FINTECH

Glad for at Finanstilsynet endrer syn på forsikringsregler for PSD2-selskaper

– Det er på høy tid, mener Neonomics-sjef Christoffer Andvig, som mener tidligere praksis har vært basert på en feiltolking.

Christoffer Andvig, daglig leder i Neonomics, mener Finanstilsynet har tolket reglene
Publisert

Finanstilsynet sendte nylig ut Rundskriv nr 2/2022 – «Ansvarsforsikring/garanti for betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester»

Bak det tørre navnet dølger seg noe som kan føre til en betydende endring for de såkalte «PSD2-selskaper», det vil de tredjepartstilbydere som yter tjenester etter EUs betalingstjenestedirektiv, PSD2.

Frem til nå har disse selskapene, som er åtte i antallet (Neonomics, Vipps, ZTL. Horde, Lendo, Monio, Elekt og Aera), vært nødt til å ha en ansvarsforsikring og i tillegg en bankgaranti som sikkerhet for at kunder skal få dekket tap som oppstår på grunn av feil som PSD2-selskapene har forårsaket.

Nå åpner Finanstilsynet for at det er tilstrekkelig å komplettere ansvarsforsikringen med en egenandel.

«Feiltolkning»

Det er på høy tid, mener Christoffer Andvig, daglig leder i Neonomics, som var det aller første selskapet i Norge, som fikk «PSD2-lisens».

– Hele problemstillingen rundt egenandel har etter vårt syn vært en praksis basert på en feiltolkning av Den europeiske bankmyndighetens «guidelines» for forsikring. Den norske lovteksten manglet også utdypende presisering, skriver Andvig i en e-post til Shifter.

Han mener at den opprinnelige teksten i EBAs veiledning kunne tolkes på flere måter –der den strengeste tolkningen sa at forsikringen ikke kunne ha egenandel. Det var også den tolkningen som Finanstilsynet endte opp med.

– At ansvarsforsikringen ikke kan ha egenandel (punktum) var en alt for streng tolkning. Vi mente at forsikringen måtte settes opp slik at utbetalingen ikke ble avkortet med en egenandel mot skadelidende, som var hensikten i EBAs guidelines, skriver Andvig.

Etter at lovverket ble laget i Norge, har EBA presisert sine retningslinjer på dette området. Andvig mener dette har ført til en prosess som nå har ledet til det nye rundskrivet.

Vurderer endring

Neonomics-sjefen er godt fornøyd med at reglene er endret.

– Vi har hatt både garantiforsikring og ansvarsforsikring. Nå ser vi på om vi kan si opp garantiforsikringen som følge av endringene, sier han.

Andreas Bjerke, daglig leder i ZTL Payment Solutions er også han førnøyd med endringene fra Finanstilsynet.

– At regelverket for bruk av ansvarsforsikring er tydeliggjort og harmonisert med store deler av andre EU-land, er en viktig avklaring og vil bety enklere prosesser for betalingstjenesteleverandører, skriver Bjerke i e-post til Shifter.

Han legger til at ZTL vil vurdere å bytte fra bankgaranti til ansvarsforsikring, og oppfordrer norske forsikringstilbydere å komme på banen med et slikt produkt.

Mangler forsikringstilbud

Det er nemlig et lite problem justeringen i regelverket. Foreløpig er det ikke noen norske forsikringsselskaper som tilbyr en slik forsikring,

Ifølge FinansWatch, som omtalte saken først, har verken Fremtind eller Gjensidige noen umiddelbare planer på å begynne med det heller. If svarer avisen at de skal se på saken.

Også blant de andre selskapene som driver med betalingsfullmaktstjenester og kontoinformasjonstjenester, er man positive til endringene.

– For bransjen og Elekt vil det være positivt at man har flere alternativ og aktører å velge mellom. Dette vil bidra til å skape bedre ordninger og ikke minst et mer konkurransedrevet marked for slike tjenester, skriver Arnt Inge Sætern, daglig leder i strømsalgselskapet Elekt, som i 2020 ble første ikke-fintech som ble godkjent av Finanstilsynet.

For Sætern og Elekt ville den største fordelen være at man unngår kapitalbindingen en bankgaranti medfører.

Beholder bankgaranti

Horde-sjef Alf Gunnar Andersen er inne på samme linje.

– Den nye bestemmelsen vil gjøre det mindre kapitalkrevende for Horde og andre PSD2-selskaper, samt forenkle prosessen for nye aktører som vil tilby PSD2-tjenester, sier Andersen til FinansWatch.

Lendo Norge-sjef Kristoffer Gallefoss er også han positiv til nyordningen, men skriver i en e-post til FinansWatch at selskapet «foreløpig vil beholde sin bankgaranti».

Nyheter og innsikt rett i epostboksen

Motta høydepunktene fra Shifters redaksjon direkte i innboksen din.

Ja, takk!

Hvilke nyhetsbrev vil du motta?*

Hvilken bransje jobber du i?*