FinSHIFT 24.08.2022

Gjør et gedigent rentehopp

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Eilin Schjetne, daglig leder i Lunar.

Hva er saken?

Etter den siste rentehevingen på 0,5 prosentpoeng fra Norges Bank, var en rekke banker raskt ute med å sette opp både utlåns- og innskuddsrenter med like mye.

Utfordrerbanken Lunar, som ikke tilbyr utlån, gikk et steg lenger og hevet innskuddsrenten på bankens brukskonto fra 1,35 til 2,25 prosent.

Det plasserer banken langt over det som ellers tilbys i rente på en vanlig konto uten begrensninger. Ifølge Renteradar, som prøver å være oppdatert på hvem som tilbyr de beste rentene, er Instabank, best med en rente på 1,70 prosent,

For å komme opp på nivå med Lunar eller bedre må man se på fastrenteinnskudd der kunden binder pengene i for en viss tid eller BSU-sparing der rente er klart høyre.

– Vi setter opp innskuddsrenten for å motivere nordmenn til å spare, fremfor å forbruke. Vi bidrar der vi kan for å friskmelde norsk økonomi, og jeg mener den norske banknæringen bør gå sammen om et felles krafttak for å gjøre sparing mer lønnsomt med økte innskuddsrenter, uttalte Norgessjef i Lunar, Eilin Schjetne i en pressemelding.

Hvorfor er dette interessant?

For noen år siden gjennomførte Storebrand en analyse av nordmenns sparekapital, som viste at syv av ti likvide sparekroner var plassert i banken. Nordmenn skiller seg jo i tillegg fra de fleste andre gjennom at en betydende del av sparekapitalen er investert i bolig.

Men at nordmenn har foretrukket å plassere pengene, som ikke er plassert i bolig, på en bankkonto i stedet for i aksjer eller fond og dermed har fått dårligere avkastning på pengene er det mange finansielle aktører som har ønsket å endre på.

Det ser man ut til å ha lyktes med, I juni i år registrere Verdipapirfondenes forening, VFF, at 46 prosent av alle nordmenn har satt penger i aksjefond. Det var den høyeste andelen noensinne.

Likevel er det slik at mesteparten av de likvide pengene fortsatt står på en bankkonto, tross at rentenivået de siste årene aldri har vært lavere.

BN Bank har prøvd å lokke til seg innskuddskapital fra kunder i konkurrerende banker gjennom å tilby bedre innskuddsrente med visst hell og likevel tilgang til penger fra din ordinære mobilbank. Det har i hovedsak handlet om kunder som har flyttet millionbeløp og der det gode renten ikke blir tilgjengelig før over et visst beløp.

Hva er konsekvensen?

At Lunars hovedmål med den heftige rentehevingen er å gjøre dagens kundemasse på cirka 70.000 personer betydelig større, må vi nesten ta for gitt.

Det store spørsmålet er bare om en klart høyere rente er nok for å attrahere mer enn en liten gruppe aktive kunder.

Bare det faktum at bankkontoen er det vanligste stedet å plassere penger, selv om man med dagens inflasjonsnivå går med tap, er en indikasjon på at sparing ikke alltid skjer etter helt rasjonelle prinsipper.

Relaterte saker

Øker innskuddsrenten for å motivere til sparing (Finanswatch)