FinSHIFT 07.06.2023

Å bli vinner på boliglån krever mer enn bare lav rente

Publisert

Dette er et utdrag fra vårt nyhetsbrev om finansteknologi, FinShift, som sendes ut hver onsdag. Meld deg på brevet under.

Hva er saken?

Sparebanken Østs bankkonsept Nybygger ligger for tilfellet i topp på Finansportalens boligkalkulator. Gjennom å sette grensen for belåningsgrad ved 40 prosent for lånene med best rente, har Nybygger kunnet ligge noen rentepunkter lavere enn konkurrentene. Alle konkurrenter har 50 prosent som belåningsgradsgrense.

Det har imidlertid ikke vært noen suksess. I rapporten for første kvartal melder banken at utlånsveksten for PM digitale konsepter var negativ. Utlånene gikk ned med 4,0 prosent. Siste 12 måneder er nedgangen for Nybygger på hele 18,8 prosent.

I en e-post til FinansWatch skriver Sparebanken Øst-sjefen Pål Strand at «vi oppfatter at flere av våre konkurrenter, som vi hentet mange kunder fra for to-tre år siden, har gjennomført tiltak mot denne kundegruppen. Slik vi forstår det har de valgt å avvike fra sine prislister for å vinne tilbake kunder»

Sparebanken Øst opplyser også om at en tredjedel av de kunder som har forlatt banken siste 12 måneder, har gått til DNB eller Sbanken.

Den andre delene av bankens personmarkedsdel (Kontorkanal og AS Finansiering) viser imidlertid begge utlånsvekst, slik at netto utlån på 33,3 milliarder kroner er stabil sammenlignet med kvartalet før, og en nedgang på 2,6 over 12 måneder.

Hvorfor er dette interessant?

Den kraftige nedgangen i utlån via Nybygger skiller seg fra de andre digitalkonseptene som også har tatt en tydelig posisjon på boliglånsmarkedet.

Tallene fra første kvartal kan peke mot at Bulder er den store vekstvinneren.

Sparebanken Vest-konseptet har nemlig økt utlåningen med om lag 8,5 milliarder kroner det siste året. Bankens rapport for første kvartal viser at Bulder gikk fra en utlåning på 19 milliarder i første kvartal 2022 til 27,5 milliarder i år. Det er en utlånsvekst på nesten 45 prosent. Sparebanken Vest totale utlånsvekst i personmarkedet siste 12 måneder var på 11,2 prosent av den sto Bulder for nesten halvparten, eller 5,3 prosentpoeng.

Fana Sparebank, som eier konseptet Himla Banktjenester, skriver i sin rapport at utlån fra Himla sto for 3,6 milliarder kroner av de totale utlånene på 19,9 milliarder kroner i forretningsområdet personmarked. Mens den totale utlåningen gikk ned 1,8 prosent, sto utlåningen fra Himla for en marginal økning.

Også Sbanken kunne vise til sterk vekst i det siste kvartalet før banken fullt ut ble et konsept i DNB. Rapporten for første kvartal viser at Sbankens boliglånsmasse økte med 2,7 milliarder kroner til 97,1 milliarder kroner. Sbankens totale utlånsvekst i privatmarkedet siste 12 måneder var på 12,8 prosent, viser rapporten.

Hva er konsekvensen?

Sparebanken Øst skriver i sin rapport at personkunder i den digitale konseptkanalen er mer konkurranseutsatte enn de som tar opp lån i filialer.

Da er det utvilsomt litt overraskende at den banken som tilbyr den beste renten på vanlige boliglån i Finansportalens boligkalkulator, gjør det betraktelig dårligere enn de fremste konkurrentene.

Lav rente er altså ikke nok for å bli en vinner i kampen om de digitale, og antatt mer utro, boliglånskundene. Hvem hadde trodd det?

Her må FinShift imidlertid ta forbehold om en ting. Det er fullt mulig at det faktum at Nybygger har den den laveste renten, er en konsekvens av at det siste året har gått alt annet enn bra, og at konsept da lå på et høyere nivå enn konkurrentene. Det har vi sjekket ut.

En annen interessant ting er at Sparebanken Øst forteller at en tredjedel av kundene som er blitt borte, har gått til DNB eller Sbanken, men sier ikke noe om hvor de resterende to tredjedelene har tatt veien. Sett til utlånstallene fra konkurrentene, er det nærliggende å tro at Bulder kan ha tatt en solid del av dem.

Relaterte saker:

→ (+) Det billigste lånetilbudet blør kunder – Én av tre går til DNB eller Sbanken (FinansWatch)
Kvartalsrapport 1. kvartal (Sparebanken Øst)
Kvartalsrapport 1. kvartal (Fana Sparebank)
Kvartalsrapport 1. kvartal (Sparebanken Vest)
Kvartalsrapport 1. kvartal (Sbanken)