FINSHIFT 19.01.2022

Folkefinansierte forbrukslån ved veiskille

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Lars Hafstad daglig leder i Perx (t.v.), Andreas Talseth, daglig leder i Kredd

Hva er saken?

I midten av desember ble Verdipapirutvalgets utredning om nytt norsk regelverk for folkefinansieringsselskaper overlevert til Finansdepartementet. Som ventet var utredningen helt på linje med den allerede innførte EU-forordningen.

Ettersom EU ikke har inkludert lån til privatpersoner i den nye konsesjonsformen, er den delen blitt holdt utenfor også det norske forslaget. Dette selv om planen opprinnelig var å ta det med. Det var ikke før i september i fjor, at det ble bestemt å vente med P2P-lånene også i Norge.

Det påvirket to selskaper – Kredd og Perx. De eneste to som driver med slike privatlån i Norge. En måned etterpå kan vi se konsekvensene av den utsettelsen.

Kredd meldte rett før jul av selskapet avvikler satsingen på folkefinansiering. Uten mulighet for långiverne til å gjøre investeringer i flere lån samtidig, såkalt autoinvest og en fortsatt investeringsbegrensning på én million kroner per långiver og år, mente selskapet at det ikke var noen god idé å fortsette.

– Det blir umulig å konkurrere på brukervennlighet mot plattformer som retter seg mot bedrifter, sa daglig leder Andreas Talseth i Kredd til E24.

Perx satser derimot videre. Daglig leder Lars Hafstad tror det vil være mulig å nå lønnsomhet allerede om et år, selv med ulempen av å ikke være inkludert i den nye konsesjonsordningen fullt ut. Han ser nemlig ikke den labre veksten i private folkefinansierte lån først og fremst som et regulatorisk problem.

– Å koble långiver og låntaker er i utgangspunktet en markedsføringsjobb, sier Hafstad.

Hvorfor er dette interessant?

I tredje kvartal i fjor utgjorde lån til privatpersoner bare 1,1 prosent av den totale folkefinansieringskaken i Norge. Andelen har helt siden folkefinansiering begynte å få fart for fem år siden bare vært på noen få prosenter.

Mens denne delen av folkefinansiering er nesten ikke-eksisterende i Norge, er den desto større i resten av Europa. Der står det som på engelsk blir kalt «P2P/Marketplace Consumer Lending» for det største kakestykket. I 2020 ble det gjennomført slike lån for 2,9 milliarder dollar, cirka 25 milliarder kroner. Det utgjorde omtrent en tredjedel av all crowdfunding i Europa minus Storbritannia.

Til sammenligning sto norske folkeinvestorers favoritt – eiendomslån – bare for 500 millioner dollar, og aksjebasert folkefinansiering for 280 millioner dollar.

Det kommer frem i «The 2nd Global Alternative Finance Benchmarking Report» fra juni i fjor. Det er en slags statistikkbibel for nye finansieringsformer, som lages av Cambridge Center for Alternative Finance i samarbeid med Universitetet i Agder.

Hva er konsekvensen?

Når man ser de gigantiske forskjellene i popularitet mellom Norge og Europa, blir det litt enklere å forstå hvorfor Kredd og Perx har kommet til så radikalt forskjellige konkusjoner om veien videre.

I det korte perspektivet er det i prinsippet umulig å nå lønnsomhet. Når du heller ikke vet hvor lenge du må vente på å få konkurrere på like vilkår, kan kan det være logisk å gjøre som Kredd, og legge kruttet på en annen del av virksomheten.

I et lengre perspektiv og med en fremtidig harmonisering av regelverk på europeisk nivå, kan det virke som at lån til privatpersoner har et åpenbart vekstpotensial. Det kan forklare Perx-sjefens optimisme og hvorfor han vil fortsette å bygge kjennskapen til varemerket, selv om det er vanskelig å tjene penger her og nå.

Så får fremtiden vise hvem som kom best ut av veivalget.

Les mer: (+) Sikter på «break-even» om et år, men mangler 90 prosent av kundene
(+) Folkefinansieringsselskap avvikler: – Umulig å konkurrere (E24)
(+) Håper politikerne ikke somler med å få nye folkefinansieringsregler på plass
The 2nd Global Alternative Finance Benchmarking Report