FinSHIFT 09.03.2022

Det er dyrt ikke å gjøre antihvitvaskingsjobben

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Tidligere og nåværende sjef i Trustly, fr.v. Oscar Berglund og Johan Tjärnberg

Hva er saken?

Den svenske fintech-raketten Trustly har hatt en tøff måned, helt uavhengig av uro i markedene og krig i Ukraina.

I midten av februar meldte selskapet at 120 ansatte, over ti prosent, måtte gå,

Uken etter kom neste sjokk. Da meddelte det svenske finanstilsynet Finansinspektionen, sin konklusjon av den nesten ett år lange etterforskingen av selskapets virksomhet. Resultat: 130 millioner svenske kroner i bot. Årsak: store mangler i antihvitvaskingsarbeidet.

«Bristene har vært alvorlige, og har funnet sted i selskapets største forretningsområde, gamblingbransjen, som er koblet til høy risiko for hvitvasking og terrorfinansiering», skrev Finansinspektionen i en pressemelding.

Hvorfor er dette interessant?

Trustly var lenge en av de store svenske fintech-suksessene som red Klarna-bølgen. Flere år med milliardomsetning og milliongevinster hadde tatt selskapet nesten helt frem til en børsnotering i fjor vår.

Dagen før hele prosessen skulle starte, slo Finansinsepktionen til. Børsnotering gikk opp i røyk, sjefer måtte gå, og hvilken fremtid selskapet har, er høyst usikkert. Slakten av compliance-arbeidet er brutal.

«Til tross for at Trustly selv, ved noen tilfeller, har notert mistenkelige transaksjoner og heiset røde flagger for noen av spilloperatørene, har man i prinsippet ikke gjennomført noen tiltak i det hele tatt. Det gir et tydelig bilde av et kontrollapparat som er svakt i et miljø der det er høy risiko for hvitvasking», sa sjefen for Finansinspektionen, Erik Thedéen i et intervju med Dagens Industri.

At gamblingindustrien fører til høy risiko for hvitvasking trenger man verken en compliance-ansvarlig eller omfattende analyse for å skjønne, bare sunn fornuft, ifølge Thedéen, og at det derfor var både overraskende og alvorlig å finne bristene hos Trustly.

Problemene var så alvorlig at Finansinspektionen seriøst vurderte å trekke tilbake Trustlys konsesjon. Slik gikk det ikke. Muligens kan det ha en sammenheng med at FI bare kunne konstatere brister i antihvitvaskingsarbeidet, men ikke noen bevis for at hvitvasking faktisk har funnet sted.

Hva er konsekvensen?

Trustlys nye sjef siden desember, Johan Tjärnberg, la seg rimelig flat etterpå, innrømmet feil og meldte at selskapet skal jobbe med å rette dem opp i løpet av året.

Bot og oppsigelser fører også til at selskapet må endre på de store planene som fantes for et år siden. I forkant av den planlagte børsnoteringen markedsførte selskapet seg som en neste generasjons Visa eller Mastercard for konto-til-konto-betalinger i stedet for kortbetalinger. Nå skal antallet markeder der selskapet skal være størst gå fra cirka 30 til 10, og dermed er nok muligheten å bli en global spiller borte.

Det kan koste dyrt å ikke kjenne sine kunder godt nok.

Relaterte saker

Trustly får bot på 130 millioner kroner av Finansisnpektionen (Breakit)
→ (+) «Har i prinsippet ikke gjennomført noen tiltak i det hele tatt» (Dagens Industri)
→ (+) Tilsynssjefens slakt av Trustly: «Det krever ingen omfattende analyse – bare sunt fornuft (Breakit)
→ (+) Den svenske fintech-raketten var på vei mot gigantnotering – nå må 120 ansatte gå