FinSHIFT 10.11.2021

Et TIPS for fremtiden

Publisert Sist oppdatert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Hva er saken?

Norges Bank meldte i forrige uke at sentralbanken skal søke om deltakelse i TIPS, Den europeiske sentralbankens oppgjørssystem for realtidsbetalinger.

En høringsrunde tidligere i år, der TIPS ble vurdert opp mot alternativet at Norges Bank skulle anskaffe et eget system, ga en stort sett enstemmig tilbakemelding om at TIPS var å foretrekke.

Ifølge visesentralbanksjef Ida Wolden Bache er det også bankens linje. Om alternativet å kjøpe et eget system sa hun i talen på Betalingsformidlingskonferansen: «På grunn av høye kostnader og et begrenset leverandørmarked vurderer vi dette alternativet som minst aktuelt»

Dermed fulgte konklusjonen: «Norges Banks foreløpige vurdering er at deltakelse i TIPS vil bidra til å sikre den beste utviklingen av norske realtidsbetalinger i årene som kommer».

Hvorfor er dette interessant?

I en verden der forventningene om at betalinger skal skje i realtid blir stadig større, må betalingssystemet følge med i utviklingen og legge til rette for det.

Et skritt på veien var da norske banker i fjor tok i bruk Straks 2.0, en ny felles infrastruktur for realtidbetalinger. Selv om det var et fremskritt, ser banken fortsatt behov for forbedringer, noe det altså håper å kunne få med TIPS. Det gjelder særlig bedriftsbetalinger og statlige betalinger.

At Sveriges Riksbank og Danmark Nasjonalbank allerede har besluttet å ta i bruk TIPS for oppgjør i henholdsvis svenske og danske kroner, bidrar til å gjøre TIPS mer aktuelt også for oppgjør i norske kroner.

Hva er konsekvensen?

Norges Bank og Ida Wolden Bache tar alle mulige forbehold om TIPS som det endelige valget.

«Norges Bank har derfor nylig besluttet å innlede forhandlinger med ECB om deltakelse i TIPS. En slik forhandlingsprosess skal gi dypere innsikt i ulike forhold ved TIPS og mulighetene for å ivareta norske krav og behov. En endelig beslutning om deltakelse i TIPS fattes etter forhandlingsfasen.» sier Bache om veien videre.

Men når det tilsynelatende gjenstår ett alternativ, og det alternativet er noe som både Sverige og Danmark har valgt, er det nok ikke feil å si at et «TIPS» for fremtiden er at Norge til slutt ender opp med det samme.

Vi trenger derimot ikke å være urolige for at Norges Bank vil trekke en forhastet konklusjon.

Les mer:
Norges Bank vil forhandle om med ECB om deltakelse i eurosystemets TIPS-løsning
Digitale penger og realtidsbetalinger – veien videre (Ida Wolden Baches tale)