FINTECH

Gunstig klima for karbonregnskap

For bærekraftstartupen Energi.ai med gründer Anders H. Lier i spissen er det full gass som gjelder. Selskapet har allerede hentet penger to ganger i år og utvider stadig kundelisten med bedrifter som ønsker å påbegynne jobben med å bli klimanøytrale.

Gründer og daglig leder Anders H. Lier i Energi.ai mener samarbeid med leverandører av regnskapssystem er det beste måten for å gjøre selskapets karbonregnskap tilgjengelig for flest mulig bedriter.
Gründer og daglig leder Anders H. Lier i Energi.ai mener samarbeid med leverandører av regnskapssystem er det beste måten for å gjøre selskapets karbonregnskap tilgjengelig for flest mulig bedriter.
Publisert Sist oppdatert

– De som ønsker å være en «first mover» innen bærekraft kommer til oss, hevder Energi AI-gründer Anders H. Lier ubeskjedent overfor Shifter når han skal oppsummere året for selskapet så langt.

Han sier som en utdypning av det faktum at kundelisten har vokst kraftig de siste månedene og at selskapet nå har rundt 1000 selskaper på plattformen. Men utsagnet kunne like gjerne gjelde investorer og samarbeidspartnere.

At uroen i markedene har gjort tilgangen på kapital betydelig strammere for oppstartselskaper, har nok ikke noen gått glipp av. Klimatech-selskaper har imidlertid vært et av unntakene. Det har Energi.ai hatt glede av.

Dobbel kapitaltilførsel

I februar hentet selskapet 16 millioner kroner og fikk inn Trond Riiber Knudsen, Jakob Hatteland (Autostore), Peder Nærbø (Bulk Infrastructure), Stian Rustad (24Sevenoffice) og Tjuvholmen Ventures på eiersiden. Da var verdsettelsen på et «tresifret millionbeløp».

Nå i sommer kom neste kapitaltilførsel. Denne gang hentet Lier & Co 60 millioner kroner. Pengene kom fra FSN Capital-gründer Frode Strand Nielsens eget investeringsselskap Blue River Invest, Brasil-baserte Janeiro Energy med Svein Harald Øygard som sentral aktør, og en ikke navngitt amerikansk familie som er storeier i et stort børsnotert selskap. Hva verdsettelsen er nå, er heller ikke kjent, men bør logisk sett ha blitt et «større tresifret millionbeløp».

– Vårt problem er ikke å finne kunder, det er å levere og å skalere opp. Til det trenger man penger, så denne runden var veldig beleilig, sier Lier, og legger til at de to internasjonale investorene kan være med på å bidra til å få en fot inn i nye markeder.

LES OGSÅ: Energi.AI skal lage klimaregnskap for Vekstra

Viktige samarbeidsavtaler

Parallelt med kapitalutvidelsene har Energi.ai inngått et par viktige samarbeidsavtaler som er avgjørende for forretningsmodell, produktutvikling og fremtidig vekst.

At 24SevenOffice-gründer Stian Rustad kom inn på eiersiden i februar, var neppe en tilfeldighet. Et par måneder etterpå kunne 24SevenOffice presentere Energi.ais automatiserte karbonregnskap som en del av tilbudet til erp-leverandørens 70.000 kunder.

– Jeg tror 24SevenOffice var først i verden med å tilby en automatisert løsning for karbonregnskap. Vår løsning er tilgjengelig på deres interne markedsplass, sier Lier.

I juli kom en ny avtale som trekker i samme retning. Denne gang med Uni Micro som skal integrere Energi.ai inn i sin Softrig-plattform, som også utgjør basen for DNB og Sparebank 1 regnskapstilbud. Dermed vil ytterligere drøyt 20.000 bedrifter kunne skaffe seg kunnskap om sitt eget CO2-avtrykk..

LES OGSÅ: «Vi tror veldig sterkt på at regnskapssystem er noe du vil kjøpe hos bankene»

Må ha bærekraftige kostnader

For Uni Micro-sjef Kjartan Solvi er det logisk at karbon- og klimaregnskap blir en del av ERP-leverandørenes regnskapstilbud til bedriftene.

Kjartan Solvi, daglig leder i Uni Micro mener det er logisk at tilbudet om karbonregnskap kommer sammen det ordinære regnskapet.
Kjartan Solvi, daglig leder i Uni Micro mener det er logisk at tilbudet om karbonregnskap kommer sammen det ordinære regnskapet.

– Vi sett nøye på dette markedet både i Norge og internasjonalt. Energi.ai er et av selskapene som har kommet lengst. I dag er markedet preget av konsulenthus som hjelper store bedrifter. Det er ikke en mulig vei for småbedrifter, sier Solvi til Shifter.

– Skal vi lykkes der, må kostnadene ned på et nivå som er bærekraftig. Det har Energi.ai tatt alvorlig, fortsetter han.

MELD DEG PÅ FINSHIFT- nyhetsbrevet som kommenterer ukens viktigste fintech-nyheter.

Ønsker å jobbe via partnere

Lier er rørende enig i at det er regnskapsbransjen som vil bli den sentrale aktøren i rapporteringen av karbon- og klimaregnskap, og det passer som hånd i hanske for selskapets strategi.

– Vi jobber ut fra prinsippet en-til-en-til-mange. Sammen med våre partnere kan vi nå ut til millioner av kunder. Mange kunder betyr mye data, som igjen gjør at vi kan trene våre algoritmer. Da er det mest effektivt å gå gjennom ERP-selskaper og regnskapsbyråer, sier Lier.

At de i tillegg får være med og dele på inntektene og blir dem som setter det grønne skiftet på agendaen hos sine kunder, mener Lier er et godt insitament for å få dem med på laget.

Anders Lier i Energi.ai har hatt en hektisk første halvår.
Anders Lier i Energi.ai har hatt en hektisk første halvår.

Som så mange andre selskaper i dag, jobber Energi.ai etter SaaS-modellen og faste månedlige inntekter. Prisen for tjenesten er derimot ikke fast. Energi.ai har en prismatrise som tar høyde for både dybden på informasjonen som kompleksitet og størrelse på selskapet.

Nå har dere fått avtaler med 24SevenOffice og Uni Micro. Hva med giganten Visma? Er det en mulig fremtidig samarbeidspartner?

- Vi tenker ikke så mye på hva andre gjør eller planlegger. Nå skal vi først finne ut hvordan vi skal få presentert våre dashboards på best mulig måte for Uni Micros kunder, sier Lier.

Karbondioksidkalkulator

Så hva er det Energi gjør som vekker interesse? Litt forenklet kan man si at Energi.ai har som ambisjon å gjøre karbonregnskapet til en bedrift like «enkelt» og naturlig som det finansielle regnskapet selskapet uansett må levere

Maskinlæring og kunstig intelligens brukes til å hente ut relevante data fra fakturaer og annen finansiell informasjonen i det vanlige regnskapet. Disse dataene matches så med eksterne kilder som Greenhouse Gas Protocol, (GHG-protokollen), den mest brukte standarden for rapportering av klimagassutslipp, men også med datasett knyttet til sirkulærøkonomi som livssyklusanalyser og miljøvaredeklarasjoner.

På en måte skulle man kunne det kalle en slags karbondioksidkalkulator som omvandler bedriftens energibruk til CO2-ekvivalenter som så deles opp etter GHG-protokollens tre såkalte «scopes»; Direkte utslipp fra eget utstyr (biler, fabrikker), utslipp knyttet til energibruk (strøm, fjernvarme eller oljefyring) og andre indirekte utslipp, enten de som kommer fra innkjøp av varer og tjenester (oppstrøm), eller salg av varer og tjenester (nedstrøm).

Å foreslå tiltak er viktigst

Men å hjelpe bedrifter å finne og redegjøre for sitt CO2-avtrykk, er ifølge Lier, bare halvparten av jobben.

– Det er viktig å vise bedriftene hvor de står seg i dag. Det blir ikke noe grønt skifte uten full oversikt, Men de aller viktigste vi gjør, er å bruke disse dataene til å anbefale tiltak som fører bedriftene i retning av fremtidig klimanøytralitet, sier Lier.

– Det er det vi brenner for, legger han til

Allerede i dag har EU såkalte taksonomi ført til at store børsnoterte selskaper og bank- og finansbransjen er pålagt å føre klimaregnskap, men det er bare et spørsmål om tid før slike krav vil omfatte alle selskaper.

At de største selskapene allerede må forholde seg til klimaregnskap har gjort at giganter som er i gang Microsoft, SAP og Oracle med å utvikle mer automatisere systemer for beregnes bedrifters CO2-avtrykk. Blant mer regionale aktører på ERP-området er det arbeidet ikke kommet like langt, ifølge Lier.

– Der har vi en fordel med vår AI-drevne modell. Vi er rent B2B SaaS-selskap som setter opp API-er, leser data, automatiserer og masseproduserer oversikter. Basert på dette gir vi kontekstuelle anbefalinger for hvordan selskaper skal bli klimanøytrale, sier han.

Venter økt konkurranse

Selv om Energi.ai kan ha skaffet seg et lite forsprang med automatiseringen av karbonregnskapet, vil det ikke drøye før konkurrentene vil gjøre seg gjeldene.

– Vi venter en rekke aktører på dette området fremover. Det er ikke slik at en aktør vil ta alt, sier Kjartan Solvi i Uni Micro om utviklingen.

Samtidig passer produktet fra Energi.ai godt inn i Uni Micros egen strategi om å være best på å lage kjernefunksjonaliteten til et regnskapssystem og så jobbe med dem som er best på andre områder.

– Vi har stor respekt for kompetansen Energi.ai har både når det gjelder å lage produkt og kunnskapen om fagfeltet. De kommer med mer enn bare en tilleggsfunksjon. Dette er noe som skal være med å se til at bedriftene tar de riktige valgene for å kutte i sine klimautslipp, sier Solvi.

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*

Powered by Labrador CMS