FinSHIFT 17.08.2022

Går fra small til medium

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Fr.v. Operativ sjef I Ove Hogneland og daglig leder Espen Kittilsen i Fundingpartner Securities samt Fundingpartner Group-sjef Geir Atle Bore.

Hva er saken?

Fundingpartner skal begynne å tilby norske bedrifter obligasjonslån i størrelsen 30-200 millioner kroner.

Etter å ha brukt fire år på å bli Norges største aktør på lånebasert folkefinansiering i segmentet 1-30 millioner kroner, mener sjefen Geir Atle Borge at det er på tide å skaffe seg en «investeringsdress» av større modell.

– Vi har bevist at vi har lyktes med lånene til S-en i SMB, nå går vi for M-en, sier Bore.

Obligasjonene skal tilbys via det nye datterselskapet Fundingpartner Securities, som nettopp har fått verdipapirkonsesjon.

Hvorfor er dette interessant?

Et vanlig utsagn i fintech-verden er at det er småbedriftene som har vært mest «underserved» av finansbransjen.

Men det kan virke som også de mellomstore bedriftene kan ha hatt sitt å stri med, når det gjelder få inn kapital. Ifølge Bore, er det i dag «i praksis ingen som tilbyr obligasjonslån mellom 30-200 millioner kroner».

Han mener at Fundingpartner-satsingen vil være et nybrottsarbeid på linje med da selskapet var med å etablerte folkefinansiering som et helt nytt lånemarked for småbedrifter.

Hemmeligheten bak hvorfor Bore & Co mener de kan lykkes ligger i plattformen som er bygget for folkefinansieringsvirksomheten, Takket være den vil det være mulig å automatisere en mye større del av låneprosessen også for større lån.

Blant de store investeringsbankene er obligasjonslånevirksomheten en mye mer manuell prosess. Det er derfor obligasjonslån under 200 millioner kroner ikke har vært særlig attraktive å utstede.

Hva er konsekvensen?

Ifølge Geir Atle Bore er interessen blant kapitalsøkende bedrifter definitivt til stede. Fundingpartner har allerede sagt nei til flere selskaper som har ønsket å låne mer enn 30 millioner kroner.

Blant dem som skal låne ut penger, tror han det vil ta litt lenger tid å etablere virksomheten. Datterselskapet Securities må bygge seg en delvis ny «crowd» med større og rikere investorer, eksempelvis family offices, før det vil være mulig å få fart virksomheten.

Mange av disse har gjort seg kjent med startup- og scaleupselskaper som investorer via emisjoner, men Bore mener at et obligasjonslån til god rente og en løpetid på 1-3 år, burde kunne være et vel så godt investeringsalternativ.

Det nye konseptet vil heller ikke utelukke eksisterende folkeinvestorer, men prisen på for å kunne delta i et lån vil gå opp fra 1000 kroner til 30.000 kroner. Skal man låne ut tresifret antall millioner, må det tross alt være litt størrelse på innskuddene.

Relaterte saker

Fundingpartner blir investeringsbank: – Vi har lyktes med lånene til S-en i SMB, nå går vi for M-en