FinSHIFT 24.05.2023

DNB frykter ikke sinte kunder i kampen mot Apple

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Kjerstin Braathen, konsernsjef DNB

Hva er saken?

Sbankens kunder har nettopp fått vite at de etter 27. august i år ikke lenger vil kunne fortsette å bruke Apple Pay. Det er en konsekvens av at banken ikke lenger er en selvstendig bank, men et konsept i DNB.

Hvorfor er det interessant?

Helt siden oppkjøpet ble kjent har FinShift vært nysgjerrig på hva som skulle skje med nettopp bruken av Apple Pay.

Sbanken var en av de aller første bankene i Norge som åpnet opp for Apple Pay, og mente ved lanseringen at kundenes «valgfrihet til selv å bestemme hvordan de skal betale» var avgjørende.

DNB på sin side har vært den kanskje aller mest hardbarkede motstanderen av å la kundene få ta i bruk tech-gigantens betalingsløsning. Sistnevnte henger selvfølgelig sammen med at DNB har stått støtt bak hjertebarnet Vipps’ kamp for å få tilgang til NFC-chipen i Iphone. Det er det som gjør den mulig å betale kontaktløst med en mobiltelefon.

På egne hjemmesider har DNB innrømmet at det å tilby eller ikke å tilby Apple Pay har vært mer enn et spørsmål. Det har vært et realt dilemma, der «utfordringene per i dag veier tyngre enn fordelene», og samtidig med en forståelse for at konklusjonen er upopulær blant kundene.

To så ulike holdninger var det jo ikke realistisk å forene under samme eierskap, og status quo var neppe et alternativ - så hvilken linje skulle vinne frem?

Når Shifter-redaksjonen har diskutert temaet de siste månedene, har gjetningene gått i begge retninger. Og det må innrømmes at det var gjetting vi drev med. For bankene har vist en imponerende evne til å holde kjeft om beslutningen.

Ikke en gang etter den formelle fusjonen 2. mai kom det noen hint. Dette til tross for at Sbanken-kundene i noen uker har kunnet fortsette å bruke Apple Pay som før.

Samtidig viser dagens uttalelse fra DNBs Per Kristian Næss-Fladset at det i praksis aldri var aktuelt for DNB å åpne opp for Apple Pay.

– Vi i DNB tok denne beslutningen for vår del for lenge siden, og de grunnene vi hadde står ved lag.

Med andre ord, Apple Pay-løpet var kjørt for Sbankens kunder i det DNB fikk grønt lys for oppkjøpet.

Hva er konsekvensen?

At beslutningen vil føre til en ny runde med høylytte protester på sosiale medier, kan vi gå ut ifra.

Det vil nok også kunne være slik at det å miste Apple Pay blir en så stor ulempe for tilstrekkelig med kunder at det denne gangen vil føre til et reelt kundetap.

Altså ikke som i fjor, da Facebook-gruppen «Redd Sbanken – nei til DNB» på noen uker fikk over 12.000 medlemmer, men da året var omme hadde Sbanken fått flere nye kunder enn hva protestgruppen fikk medlemmer.

Noen vil sikkert også mene at beslutningen også vil forsterke bildet av DNB som den norske bankverdenens «store, stygge ulv», som bare gjør det som er best for banken selv.

For dette vil i praksis ikke påvirke DNB i det hele tatt, i hvert fall ikke økonomisk.

Banken leverte nylig et kvartalsresultat før skatt på 13,6 milliarder kroner. Det var omtrent to milliarder bedre enn analytikernes estimater. Netto renteinntekter endte på 14,5 milliarder kroner, det høyeste noensinne for banken.

Når pengene renner inn på den måten, har det egentlig fint lite å si om noen kunder forsvinner fra et nylig oppkjøpt selskap. For hvor stort kundetap kan det egentlig være snakk om?

Siden verken Sbanken eller DNB har vært særlig taleføre, må vi gjette oss litt frem på dette punktet. Vi vet at Sbanken hadde 500.000 personkunder ved årsskiftet. Alle disse er selvfølgelig ikke Apple Pay-brukere, men hva kan være rimelig å anta?

En mulig pekepinn kan man finne i et blogginnlegg fra Norges Bank fra desember 2021 med tittelen «Husholdningens betalingsvaner». Der kommer det frem at høsten 2021 sto mobilen for 12 prosent av alle betalinger som fant sted på fysiske utsalgssted. Det inkluderte alle typer mobilbetalinger: Apple Pay, alle Android-relaterte løsninger som blant annet Google Pay, og Samsung Pay, Coopay og Vipps.

Halvannet år senere kan vi gå ut ifra at andelen betalinger med mobiltelefon og klokke har økt. Samtidig bør noe trekkes fra for de andre mobile betalingsløsningene. Men om vi for enkelhetens skyld sier at det er Apple Pay som i dag har 12 prosent av alle mobilbetalinger og appliserer det på kundemassen til Sbanken skulle det bety rundt 60.000 aktive Apple Pay-brukere.

Selv om alle sammen skulle velge å forlate skipet (noe som garantert ikke vil skje), ville det ikke utgjøre mer enn noen få prosenter av det totale kundemassen til DNB, som ifølge årsrapporten for 2022 var på to millioner personkunder.

Det er definitivt ikke nok for at DNB skal være beredt til å endre mening i en sak der banken har vært veldig prinsippfast.

Relaterte saker

DNB tvinger Sbanken til å slutte med Apple Pay
→ (+) Kundestorm ble laber bris – Sbanken har flere kunder nå enn før fusjonen
«Husholdningenes betalingsvaner» (Norges Bank)
Derfor tilbyr vi ikke Apple Pay til våre kunder (DNB Nyheter)
I dag får Sbankens kunder Apple Pay (Sbanken)