FinSHIFT 31.05.2023

DNBs vanskelige Apple Pay-spagat

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB

Hva er saken?

I forrige uke kom to store Apple Pay-relaterte nyheter. (Ja, egentlig var det tre. Apple Pay fikk jo faktisk ni nye, norske banker på kundelisten også, men det holder vi utenfor denne diskusjonen.)

Sbankens kunder mister tilgangen til Apple Pay i slutten av august fordi DNB sier nei. Hovedårsaken er at Apple nekter tredjepartsaktører tilgang til NFC-chipen i Iphone - det som gjør den mulig å betale kontaktløst med en mobiltelefon. Det går ut over Vipps, og DNB har valgt stå støtt bak Vipps’ kamp for å få tilgang.

BankAxept har påbegynt et stort utviklingsprosjekt for å bli tilgjengelig som et alternativ til Visa og Mastercard for kortbetalinger i Apple Pay. I dag er det bare de to gigantenes betalingsnettverk som brukes for å flytte penger ved en Apple Pay-betaling. BankAxept jobber nå for å komme inn som et lokalt betalingsscheme, og håper å ha alt klart i slutten av året.

Det vil glede ikke minst norske forhandlere, som i så fall vil kunne regne med lavere kostnader for en betaling. BankAxept er regnet for å være klart billigere å bruke enn Visa og Mastercard.

Hvorfor er det interessant?

DNB ender her opp i en meget interessant situasjon, der banken egentlig sier både ja og nei til Apple Pay.

Da BankID BankAxept ble skilt ut av Vipps i forkant av fusjonen med Mobilepay, ble det opprettet et nytt selskap: Vipps Holding AS. Det har den samme eierstrukturen med norske banker som Vipps tidligere hadde.

Der er DNB største eier, med 47,3 prosent, fulgt av Sparebank 1 Betaling med 23,9 prosent, Balder Betaling (med bl.a. Sparebanken Vest og Sør på eiersiden) 10,3 prosent og Eika VBB med 8,1 prosent.

I dag eier Vipps Holding 72 prosent av Vipps Mobile Pay og 100 prosent av BankID BankAxept.

Som den største aksjonæren i Vipps Holding, støtter med andre ord DNB opp om BankAxepts satsing på å bli et betalingsalternativ i Apple Pay, mens man samtidig støtter opp om Vipps gjennom å nekte kundene å ta i bruk Apple Pay.

Hva er konsekvensen?

Det vil vise seg mot slutten av året, da BankAxept forhåpentlig har fått betalingsløsningen på plass og er tilgjengelig i Apple Pay.

Det ligger nemlig ingen automatikk i at BankAxept vil bli tatt i bruk av norske banker. Det er opp til hver enkelt bank å avgjøre om kundene skal kunne koble sitt debetkort med BankAxept til Apple Pay, akkurat som bankene i dag avgjør om kundene skal kunne bruke kort med Visa eller Mastercard.

Spørsmålet er bare hva DNB da gjør? Hvilket av datterselskapene i Vipps Holding blir det viktigst å støtte?

Skal banken holde fast ved Vipps-linjen og stoppe 2,5 millioner kunder også fra å bruke debetkort med BankAxept i Apple Pay?

Det vil jo være til hjelp for Vipps, men ikke like heldig for BankAxept, som da ikke vil kunne få noen inntekter fra en ganske betydelig andel norske brukere.

At BankAxept vil inn som betalingsalternativ i Apple Pay (som står for godt over halvparten av alle norske mobiltelefoner) og etter hvert også Pay-alternativer i Android-telefoner, er ikke rart. På sikt må selskapet kunne være betalingsmotorveien for mer enn bare fra debetkort i plast i fysiske betalingsterminaler.

Kontaktløse betalinger med mobiltelefon, klokke eller armbånd, vokste med 133 prosent fra 2021 til 2022, viser helt ferske tall fra Norges Bank. Det er imidlertid ikke et helt akutt problem. De 118 millioner kontaktløse dingse-betalingene i fjor, sto faktisk ikke for mer enn fire prosent av alle betalinger på fysiske betalingsterminaler i fjor.

Gjennom å slippe til i Apple Pay, kan BankAxept også få en fot inn på netthandel, hvor BankAxept per i dag heller ikke er et alternativ. Der tar mobilen over for kort som betalingsmiddel i rask takt. I 2021 sto mobilbetalinger for 15 prosent av netthandelen, i år ventes den å være 28 prosent. Men da vil de også bli et konkurrerende alternativ til Vipps, som har hatt stor suksess som betalingsform på nett.

Hva DNB selv tenker om dette dilemmaet, kan vi bare gjette. Shifter/FinShift har bedt DNB om en kommentar. Svaret ble dessverre bare det samme som vi fikk i forrige uke: «Vi i DNB tok denne beslutningen for vår del for lenge siden, og de grunnene vi hadde står ved lag».

Vi ser frem imot den dagen banken er beredt til å si litt mer om saken.

Relaterte saker

DNB tvinger Sbanken til å slutte med Apple Pay
BankAxept skal inn i Apple Pay - det gleder norske handlere
Kunderetta betalingsformidling 2022 (Norges Bank)