FinSHIFT 08.03.2023

Fem ting som former fremtidens finans

Publisert Sist oppdatert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Debattpanel: Fr.v: Lasse Maugesten, Itera, Kim Wikan Barth, Gjensidige, Emma Tryti, Kron, og Christian Fjestad Sparebank1 Østlandet.

Hva er saken?

Itera og Cicero Consulting inviterte til frokostmøte denne uken i forbindelse med at man la frem rapporten «Fem trender som former fremtidens finans».

Hvorfor er dette interessant?

Trender som antas å forme fremtiden vekker alltid FinShifts nysgjerrighet. Og de fem punktene som Cicero-gjengen har resonert seg frem til, er intet unntak.

1. Flytende forventninger. Det vil ikke være nok å ha en mobilbank som leverer bedre tjenester, funksjonalitet og design enn andre mobilbanker. Morgendagens brukere vil kreve løsninger der brukeropplevelsen kan måle seg opp mot helt andre aktører og andre situasjoner i den digitale tilværelsen, som Spotify, Tiktok eller Klarna. Løsninger som oppleves som dårlige eller kronglete vil bli valgt bort.

2. Integrert finans. At betaling, finansiering eller forsikring skal bli en nærmest usynlig del av det å kjøpe bil, hus eller noe annet, har det vært snakket om i årevis. Nå begynner hype-begrepet «embedded finance» for alvor å bre om seg. Den som skaffer seg bil har historisk også måttet besøke forsikringsselskapet sitt. Med nye bilabonnementstjenster er det ordnet med et klikk. Kan finansbransjen klare å omstille seg, akseptere å spille annenfiolin og bygge partnerskap med aktørene som møter kundene direkte?

3. Bærekraft og integritet. Det grønne skiftet kommer ingen unna. Med taksonomi, åpenhetslov og en lange rekke andre reguleringer på vei inn, vil bærekraftsbølgen slå inn med full kraft i årene som kommer. Og det er finansbransjen den treffer først. Lov om bærekraft i finans vil straffe aktører som tar lett på bærekraft med lavere tillit og dårligere omdømme som konsekvens. Det er også sannsynlig at flere banker vil eliminere utlån til virksomheter innen olje og gass, og markedsføre seg som grønne bankalternativ.

4. Fremtidsuro. Pandemi, krig, høy inflasjon og økte priser på energi og forbruksvarer har gitt en befolkning som bekymrer seg for fremtiden.Cicero og Itera konkluderer med at en lengre periode med sosial uro vil by på utfordringer og nye spilleregler. De mener også at den aktør som klare å bidra til å løse én eller flere utfordringer for kunder i tøffe tider vil belønnes med årelang lojalitet. Langvarig uro vil også føre til en økt bevissthet om kostnader, noe som igjen vil påvirke valg av ulike typer finansprodukter.

5. Ansvarlig AI. I fremtiden vil 30. november kunne bli husket som en for-og-etter-dato, Da lanserte selskapet Open AI chatboten ChatGPT og viste verden konturene av en morgendag der kunstig intelligens alltid er til stede. Men som de første månedene med eksperimentering har vist, det er en bit igjen før mennesket tilliten til tjenestene er på plass,

Det vil være ikke minst viktig innen finansbransjen. Om kundene skal kunne stole på beslutninger tatt av en kunstig intelligens, trenger systemet å oppfylle tre krav ifølge rapporten:

► Transparens: Brukeren må kunne se hvordan systemet har kommet frem til beslutningen

► Ansvar: Hvem skal holdes ansvarlig for beslutningene som blir tatt. Et verktøy kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle feil.

► Personvern: Kundene må kunne se hvordan deres data blir brukt til å fatte beslutninger.

Hva er konsekvensen?

Da publikum, i en uformell undersøkelse, fikk muligheten til å besvare spørsmålet om hvilken av de fem trendene som vil ha størst betydning finansnæringen i årene som kommer, stakk bærekraften av med «seieren» med 42 prosent, fulgt av integrert finans med 39 prosent.

Like tydelig ble det at kunstig intelligens har en bit igjen før det er blitt et hovedtema. Syv prosent trodde det ville bli en dominant faktor. Det aller minste problemet var fremtidsuro med bare tre prosent.

I den etterfølgende paneldebatten fikk deltakerne spørsmålet om hvor langt norsk finansnæring har kommet med digitalisering. Der pekte Kron-sjef Emma Tryti i retning av flytende forventninger.

Hun mente at de enkle og engasjerende brukeropplevelser i helt andre bransjer enn bank vil sette føringen for videre utvikling. Og at sett på den måten har finansbransjen egentlig ikke kommet veldig langt, sammenlignet med andre tjenester som klarer å holde folk hektet til mobiltelefonen.

Christian Fjestad var inne på en lignende linje og mente at bank har vært preget av litt for tradisjonell tenking, og man må tenke mer utenfor boksen for å kunne møte brukerne på rett vis.

Tryti slo også et slag for at fremtidsuro og det å tenke på morgendagen burde ligge litt lenger frem i pannebrasken både hos bransje og brukere. Inflasjon, prisvekst., renteøkninger og turbulent børs har bidratt til at de aller fleste har fått mindre penger å rutte med,

Kombinert med lange makrotrender som færre yrkesaktive, at folk lever lenger og vil få mindre i pensjon på grunn av endrede pensjonsordninger, fører det til at folk må ta aktive valg selv.

- Vi legger egentlig et stort ansvar på forbrukerne. Problemet er bare at ting som skaper uro frem i tid ikke er noe som vi tar til oss, Der har vi i bransjen et ansvar for å hjelpe kunden med å ta et aktivt valg, sa Tryti, og dro så tankerekken over til AI og der det kan fylle en funksjon.

Med hjelp av AI, mente hun, kan vi gjøre det så enkelt og lære kjenne kunden så godt, at det blir mulig å gi råd før kunden selv har sett at det finnes en utfordring.

Relaterte saker

Fem trender som former fremtidens finans (Rapport fra Itera og Cicero Consulting)