner i Visito, og en av foreløpig 18 som har en norsk master i maskinlæring fra Bergen eller Trondheim.

30. november var dag 0 i den nye AI-verden. Hva betyr AI-revolusjonen for bank, finans og fintech?

– Fra mitt perspektiv, har jo dette med GPT-modeller eller projeksjonsmodeller som vi kaller det, vært en greie i akademia i mange, mange år. Altså modeller som kan ta en viss form for input og så projisere noe som de tror er en relevant output. Gjennom hele studietiden diskuterte vi hvilken påvirkning dette ville kunne få, men det var hele tiden på et teoretisk akademisk nivå.

– Med ChatGPT har det blitt kjent for alle, og plutselig er det blitt veldig mye tatt i bruk.

– Når det gjelder påvirkningen på bank og finans, tror jeg det gjenstår veldig mye. I dag er vi på et nivå der vi kan bruke det til rådgivning, anbefalinger og diskutere med den.

– Den store fordelen vil komme på den analytiske siden. Det jobbes med modeller som InstructGPT. Det en mer spesifikt rettet modell hvor du ber om en spesifikk output basert på en instruks.

– Når de modellene begynner å komme inn i det analytiske perspektivet av finans, da kommer den store, store endringen.

– Dagens ChatGPT gir svar basert på probabilitet. Den foreslår en måte å løse det på, eller gir deg et teoretisk grunnlag for det du ønsker å løse. Det blir noe annet med faktisk analytiske verktøy som blir generert utfra spesifikke instrukser.

– Da kan du be en modell om å lage årsregnskap. Hvis du i tillegg kan gjøre det sømløst med integrering av databaser, da begynner vi å se konturene av virkelig interessante verktøyer.

Hvordan har AI-gjennombruddet påvirket ditt selskap i disse månedene?

– Vi begynte å jobbe med dette før november. Min AI-master var mye av grunnen til at jeg kom inn i Kvikk. I dag bruker vi bruker generativ AI på to områder.

– Den ene er som et verktøy for hurtigere utvikling. Det andre for å gi kundene våre ekstra verdi.

– Skal våre kunder ut og reise, kan vi bruke den generative AI-en eller andre AI-verktøy for å gi reisetips, gi risikovurderinger i forhold til premiekostnader og den type ting. Vi kan også bruke det til å gi deg bedre forslag for reisen din, og generere disse tingene automatisk basert på ulike typer data.

Hvilke nye kompetansekrav vil det føre til i en bedrift?

– Hos oss, som er i såpass tidlig fase, vil det ikke endre hvilken type kompetanse vi ser etter. Vi vil fortsatt ser etter seniorutviklere med erfaring av finans. Det vil være viktig for oss at de som kommer inn er noen som vi kan stole på, og som kan etterkontrollere det som kommer ut av modellene. Det er ikke helt til å stole på ennå.

Hva vil det kreve av folk flest?

– Jeg tror at man fremover vil fokusere på strategisk kompetanse. Hvem er flink på arkitektur? Det å utvikle og skrive kode, tror jeg faller bort ganske raskt etter hvert som modellene blir bedre.

Så mangelen på utviklere er problem som er på vei å trylles vekk?

– Ja, det vil være behov for utviklere i sikkert fem-ti år til, men færre kan gjøre mer.

– Hurtigheten vil være langt, langt høyere enn tidligere. Den store revolusjonen er hvor raskt det går an å fikse problemer som man har støtt på. En feilmelding i koden kan løses superraskt om man bruker GPT-modeller.

Hva er ditt eget beste ChatGPT-tips?

– Jeg bruker chat-GPT til mange ting, både på utvikling og på markedsføringsplaner.

– Det er veldig viktig å alltid beskrive rollen du ønsker at GPT-modellene skal ta.

– Det er veldig viktig å alltid beskrive rollen du ønsker at GPT-modellene skal ta. Legger du til det i begynnelsen av hver instruks, slik at modellen vet hvilken rolle den skal ta, vil du også få en bonusverdi i dette med «tone of voice». GPT-modellen forstår nemlig ulike semantiske betydninger i roller.

– Du kan be modellen om å agere som en backend-utvikler i stedet for frontend-utvikler, eller å agere som en VC-investor i stedet for en engleinvestor. Det øker sannsynligheten for presise svar. Det synes jeg er veldig kult.

Sebnem Erener, juridisk rådgiver Klarna
Sebnem Erener, juridisk rådgiver Klarna

Sebnem Erener, juridisk rådgiver i Klarna, men som her svarer på vegne av seg selv, fordi hun er i ferd med å starte et initiativ om etisk AI - med utgangspunkt i EUs aktuelle AI Act.

30. november var dag 0 i den nye AI-verden. Hva betyr AI-revolusjonen for bank, finans og fintech?

– Jeg jobber ikke først og fremst med AI inn mot finans og fintech. Jeg ser mer på utviklingen basert på EU AI Act.

LES OGSÅ: «EU vil tøyle kunstig intelligens»

– Det finnes mange muligheter for AI å virkelig forbedre prosesser, redusere risiko, gjøre finansielle tjenester mer inkluderende og kredittavgjørelser mindre «biased». Det er et område som Klarna faktisk ser på. At et AI-system er en del av et finansielt tilbud, betyr ikke at det også fører til høy risiko. All regulering på området som trer i kraft, bør være helt nøytral på det området.

– For eksempel, kredittvurdering blir sett på som høyrisiko, men det trenger det ikke å være. Vi bør virkelig se på fordelene av et tiltak før vi bestemmer oss for at AI er noe skummelt som bare vil ende opp med «social scoring» av mennesker.

Hvordan har AI-gjennombruddet påvirket ditt selskap i disse månedene?

– Det eneste området jeg har noe innsikt i, er at vi bruker det som en del av arbeid med holdbare lån. Vi bruker AI i våre kreditt- og risikomodeller. Det vi nettopp har oppdaget, er at det gjør våre beslutninger mer presise, mindre fordomsfulle og billigere. Så det er faktisk til fordel for kunden. For oss er det viktig at våre produkter er rettvise og rimelige.

Hvilke nye kompetansekrav vil det føre til i en bedrift?

– Jeg tror det vil føre til at alle må revidere sitt «skill set». Jeg tror ikke det vil føre til at mange mennesker vil bli overflødige. Derimot vil det føre til at alle må komplettere verktøykassen sin med evnen til å bruke AI på riktig måte.

– Vi må likevel huske at selv om AI kjapt har vist seg å klare mye, har det også åpenbare begrensninger. Som jurist er det ikke mulig for meg å stole på at AI-en klarer å tolke lover riktig. Den klarer ikke å skrive en korrekt oppsummering, med mindre den har fått instrukser eller spørsmål fra en som kan loven.

– Tidlige ble jurister utdannet til å lære seg paragrafer utenat. Med Google var det ikke lenger nødvendig, men det gjorde ikke jurister utdatert. Det er omtrent samme sak. AI vil kunne hjelpe til enda mer effektivt, med administrative og repetitive oppgaver, men juristen vil fortsatt være nødvendig for sine evner til å analysere og tolke.

Hva er ditt eget beste ChatGPT-tips?

– Svarene på konkrete spørsmål synes jeg ofte kan bli litt repetitive og generiske, men som hjelpemiddel for å strukturere ting er det fantastisk.

– Om du ikke klarer å komme i gang med en oppgave, kan den bidra til å gi deg en struktur. Det samme gjelder for presentasjoner, e-poster, eller om du har en ferdig tekst som må modifiseres litt for ulike mottakere.

– Det en AI ikke klarer, er å erstatte menneskets kreativitet. Den må du stå for selv.

Abonner på nyhetsbrevet FinShift

Hold deg oppdatert på det siste og viktigste om fremtiden innen bank- og finansbransjen

Ja, takk!

Powered by Labrador CMS