FinSHIFT 08.03.2023

Gevinst eller ikke gevinst, det er spørsmålet?

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Revolut-sjef Nik Storonsky på scenen under Slush i november 2022
Revolut-sjef Nik Storonsky på scenen under Slush i november 2022

Hva er saken?

Et år og to måneder på overtid, la den britiske digitalbanken Revolut i forrige uke frem resultatet for 2021.

Revolut-gründer Nik Storonsky har siden i fjor høst gjentatt og gjentatt budskapet, blant annet i Shifter, at selskapet ville legge frem et 2021-resultat med overskudd på bunnlinjen.

For hver utsettelse av resultatpresentasjonen, som skulle ha vært levert i september, har stadig flere begynt å tvile på Storonskys utsagn.

I forrige uke slo selskapet hans tilbake og la frem et resultat som viste at omsetningen nesten var blitt tredoblet fra 220 millioner pund til 636 millioner pund, åtte milliarder kroner. Resultat før skatt ble dermed 39 millioner pund, 490 millioner kroner, det første med sorte tall siden starten i 2016.

Gleden varte i et døgn. Så ble det sådd tvil om tallene etter at Financial Times publiserte en artikkel som fortalte at Revolut-konsernets revisor BDO, i sin revisjonsberetning hadde pekt på at de ikke fullt ut hadde klart å verifisere inntektsstrømmer tilsvarende 477 millioner pund, altså 75 prosent av totalbeløpet.

Disse inntektsstrømmene handler om penger fra abonnement. kortutstedelse, valutaveksling og formuesforvaltning, først og fremst kryptohandel. Omtrent en tredjedel av inntektene i 2021 kom fra kjøp og salg av kryptovaluta.

En viktig årsak til mangelen på verifiseringer skal ha vært at revisjonsfirmaet ikke kunne stole på informasjonen fra Revoluts IT- og kontrollsystemer. Manuelle kontroller av kontobeholdninger skal derimot ikke ha avslørt noen uregelmessigheter.

Ifølge Revoluts finansdirektør Mikko Salovaara hadde Revoluts IT-systemer ikke klart å håndtere veksttakten i selskapet, men at det var et midlertidig problem og ikke noe som ville gjenta seg i kommende revisjoner.

Ytterligere et døgn senere responderte Revolut på informasjonen i Financial Times, avviste at det var funnet noen alvorlige feil i resultatrapporten og konstaterte lakonisk at «Revisjonsberetninger blir skrevne med stor presisjon og nøyaktighet. Uheldigvis er det ikke alltid tilfelle med mediarapporteringen.»

Hvorfor er dette interessant?

Til forskjell fra de fleste andre store fintech-selskaper kom Revolut seg gjennom 2022 uten å trenge å hente mer penger. Dermed har selskapet opprettholdt verdsettelsen på 33 milliarder dollar fra 2021, og blitt Europas høyest verdsatte fintech.

Med en slik posisjon, blir alle finansielle uttalelser og hendelser gransket med lupe. Det finnes også mer enn nok av fintech-kritikere rundt om i verden som glatt kaster seg over informasjon som dette og tar det til inntekt for at Revolut ikke er til å stole på.

Særlig det faktum at en tredjedel av inntektene kom fra kryptohandel og at det skal ha vært vanskelig å få bekreftet disse inntektsstrømmene, er jo et takknemlig grunnlag for konspirasjonsteorier og sammenligninger med den tyske Wirecard-skandalen.

Slike spekulasjoner er ikke noe for FinShift, men vi noterer med interesse at voksesmertene må være ganske så kraftige når man som digitalbank velger å legge skylden for eventuelt rot på at IT-systemene ikke har klart å håndtere den raske veksten.

Vi som trodde at nettopp de moderne IT-systemene skulle være «the secret sauce» når digitalbankene skulle vinne frem i kampen mot de tradisjonelle bankene.

Hva er konsekvensen?

Verdsettelsen av selskapet er allerede under angrep. Den amerikanske investoren Triplepoint Venture Growth kuttet sin interne verdsettelse av selskapet med 15 prosent. Med det som utgangspunkt skulle det bety at Revoluts reelle verdi i dag er 28 milliarder dollar, ikke 33.

Hvordan selskapet skal klare å levere overskudd også i 2022, er også et annet interessant spørsmål. Siden Nik Storonsky i fjor høst begynte å fortelle om lønnsomhet i 2021, har han også sagt at det samme gjelder for 2022.

Kryptohandelen sto for en tredjedel av Revoluts inntekter i 2021, i fjor var andelen på under ti prosent, ifølge finansdirektør Salovaara, Om det er på grunn av kryptobransjens heftige nedtur i fjor, eller om Revolut har opplevd en kraftig inntektsøkning på andre tjenester, vites ikke. Det høres uansett ut som en ganske så krevende oppgave.

Så har vi den to år lange ventingen på å få ja eller nei på banklisenssøknaden i Storbritannia. Salovaara sier til Financial Times at lisensen kommer «very soon, imminent[ly], any day now», men det er fortsatt vanskelig å tenke seg at det britiske Finanstilsynet ikke har synspunkter på at resultatet for 2021 ikke er på plass før i mars 2023.

Relaterte saker

Revolut leverer lønnsomt årsresultat for første gang (Sifted)
Revoluts revisor advarer om at inntektene i 2021 «kan være vesentlig feilaktige» (Financial Times)
Revoluts utalelse om informasjonen i Financial Times artikkel (Nyhetsbrevet Connecting the dots in fintech)
Revolutinvestor kutter i verdivurderingen til selskapet (MSN-com)
Revolut-sjefen bryr seg lite om at Norge er et tøft marked – og mener han uansett vokser raskere enn Lunar i Norden

Powered by Labrador CMS