FinSHIFT 07.09.2022

Gikk fra kino til kreditt

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Dagens gjest er Kristoffer Gallefoss, administrerende di rektør i Lendo Norge.

Pitch selskapet på én setning:

Lendo er en markedsplass for lån som gjør forbrukere i stand til å ta bedre valg knyttet til sin privatøkonomi og hjelper banker finne riktig kunder.

Hva eller hvilken bransje utfordrer dere?

Lånemarkedet.

Hvorfor kommer akkurat dere til å lykkes med dette?

Lendo er størst i Norge og Norden innen usikret kreditt som selskapet har drevet med i over ti år. Vi forsøker å bruke kunnskapen og erfaringen derfra når vi nå satser på nye produktvertikaler som boliglån og billån. Da er tilliten Lendo allerede har blant forbrukere og bankpartnerne verdifull.

Hva blir deres største utfordring?

I de nye produktene blir utfordringen å gjenskape kundeopplevelsen fra usikret kreditt, fordi produktene og prosessene er mer komplekse, og den tekniske infrastrukturen er mindre moderne.

Fortell noe om deg selv, som vi ikke kan lese på LinkedIn?

Jeg jobbet som kinomaskinist på lokalkinoen i min ungdom. Det var den gangen film var på film, og vi måtte klippe og sette sammen 5-6 ruller til en komplett film.