FinSHIFT 23.11.2022

Et dystert trendbrudd for norsk fintech

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Hva er saken?

I forrige uke la Finansforbundet og Ontogeny Group sin tredje rapport om fintech-næringens tilstand i Norge: «Fintech 2022 – status for den norske fintech-sektoren».

Etter to rapporter som pekte på en positiv utvikling, viste denne et tydelig trendbrudd. Marius Nordkvelde, manager i Ontogeny Group, som har vært ansvarlig for rapporten, peker blant annet på at driftsunderskuddene til norske fintech-selskaper økte i løpet av 2021.

Det akkumulerte underskuddet for de 164 selskapene i undersøkelsen endte på nesten én milliard (- 979 millioner kroner). Dette til tross for at hele 115 av selskapene rapporterte om økte driftsinntekter.

– Nesten halvparten av driftsunderskuddene kommer fra noen få selskaper. Vipps var på vei i riktig retning, men økte kraftig i fjor. Selskaper som Zwipe, Kron, Neonomics, NBX og Eedenbull bidro også med store minus i driftsresultatene, sa Nordkvelde til Shifter.

Hvorfor er dette interessant?

2021 fremstår i ettertid som året der fintech «peaket». Investorene nesten kastet penger etter fintech-selskaper og verdivurderingene gikk i taket. I hvert fall internasjonalt.

Da rapporten for 2020 ble presentert så sent som i mai i år, var FinShift helt sikker på at neste rapport skulle vise en kraftig fremgang for norsk fintech. Det var basert på våre egne iakttakelser i løpet av fjoråret.

Åpenbart fikk FinShift i alt for stor grad med seg den delen som gjaldt de 115 selskapene som rapporterte om økte driftsinntekter. Riktignok var også de store underskuddene i selskaper som Vipps, Zwipe og Kron kjent for oss, men at ikke et eneste av de syv segmentene (Betalingstjenester, data og analyse, finansiell programvare, forsikring, kapitalforvaltning, kapitalinnhenting og Security og compliance) kunne vise til et samlet driftsoverskudd, er en klar overraskelse.

– Rapporten viser både positive og negative trekk. Selskapene får økt omsetning, men klarer likevel ikke å krympe underskuddene. De klarer helt enkelt ikke å komme ut av dødens dal, sier Nordkvelde.

Hva er konsekvensen?

Vel så bekymringsfullt er det at er når alle tall i rapporten er oppsummert, ender det med at fintech-næringens samlede bidrag til norsk verdiskaping sank med 124 millioner kroner og endte på under én milliard i stedet for rett over.

At det viste seg å være så vanskelig for norske fintech-selskaper å komme seg gjennom dødens dal i et «rekordår» er ikke veldig godt nytt foran et 2022 der de dårlige nyhetene har stått i kø.

Marius Nordkvelde tror ikke en gang at den kraftige fokusforflyttingen fra vekst til lønnsomhet vil hjelpe.

– Dette er en bransje med store endringer år fra år, så man må være forsiktig med å trekke for bastante slutninger av tallene. Men ja, jeg tror vi må forvente at trenden fortsetter, sier Nordkvelde.

For FinShifts del er det der med å trekke bastante slutninger noe å tenke på...

Relaterte saker

→ (+)Norsk fintech sliter med å ta seg ut av «dødens dal»
Norsk fintech sliter økonomisk (Finansforbundet) Her kan rapporten lastes ned