Daglig leder Øyvind Fries (t.v.) og styreleder Arnstein Hellem i Folkeinvest.

Finanstilsynet stopper Folkeinvest: «En tung dag for gründere i Norge»

Publisert Sist oppdatert

Myndighetene med mørk julegave til den ledende folkefinansieringstjenesten.

Det har vært mange gladnyheter fra Folkeinvest de siste månedene. En rekke selskaper har fylt opp kontoen, når de har hentet penger med verktøyet. Selskapet har bidratt til at 18 oppstartsbedrifter har kunnet innhente 33 millioner kroner i risikokapital. Det som kunne vært et fabelaktig år for selskapet, får imidlertid en trist slutt.

Folkeinvest AS mottok denne uka pålegg om stans av virksomheten fra Finanstilsynet.

Tøff beskjed

Det har lenge vært en diskusjon rundt tjenesten. Spørsmålet var om det trengtes konsesjon eller ikke for å bidra til en investering på måten Folkeinvest gjør. Selskapet håpet i det lengste at dialogen med tilsynet ville føre frem.

-- Dette er en tung dag for gründere i Norge. Vi har vært i dialog med tilsynet over lengre tid, besvart alle henvendelser og stilt oss fullt tilgjengelig for samtaler. Vi synes det er trist fordi vår hensikt har vært å tilby et støttende selvhjelpsverktøy til gründerselskapene som i dagens risikokapitalmarked overlates til seg selv, sier Øyvind Fries, daglig leder i Folkeinvest, i en pressemelding.

Selskapet har hatt tett dialog med jurister rundt lovverket, og hele veien jobbet etter intensjonen om å etablere et selvhjelpsverktøy innenfor dagens lovverk, ifølge pressemeldingen. De mener at "utleie" av verktøyet til startups som gjennomfører emisjoner, ikke tilsier at det bør kreves konsesjon, slik tilsynet nå har konkludert.

Når kvinner

Målet har vært endre på flere uheldige sider ved dagens marked for risikokapital

"Først av alt eksisterer det ingen støtte til selskaper som skal hente under 2 millioner kroner i dag. For de som skal hente inn beløp over dette finnes det alternativer, men alle involverer utvelgelsesgruppe som velger hvilke selskap og gründere som tilbys deres løsninger. Dette har de uheldige konsekvensene at for eksempel kvinnelige gründere møter større utfordringer enn mannlige når de skal innhente egenkapital."

Hele 17 prosent av de som har tegnet aksjer via verktøyet er kvinner, en betydelig større andel enn på globalt nivå som er 1%.

-- Det er viktig for oss å påpeke at vi respekterer tilsynets vurdering. Vi har mange alternative veier på blokka, og er i dag mest skuffet på vegne av den kundegruppen vi har hatt til hensikt å hjelpe, sier Arnstein Hellem, styreleder i Folkeinvest.

Viktig for å overleve

Folkeinvest forteller at selskaper som har benyttet seg av verktøyet, har kommet med tilbakemelding om at de ikke ville overlevd uten verktøyet.

Selskapet presiserer at pålegget ikke vil påvirke tidligere gjennomførte emisjoner, selskapene som har holdt emisjonene eller de som har tegnet aksjer i de nevnte emisjonene.

Folkeinvest har nå tre uker å klage på vedtaket fra Finanstilsynet.