Folkefinansierng

Fundingpartner jakter nye napp med lån til fiskeriselskap

Folkefinansierte bedriftslån uten sikkerhet, såkalt «venture debt», har lenge vært en hjertesak for Fundingpartners Geir Atle Bore. Nå har han funnet en litt annen type kunde, som han håper skal gi selskapets bedriftslån vind i seilene.

Geir Atle Bore og Fundingpartner har funnet nye kunder i fiskeribransjen.
Geir Atle Bore og Fundingpartner har funnet nye kunder i fiskeribransjen.
Publisert Sist oppdatert

Det er investeringsselskapet Cobra Invest AS som vil låne 10 millioner kroner, slik at det heleide datterselskapet Pesquera Azul Norge AS får tilgang til ekstra likviditet innen selskapet begynner å få inntekter fra sin lisens til å fiske patagonisk tannfisk i Sør-Atlanteren.

Daglig leder og hovedeier i begge selskapene er Arne Birkeland, en av brødrene bak laks- og fiskebedriften Br Birkeland, som igjen har Austevoll Seafood og Møgster-familien som største eier.

Arne Birkeland valgte folkefinansiering som for å skaffe seg en likviditetsbuffer.
Arne Birkeland valgte folkefinansiering som for å skaffe seg en likviditetsbuffer.

I en e-post til Shifter skriver Birkeland at selskapet ble gjort oppmerksom på Fundingpartner via forretningsforbindelser. Dette etter at selskapet trengte en ekstra likviditetsbuffer fordi Covid-19 hadde forsinket oppstarten.

«Tilgjengeligheten kombinert med kortsiktigheten på lånet, gjorde dette finansieringsalternativet interessant for oss», skriver Birkeland.

Det ser ut til at det også er et interessant investeringsalternativ for mange. Med 11 dager igjen av kampanjen, har Cobra Invest hentet 76 prosent av beløpet.

– Vi har jo pushet en stund for at mer industrielle aktører skal se verdien i denne typen låneprodukter. Så dette er en spennende case, sier Fundingpartner-sjefen Geir Atle Bore til Shifter.

Startup som skiller seg ut

Pesquera Azul Norge er på mange måter å betegne som en startup. Selskapet ble stiftet i 2017 og har så langt brukt 200 millioner kroner på å bygge om «FV Ocean Azul» til et av verdens største fartøy for automatisert linefiske.

Gjennom det heleide datterselskapet i Uruguay har man en såkalt C-lisens til å fiske på patagonisk tannfisk i Antarktis og i både nasjonale og internasjonale havområder utenfor Uruguay. Og jakten på tannfisk er i ferd med å starte opp i disse dager.

Bore mener likevel at forskjellen til de startup-selskapene som så langt har lånt penger fra Fundingpartner, er betydelig større enn likhetene.

– De fleste startup-bedrifter som ønsker «venture debt» har nesten ikke sikkerhet å stille. Dermed låner vi ut penger uten å vite eksakt hva resultatet blir, eller hvilke kunder som kommer til å kunne bidra til at lånet blir tilbakebetalt. Å beregne skalering og vekst fører til en helt annen type risiko, sier Bore.

Pant i akjser

Han nevner det nylig fullførte lånet til Bergensselskapet Ava of Norway, som har utviklet en ny type høytrykksspyler. Selskapet lånte ti millioner kroner til 11 prosents rente i ni måneder. Panten besto i driftstilbehør, varelager og ikke minst kundefordringer.

Det kan sammenlignes med lånet til Cobra Invest, som også er på ti millioner kroner, men på to år og med en rente på ni prosent. Forskjellen ligger i sikkerheten. Her ligger den i Cobra-eier Arne Birkelands aksjer i Br Birkeland AS.

– Litt avhengig av hvilken metode du bruker for verdivurdering har aksjene en verdi på 20-50 millioner kroner, så det er på en måte ikke så ulikt våre eiendomslån, sier Bore.

I tillegg handler det om et selskap som allerede har 200 millioner i banklån på båten, og med eiere som har bidratt med 60 millioner kroner i egenkapital.

– Dette lånet er jo bare litt «icing on the top» for dem. Men det er akkurat den typen hybridfinansiering i størrelsesorden 5-30 millioner kroner vi vil vise at vi kan bidra med, sier Bore.

For Arne Birkeland passet løsningen perfekt som en overgangsfase.

«Vi er åpne for å ta med eksterne investorer, men synes det er fordelaktig å gjøre det på et tidspunkt der selskapet er kommet i full drift», skriver Birkeland til Shifter.

For lite for obligasjonsmarkedet

Et større selskap med behov for litt større beløp, men med lignende behov, hadde kanskje søkt seg til obligasjonsmarkedet. Men for ti millioner, er ikke det veien å gå.

At det kan finnes et marked for seriegründere eller industrikonsern som har lyktes en gang, og som vil bruke den suksessen som sikkerhet for satsing nummer to, er Bore overbevist om.

– Vi håper jo at dette kan ha en signaleffekt. Litt satt på spissen, at budskapet sprer seg blant rike folk med investeringselskap. Trenger du 10-20 millioner ekstra, så finnes det en mulighet, hvor du kan stille med sikkerhet i et annet selskap du allerede har lyktes med.

Powered by Labrador CMS