FinSHIFT 30.08.2023

Har fintech mistet futten?

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Simon Ruud t.v. og Ingar Bentsen i The Factory flagger for nye investeringstider.

Hva er saken? 

The Factory-gründer og daglig leder Ingar Bentsen forteller at fintech-pioneren ikke lenger kan ha hovedfokus på fintech-selskaper.

– Vi har begynt å jobbe med å sette opp et nytt fond, og da ser vi naturlig nok på hva vi skal investere i. Kan vi sette opp et fond på 150-200 millioner kroner, som fortsatt skal investere i de samme segmentene? Svaret er entydig … Det kan vi ikke, sier Bentsen i Shifter, og fortsetter:

– Dealflowen blir rett og slett for liten.

Det er en tøff beskjed fra et investeringsmiljø som begynte som Fintech Factory i 2016 og har vært en særdeles aktiv tidligfaseinvestor i fintech-selskaper.

Hvorfor er det interessant? 

Beskjeden fra The Factory sper på det mørke bildet av norsk fintech som ble tegnet i den nylige statusrapporten om norsk fintech fra Finansforbundet og Ontogeny Group.

Rapporten viste blant annet at veksten innen fintech har stoppet opp, at det har blitt vesentlig vanskeligere å hente kapital samtidig som de akkumulerte underskuddene vokser raskt. I tillegg var det flere konkurser i 2022 enn noen gang tidligere, og man så derfor en nedgang i antall selskaper for første gang siden 2012.

Dykker man videre ned i tallene, finner man ett tall som i høy grad peker på det samme som The Factorys konklusjon om at det ikke er nok dealflow til å satse på fintech.

Tallgrunnlaget viser av de 13 nye selskapene som ble lagt til sammenlignet med tidligere år, var det bare fire som ble startet i 2022.

Det ligner veldig på The Factorys egne tall over tilsiget til sitt akseleratorprogram. Der det i årene før pandemien lå på mellom 20-30 selskaper årlig, er antallet selskaper som har kontaktet The Factory hittil i år godt under ti.

– Vi har dessverre hatt en halvering fra toppårene, sier Simon Ruud, som leder The Factory Academy til Shifter.

Da FinShift spør Marius Nordkvelde i Ontogeny Group om tallene, bekrefter han at de også har sett en nedgang i antall nye selskaper sammenlignet med noen år tilbake, men poengterer også at man ikke skal ta tallet fire altfor bokstavelig. Akkurat som det i år ble lagt til ni selskaper som var stiftet før 2022, kan det bli lagt til selskaper fra 2022 i løpet av de kommende årene.

Hva er konsekvensen? 

«Konsekvensene av færre gründere og mindre vekst i fintech-næringen, og blant oppstartsselskaper generelt, er at Norge som nasjon mister svært viktig kompetanse. Vi risikerer å bli akterutseilt,» skriver Finansforbundets Ingeborg Frøysnes i et debattinnlegg i Dagens Næringsliv i en oppfølging av rapporten.

Hvis antallet selskaper som startes et år (4) er færre enn antallet konkurser (7) holder seg over tid, vil nok akterutseilingen være et faktum raskere enn noen ønsker. Selv om det helt åpenbart finnes en rekke fintech-selskaper som beveger seg i retning lønnsomhet og vekst.

En liten pekepinn om trenden fortsetter i negativ retning vil vi kunne få ganske så raskt. Nå til helgen løper søknadsfristen ut til høstens akseleratorprogram hos Startuplab. I høstprogrammet er DNB og Fremtind med og velger ut deltakere til DNB NXT Accelerator.

For Startuplab mener ikke det er noen krise i tilveksten på gründere rent generelt.

– Dealflowen er veldig god, faktisk! Vi ligger an til å komme på all-time-high på akseleratorsøknader nå i høst som har søknadsfrist 3. september - og vi forventer å investere i mange svært gode, ambisiøse techselskaper, sier Jens Aune som leder akseleratorsatsingen til Startuplab til Shifter.

Det skal bli veldig interessant å se om det også gjelder for fintech-selskaper som vil være med i DNB NXT-delen.

Relaterte saker

  (+) The Factory snur seg vekk fra fintech
→ Ingen gründertørke hos Startuplab: – Dealflowen er veldig god, faktisk!
  (+) Ny rapport om norsk fintech: «Man må bare erkjenne at det er et særlig tungt år»
  Fintech 2023 - Status og trender for den norske fintech-sektoren