REGULERING

DNB: PSD2 er foreløpig ikke blitt den trusselen man trodde det skulle bli

I personmarkedet ser DNB flere fordeler enn ulemper med innføringen av EU betalingstjenestedirektiv.

Nicolai Rygh, teknologidirektør i DNB Personmarked
Publisert