FINSHIFT 26.04.2023S

Gjett hvor første kvartals eneste enhjørning kom fra?

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

En ny enhjørning på et helt kvartal. Det har ikke skjedd på hittil på 20-tallet.

Hva er saken?

Funding til fintech-selskaper på global basis endte på 15 milliarder dollar, cirka 159 milliarder kroner, i første kvartal. Om man tar på deg de aller mest rosaskimrende brillene kan det faktisk selges inn som en suksess.

Det var nemlig 55 prosent bedre enn funding-tallene for fjerde kvartal i fjor, viser CB Insights State of Fintech-rapport.

Tar man vekk Stripes kjemperunde på 6,5 milliarder dollar i mars, og det bør man vel strengt tatt gjøre siden den i stor grad handlet om å betale skatter for de ansattes opsjonavtaler, ikke tradisjonell funding. Da blir bildet et annet.

De gjenværende 8,5 milliardene ville nemlig tilsvare et fall på 12 prosent sammenlignet med kvartalet før og med 72 prosent sammenlignet med første kvartal 2022. På det nivået er førstekvartalsinvesteringene tilbake på samme nivå som i 2019.

Antallet dealer sank også. Helt marginalt sammenlignet med kvartalet før. Ned fra 1007 til 983. Sammenlignet med første kvartal 2022 var fallet på 40 prosent, ned fra 1629 kapitalrunder.

Enhjørningsproduksjonen i kvartalet var også på sitt laveste siden siste kvartal i 2016. Et eneste selskap nådde unicorn-status i første kvartal.

Denne enhjørningen er imidlertid verdt å fortelle litt mer om. Hjemlandet er nemlig ikke kjent som storprodusent av enhjørninger. MNT-Halan, som selskapet heter, er nemlig fra Egypt.

I februar hentet selskapet totalt 400 millioner dollar via en emisjon på 260 millioner og gjeldsfinansiering på 140 millioner. Det ga selskapet en push opp til den magiske grensen på én milliard dollar.

MNT-Halan er Egypts største utlåner til gruppen som på ikke veldig godt norsk norsk blir kalt for «underserved and unbanked». Og dem finnes det en del av i Egypt. Ifølge egne hjemmesider har selskapet hittil lånt ut cirka 2,5 milliarder dollar på over fem millioner egyptiere.

Hvorfor er dette interessant?

Tallene bekrefter bare at fintech-verden er på vei å finne seg til rette i en ny å trangere økonomisk virkelighet. De såkalte megarundene (på 100 millioner dollar eller mer) sto for mesteparten av beløpet, 61 prosent for å være presis.

Ifølge CB Insights er tegnene dog tydelige på at investorene ikke over seg av begeistring for å være med i runder til selskaper som nå skal ned fra oppblåste verdivurderinger fra 2020 eller 2021.

Det har ført til en tydelig økning i andelen tidligfaseinvesteringer, som blir sett på som mindre risikable ur investeringssynspunkt. Fra å ha ligget på rundt 65 prosent hvert kvartal siden 2019 økte andelen nå til 72 prosent.

USA-baserte CB Insights noterer seg også at seks av de ti største såkornrundene kom i ikke-amerikanske selskaper.

Hva er konsekvensen?

Det som kan gi håp om en morgendag for fintech, er vel at investorenes interesse for tidligfaseinvesteringer ser ut til å øke.

At mer av pengene går til selskaper i andre land enn USA må vel i et globalt perspektiv være positivt.

Og at kvartalets eneste enhjørning hører hjemme på det afrikanske kontinent, er jo direkte gledelig.

Relaterte saker

Det ble bare skapet en enhjørning i første kvartal (Techcrunch)
Fintech-verdens tilstand i fem grafer (CB Insights)
Egyptisk fintech verdsatt til én milliard dollar etter runde på 400 millioner (Techcrunch)