FinSHIFT 21.06.2023

Blir tungvekter etter overraskende oppkjøp

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest.


Hva er saken?

Folkeinvest kjøper Monio av Sparebank 1 SR-Bank og blir dermed det første folkefinansieringsselskapet som skal drive med både aksjebasert og lånebasert folkefinansiering.

Ifølge både Folkeinvest og SR-Bank skal ikke oppkjøpet ses som en direkte konsekvens av E24s gransking av lånebasert folkefinansiering og særlig virksomheten til Monio. Tvert imot skal diskusjonene ha blitt påbegynt i forkant av avsløringene om mangelfull informasjon til investorene og mislighold av lån.

Det kan så være, men forhandlingskortene til Folkeinvest ble neppe svakere av utviklingen som fulgte:

– Det oppsto en veldig fin kjøpsanledning som vi slo til på, oppsummer Folkeinvest-sjefen Øyvind Fries avtalen.

SR-Bank på sin side virker også rimelig fornøyde med å ha funnet en løsning der Monio ikke lenger blir like tett knyttet til banken, men som likevel lar banken fortsette å ha en fot innenfor folkefinansieringsbransjen.

– Det har vært ganske så tydelig for oss at en konsolidering i dette markedet ville være naturlig, sier konserndirektør for teknologiutvikling og forretningsprosesser i SR-Bank Glenn Sæther til Shifter.

– At vi går inn og får en eierpost på 38 prosent i Folkeinvest etter transaksjonen viser jo at vi vil være med videre på denne satsingen, legger han til.

Hvorfor er det interessant?

At noe skulle skje med Monio etter vårens krise, var ganske ventet. Et selskap kan ikke, som Monio, drives fra skanse til skanse inntil det punktet der virksomheten må settes på pause, uten at det får konsekvenser.

Selv om nesten alt av problemer, mislighold og fare for tap av penger kan kobles til to aktører, må det ha vært tungt å svelge for SR-Bank å måtte trå til med penger for å begrense mulige tap for cirka 1800 rammede folkeinvestorer.

Å risikere å måtte punge ut med nesten 50 millioner kroner er en sak. At et heleid datterselskap ikke hatt bedre orden i etterrettelighetssysakene må ha vært minst like ille.

At svaret på hva som skulle skje var et oppkjøp fra Folkeinvest, var betydelig mer uventet.

Frem til nå må det innrømmes at FinShift har oppfattet skillet mellom lånebasert og aksjebasert folkefinansiering som ganske så vanntett. Ulike typer konsesjoner og kompetanser har ikke akkurat lagt til rette for virksomheter på tvers av skillelinjene.

At Folkeinvest likevel prøver seg, er en interessant utvikling. Ikke minst fordi det også innebærer at selskapet bytter strategi og venter med en tidligere planlagt utvidelse til Sverige og Danmark, og i stedet satser på å bredde ut produkttilbudet.

Hva er konsekvensen?

Om vi forutsetter at Finanstilsynet ikke finner noen innvendinger (sikker kan man ikke være når det gjelder folkefinansiering), skal det bli veldig interessant å se hva som kommer ut av oppkjøpet til Folkeinvest.

FinShift tror ikke Folkeinvest har veldig stor interesse av å bare videreføre virksomheten med lån til eiendomsprosjekter. Øyvind Fries innrømmer også i Shifter at det å kunne tilby en kombinasjon av egenkapital og lån er veldig interessant.

Kapitalmarkedet er tøffere enn på lenge. Investorenes pengekraner er kraftig skrudd til. Det har gjort at stadig flere kapitaltørste selskaper har vendt seg til Folkeinvest og Dealflow, noe som har bidratt til at begge har begynt 2023 rekordsterkt.

Samtidig er det mange som argumenterer for at lån kan være et godt alternativ til emisjon for å unngå at investorer blir altfor utvannet når verdsettelsene er under press.

Om Folkeinvest, når de er ferdig tenkt om nye produkter, kommer ut på den andre siden av sommeren med et folkefinansiert hydbridprodukt, der selskapet kan tilby kapitaltrengende selskaper en kombinasjon av egenkapital og lån i den samme kampanjen, er det ikke vanskelig å se for seg at det er noe som kan slå veldig godt an.

Nå kjenner ikke FinShift detaljene i kjøpsavtalen, men selv om Folkeinvest har gjort et aldri så lite varp, vil vi nok ikke høre SR-Bank klage på oppgjøret.

Å få byttet bort en veritabel hodepine med en 38-prosents eierandel i det som plutselig blitt til det kanskje mest spennende prosjektet innen norsk folkefinansiering, høres ut som en ganske så grei deal.

Relaterte saker

→ (+) Kjøpet av Monio tar Folkeinvest i ny retning Monio selges til Folkeinvest→ (+) 19 prosent misligholdte lån - nå stanser Monio nye lån inntil videre→ (FinShift) Kostbar innrømmelse fra Monio og SR-Bank