Gudmundur Ebenezer i Lifekeys. Foto: Illustrasjonsfoto - Unsplash / Per-Ivar Nikolaisen.

Gründere i risikogruppa: Derfor bør vi snakke om ensomhet

Publisert

Høy risiko og endret livssituasjonen setter gründere i en sårbar posisjon hva gjelder ensomhet, skriver psykolog Gudmundur Ebenezer i dette innlegget.

Du føler gründerdrømmen er i ferd med å rakne, kanskje står du overfor en vanskelig beslutning. Du skulle helst hatt noen å prate med, men innser at det ikke finnes noen i nettverket ditt du kan dele tankene med. Den tunge følelsen av ensomhet oppstår, som i sin tur øker stresset du føler rundt beslutningene som må tas.

Kjenner du deg igjen? Kanskje du på et eller annet tidspunkt har følt på en slik ensomhet. Men hva er egentlig ensomhet?

Mange har nok tenkt at ensomhet handler om at man mot sin vilje ikke har andre mennesker rundt seg, at man ikke har familie eller venner. Slik er det nødvendigvis ikke.

Man kan saktens tilbringe mye tid alene, eller kun ha få venner, uten å føle seg ensom. På den andre siden, kan man ha mange venner og tilbringe mye tid med andre mennesker, og likevel føle seg ensom. Dette skyldes at vi mennesker er ulike - med ulike behov for sosialt samvær. Med det sagt, er det viktig å legge vekt på at det er følelsen av å være ensom som er tung og som kan være skadelig.

Følelsen av ensomhet bunner ofte i et savn etter det å bli forbundet med andre mennesker, ha noen å dele personlige og sårbare ting med, føle seg sett og hørt og det å føle at andre mennesker trenger deg. Ensomhetsfølelsen er ofte sterkest når man opplever nedturer eller står overfor vanskelige situasjoner, men man kan også kjenne på ensomhet når man opplever oppturer og ønsker å dele dette med noen.

Det er ikke uten grunn man sier at «delt glede er dobbel glede, og delt sorg er halv sorg». Å føle seg ensom kan påvirke den psykiske helsen, og blir faktisk omtalt som Norges usynlige helseproblem.

Så hvorfor det er viktig å snakke om ensomhet blant gründere?

Gründere har tatt en risiko, og kanskje til og med endret livssituasjonen sin, og har derfor på mange måter satt seg i en mer sårbar posisjon. Ved å starte opp noe eget har gründere lagt ned mye ressurser i form av både tid og penger. I tillegg må man som gründer være frempå, man må tåle å bli avvist av både investorer og kunder, og man blir kanskje også sittende med oppgaver man ikke har full kompetanse, ferdigheter eller kontroll på.

Gründere står også overfor mange beslutninger som kan være både vanskelige og avgjørende for bedriften. I tillegg lever man med den tunge statistikken som minner en på at kun én av ti vil lykkes. I arbeidshverdagen som gründer er et kontor med kollegialt samvær ofte fraværende. Fraværet av et slikt kollegialt samvær og fellesskap kan gjøre det ekstra vanskelig å håndtere den konstante følelsen av å ha noe hengende over skuldrene.

For å kunne lette denne tunge ryggsekken, er det for mange viktig å ha noen å snakke med - noen som forstår og gjør at man føler seg sett og hørt. Mangler man dette kan presset som følger med gründertilværelsen gi en økt følelse av at man er alene - og ensom.

Om man har startet opp noe alene, eller er en del av et gründerteam – så skal det sies at det å være gründer i seg selv verken burde være, eller bli, en ensom tilstedeværelse. Som gründer kan det å ha et nettverk - mennesker man kan snakke med og stole på, noen som kan ha forståelse for det presset man står overfor - være avgjørende.

Ensomhetsfølelsen kan påvirke den psykiske helsen vår og forsterke andre psykiske problemer man kanskje har underliggende. Meningen med å påpeke dette, er ikke for å skremme noen, men å skape oppmerksomhet rundt et viktig tema som ofte overses.

Kunnskap og informasjon gjør det nemlig mye lettere å ta tak i problemene - å starte jobben med seg selv for hvordan tre ut av ensomhetsfølelsen.

Her er derfor tre tips om hvordan man som gründer kan unngå ensomhetsfølelsen:

1. Vær åpen - våg å dele også sårbare følelser og opplevelser med venner
2. Vær oppmerksom på hvordan andre har det - se andre og vær en god lytter
3. Skaff deg kontorpult i en gründerhub og engasjer deg i noe av alt som skjer i gründermiljøet. Dette er en god måte å møte likesinnede mennesker på. Bygge nettverk og vennskap basert på felles interesser.