Atle Sivertsen, daglig leder NCE Finance Innovation.
Atle Sivertsen, daglig leder NCE Finance Innovation.

Finance Innovation-sjefen: – Det holder ikke med å etablere en eller to sandkasser

Atle Sivertsen I fintech-klyngen NCE Finance Innovation mener lovgivningen på finansområdet ikke holder tritt med den teknologiske utviklingen og at Finanstilsynets regulatoriske sandkasse ikke er nok for å avhjelpe problemet.

Publisert Sist oppdatert

Å legge til rette for samarbeid mellom ulike aktører som kanskje ellers skulle bli sett på som konkurrenter, er en av klyngens viktigste oppgaver, mener NCE Finance Innovations daglige leder, Atle Sivertsen.

Han nevner at klyngen har bidratt på samarbeid på områder som anti-hvitvasking, neste versjon av Altinn og svindeldetektering i forsikringsbransjen.

– Noen ganger er et er åpenbare fordeler med å samarbeide. Vi har teknologien til det. Det gir businessverdi og et klima blant medlemmene i klyngen for å gjøre det. Men lovgivningen henger ikke med, sier Sivertsen.

GDPR vanskeligere enn teknologien

Han bruker samarbeidet mellom forsikringsselskapene Tryg og Frende, som for et år siden også ble utvidet med Fremtind, om å bruke kunstig intelligens for å avsløre forsøk på forsikringssvindel.

Prosjektet har holdt på i to års tid. Utgangspunktet var at gjennom å bruke data fra begge selskapene, kunne man trene opp algoritmene til å kjenne igjen avvik mye raskere. Teknisk var dette ikke en veldig vanskelig oppgave å løse, å avklare at det juridisk holdt seg på riktig side av GDPR- og konkurranselovgivning var noe helt annet.

Sammen med Webstep og PwC klarte man til slutt å finne en løsning som gjorde det mulig å trene opp den kunstige intelligensen på et felles datasett uten å bryte noen lover.

Sivertsen mener problemet er at lovene ble skrevet lenge før vi fikk kunstig intelligens, og at norske myndigheter må få opp tempoet på dette området.

– Det holder ikke med å etablere en eller to sandkasser. Det går altfor seint. Det vil være en bremsekloss for innovasjon om vi ikke klarer å oppdatere det gjeldende regelverket, sier Sivertsen.

- På sikt kan det også være en konkurranseutfordring sammenlignet med andre land hvis de klarer å modernisere sitt juridiske rammeverk raskere, legger han til.

Tar inn for få selskaper

I forrige uke åpnet Finanstilsynet for å ta imot søknader til runde tre i den regulatoriske sandkassen. I alt 17 banker og fintech-selskaper har levert søknader til de to første og av disse er tre blitt valgt ut til å delta.

Det er altfor få, mener Sivertsen, som samtidig er veldig tydelig på at han mener sandkasseetableringene i Finanstilsynet og Datatilsynet er riktig vei å gå.

– Sandkassene må forsterkes, slik at det blir mulig å ta inn langt flere selskaper. Det har vært flere spennende caser som man ikke har hatt kapasitet til, sier han.

Bør jobbe tettere sammen

At de to tilsynene opererer med hver sin sandkasse uten nærmere integrasjon er også uheldig mener Sivertsen.

– Storbritannia er på sin femte runde med regulatorisk sandkasse. De har for lengst erkjent at finans- og IKT-sandkassene må samarbeide, sier han

De var også noe Quesnay, et av de to selskaper som var med i den aller første sandkasserunden, rekommanderte. Selskapet deltok med et prosjekt som ønsket å finne en løsning som gjør det mulig for banker og finansinstitusjoner å utveksle informasjon som kan bidra til effektivere bekjempelse av hvitvasking og terrorfinansiering.

– En viktig input fra oss når det gjelder regulatoriske sandkasser, er at det bør være mulighet for aktiv deltakelse fra flere tilsynsmyndigheter i samme prosjekt, sa Rikke Øksnes, compliance-konsulent i Quesnay til Shifter i fjor høst da selskapet var i ferd med å avslutte rapporten om deltakelsen.

Da Shifter i forrige uke snakket med sandkasse-koordinator i Finanstilsynet, Vidar Stjern Nordtømme kom det frem at det nok vil ta litt tid.

– Vi har vår sandkasse. Datatilsynet og Arkivverket har sine. Jeg tror de hver for seg må få satt seg litt mer, før et mer utbredt samarbeid er hensiktsmessig, sa Nordtømme.

– Men, et mer formelt samarbeid er en spennende tanke, la han til.

Drømmer om en dansk tilnærming

En annen ting Sivertsen har merket av er en usikkerhet fra en del gründere om det er verdt bryet å delta. Han forteller at han har snakke med flere fintech-selskaper som spurt seg «What’s in it for me?», og som opplever det som at Finanstilsynet kan få mer ut av deres deltakelse enn hva de selv får

– Når vi reiser til Copenhagen Fintech Week med våre fintech-selskaper, så står det danske Finanstilsynet i en stand, strekker ut en hånd og spør: hvordan kan vi hjelpe deg.

- Den serviceinnstillingen har jeg ikke sett i Norge enda, men jeg skulle gjerne ha gjort det, legger han til.

Powered by Labrador CMS