Atle Sivertsen, daglig leder NCE Finance Innovation
Atle Sivertsen, daglig leder NCE Finance Innovation

Finance Innovation har gått i pluss hvert år siden de ble fintech-klynge: Sjefen mener det er synd

Etter tre år som nasjonal klynge for finansteknologi føler Atle Sivertsen at Finance Innovation har klart å vokse seg ut av Bergen og bli en organisasjon også for startups. Men fremtiden er usikker.

Publisert

Den såkalte klyngestatusen sikret Finance Innovation et årlig tilskudd på fem millioner kroner fra Innovasjon Norge. Samtidig viser regnskapene at det samlede overskuddet de siste tre årene, medregnet prognosen for 2021, er på cirka 5,5 millioner kroner.

– Det er jo positivt med økonombrillene på, men negativt sett med tanke på vår ambisjon, sier Atle Sivertsen, daglig leder i Finance Innovation, da Shifter møter ham og markeds- og kommunikasjonskonsulent Håkon Lavik i organisasjonens lokaler i Media City Bergen.

– Vårt mål er jo egentlig å ha en virksomhet som kjører så mange prosjekter at vi akkurat går i null. Både styre og Innovasjon Norge er opptatt av dette. Ingen er interessert i at vi skal fortsette å ha overskudd, fastslår han.

Lei seg at kostnadene har gått ned

Årsaken til overskuddene står å finne i to ting: Pandemi og medlemsvekst.

Under pandemien har det nesten ikke vært mulig for Finance Innovation å få startet opp nye prosjekter. Når man ikke kan møtes over en kopp kaffe, går det ikke å bygge den tilliten som trengs mellom konkurrenter som skal samarbeide, oppsummerer Sivertsen.

– Kort forklart, inntektene har gått opp og kostnadene ned, sier Sivertsen og er sannsynligvis en av meget få daglig ledere i Norge som høres lei seg ut når han konstaterer det.

Raskt opprykk

At Finance Innovation overhodet så dagens lys i 2017 var i høy grad et regionalpolitisk tiltak, som 25, i hovedsak bergenske, banker og bedrifter sto bak.

– Bergen var den gang på vei å bli en filialby. Vi så en tydelig nedgang i arbeidsplasser, særlig innen finans, forteller Atle Sivertsen.

Slik er det ikke lenger. Jan-Erik Kjerpeseth administrerende direktør i Sparebanken Vest, var en av initiativtakerne til satsingen, mener Finance Innovation har ført til et godt samarbeid på tvers i byen.

– Det har blitt et naturlig samlingspunkt for finansnæringen, særlig på tech-siden. En stadig åpnere finansinfrastruktur, som med PSD2, betyr at vi er avhengige av å ha kompetanse ikke bare inhouse. Da er miljøet rundt Finance Innovation veldig spennende for oss som etablert finansaktør, sier Kjerpeseth til Shifter.

Har klart å vokse ut av Bergen

De siste årene har Finance Innovation klart å komme seg ut av Bergen og har blitt en nasjonal aktør med medlemmer og aktiviteter i Oslo, Stavanger og Trondheim.

– Vi er ikke lenger en organisasjon der de etablerte bankene og forsikringsselskapene dominerer, sier Sivertsen.

– Mye av suksessen til Finance Innovation er jo at vi er medlemsdrevet og samarbeider med ildsjeler på tvers av klyngenettverket for å skape faktisk innovasjon. Det er også en styrke at vi har et mangfold av medlemmer å trekke på fra hele landet når vi gjennomfører prosjekter og andre klyngeaktiviteter, påpeker han.

Atle Sivertsen, daglig leder i NCE Finance Innovation (t.h.) og Håkon Lavik, kommunikasjonskonsulent.
Atle Sivertsen, daglig leder i NCE Finance Innovation (t.h.) og Håkon Lavik, kommunikasjonskonsulent.

Medlemstallet har vokst fra 25 til over 90 medlemmer i dag. Over 50 prosent av medlemmene er i dag SMB-er, og det er særlig blant fintech-selskaper veksten finner sted.

Tilrettelegger og fredsmegler

For et nasjonalt kompetansesenter handler ikke bare om å tiltrekke seg medlemmer. Disse må også få noe igjen for pengene. For Sivertsen handler det om å skape arenaer der fintech-økosystemet kan møtes, å legge til rette for prosjekter der deltakerne har mer å vinne på å samarbeide enn å konkurrere, eller der regulatoriske hindringer kan være et problem.

Finance Innovation har vært nøytral tilrettelegger i flere prosjekter.

  • Altinn 3.0 Fremtidens rapportering fra banker til Finanstilsynet skal automatiseres og gå gjennom API-er. Bankene i Finance Innovation tester ut ulike former for automatisering med mål om å gi Finanstilsynet en anbefaling om hva som fungerer best.
  • Et samarbeid mellom forsikringsselskapenene Tryg, Fremtind og Frende om å bruke kunstig intelligens for å avsløre svindel. Til det trengs det gigantiske datamengder. Aktørene har sammen funnet ut hvordan maskinlæring kan gjøres på et felles datasett i tråd med lovverket.
  • At NHH i 2019 fikk etablert den første fintech-utdanningen på executive-nivå i Norge. (Sivertsen var selv en av deltakerne i det første kullet). Nå har UiB nettopp lansert en ITØK-master hvor 400 søkere konkurrerte om 25 plasser.
  • Klyngesamarbeid rundt bærekraftsrangering: Quantfolio utvikler en ny bærekraftsmerking som skal hjelpe bankene med å klassifisere hvor bærekraftige fondene til bankene egentlig er.

I tillegg til å være en tilrettelegger har de også inntatt en fredsmeglerrolle. Open banking-gruppen i Finance Innovation har vært en arena der Fintech Norway og bankene har kunnet møtes og mykne opp de steile frontene i PSD2-spørsmålet.

– Når det gjelder små fintech-selskaper. Er det slik at dere konkurrerer om oppmerksomheten med miljøer som The Factory og StartupLab?

– Kanskje litt på noen områder, men jeg føler at vi egentlig er ganske så ulike. Vi tilbyr nettverk, inkubasjon og rådgivning, men investerer ikke i selskapene. Da bistår vi gründerne med å komme i kontakt med akseleratorprogrammene til for eksempel StartupLab og The Factory, med investorene i klyngen, eller med crowdfunding-plattformene Dealflow og Folkeinvest.

Venter på pengeavklaring

Til tross for at Sivertsen er fornøyd med resultatene, går programmet en usikker fremtid i møte. Det årlige tilskuddet på fem millioner kroner løper i fem år, til og med 2023. Da Finance Innovation ble tildelt NCE-tittelen, var det mulighet for forlengelse i ytterligere fem år.

Det er ikke lenger sikkert. Innovasjon Norge går nå gjennom hele klyngeprogrammet.

– Per i dag aner vi ikke om har vi funding, hvor mye funding og hvor lenge vi har funding, etter 2023, sier Sivertsen.

– I verste fall får vi ingenting.

Et slikt scenario vil føre til store omveltninger for selskapet. Sivertsen håper et det skal kunne unngås.

– Jeg legger til grunn at Innovasjon Norge vil konkludere med at det er gode økonomiske grunner til at de skal fortsette å finansiere og forsterke innovasjonsmiljøene de har bygget opp, slik at ikke investeringen forvitrer over tid.

Powered by Labrador CMS