FinSHIFT 17.08.2022

Frykter status quo på veien ut i verden

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Dagens gjest er Andreas Mjelde, daglig leder i Two

Pitch selskapet på én setning:

Vi gjør bedriftsbetaling like enkelt som det er for et selskap som selger konsumentprodukter, helt uten risiko.

Hva eller hvilken bransje utfordrer dere?

Vi utfordrer og forsøker å løse et globalt relevant problem – også i et større samfunnsøkonomisk perspektiv. Trege bedriftsbetalinger binder opp enormt med kapital for små og mellomstore bedrifter og er en stor barriere for økonomisk vekst. EU-kommisjonen estimerer at 6.5 millioner jobber kan skapes ved å finne en løsning på b2b-betalinger. For å si det på en annen måte - jobber, bedrifter og livsverk står i fare. Vi adresserer dette problemet og bidrar med å stimulerer økonomisk vekst.

Hvorfor kommer akkurat dere til å lykkes med dette?

Fordi vi er et norsk selskap som også er rigget for å lykkes internasjonalt. Norge er verdensledende når det gjelder transparens av selskapsinformasjon, digital ID-verifisering og elektronisk fakturaløsning – alle nøkkelområder for å lykkes med vår løsning. Vi bygger fremtidens løsning, men også utenfor Norge. I tillegg er vi et svært internasjonalt team som har lokal kunnskap og erfaring fra stort sett alle de store markedene i Europa og USA.

Hva blir deres største utfordring?

Status quo! Det finnes få aktører som løser digitale bedriftsbetalinger i dag, så vi må i stor grad pløye veien selv med tanke på å få bedrifter til å tenke nytt og effektivisere salgsarbeidet sitt.

Fortell noe om deg selv, som vi ikke kan lese på LinkedIn?

Jeg er fanatisk opptatt av å ikke sende bagasje. En gang reiste jeg en måned fra Mexico til Norge og videre til Singapore, kun med håndbagasje.