Stavanger kommune åpner for el-sparkesykler.

Stavanger sier ja til sparkesykler: "Viktig å åpne for et koppel av aktører"

Publisert Sist oppdatert

Stavanger kommune har vedtatt å åpne for utleie av elektriske sparkesykler i byen. Men de må ha avtale og betale leie til kommunen.

Allerede i vår tok flere selskaper kontakt med kommunen om lansering, og kommunen åpnet raskt dialog med svenske VOI, i tillegg til de norske selskapene Zvipp og Libo Solution, sistnevnte lanserte i Oslo i forrige uke.

Ønsker gründere velkommen

Kommunen bestemte seg for å ta opp saken politisk og gjøre et vedtak, og ba aktørene om å vente med lansering til vedtaket var gjort.

Tirsdag vedtok kommunen å la aktørene slippe til, men kun med avtale.

I et skriv fra Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) står det at kommunen vil godta at norske og utenlandske aktører etablerer seg i byen.

"Stavanger kommune ønsker innovative gründere velkommen til å satse og skape arbeidsplasser og bedre transporttjenester i kommunen" står det i vedtaket. Stavanger kommune lister videre opp en rekke kriterier:

  • Utleie avtales med Stavanger kommune
  • Tillates for de virksomhetene som oppfyller kommunens krav og retningslinjer
  • Avtalene gjøres tidsavgrenset i prøveperioden
  • Det skal betales gategrunnsleie
  • Det skal utarbeides regler sammen med kommunen
  • Utleieaktørene må delta i jevnlige dialogmøter med kommunen
  • Kommunen vil ha samarbeid med Kolumbus og nærliggende kommuner

Vil ha kontroll

Per A. Thorbjørnsen, gruppeleder for Stavanger Venstres bystyregruppe sier at det var bred enighet om å åpne for el-sparkesykler i byen.

Kommunen legger nå opp til et pilot-år, for å se hvordan prosjektet går. Så langt er planen å ha regler på plass i løpet av høsten. Så det kan ta tid før aktørene får slippet sparkesyklene løs i gaten.

– Vi får nok ikke gjort så mye i disse vakre høstmånedene, men vi er på Vestlandet, og her ligger ikke akkurat snøen meterhøy. Sesongen vil nok vare lengre her borte enn den gjør i Oslo, mener han.

Han legger til at det har vært viktig for Kommunalstyret for miljø og utbygging (KMU) og kommunen å ha en ordentlig prosess rundt tematikken.

– Vi ønsker å gjøre dette skikkelig. Vi hadde første runde i juni, og så vedtaket nå. Videre skal vi se på hvor geo-sonene skal gå, hvor sparkesyklene skal kunne plasseres og hvilke regler som skal følges, sier Thorbjørnsen og legger til at det er viktig for kommunen å ha kontroll.

– Det er ganske enstemmig holdning politisk på at vi vil ha styring, så langt det lar seg gjøre.

Vil ikke ha monopol

Thorbjørnsen forklarer at kommunen skal inngå avtale med aktørene, men at de ikke ønsker å kjøre samme strategi som Trondheim.

– Vi ønsker ikke en slik monopol-situasjon. Her skal flere aktører få lov til å banke på døren. Det er viktig for oss å bevare gründer-perspektivet og åpne opp for et koppel av aktører på markedet.

Det er ennå ikke bestemt hvor mange sparkesykler som skal tillates i byen, hvor de skal plasseres, og hva leien vil være.

– Men vil det å betale leie gjøre det vanskeligere for norske aktører?

– Hvis prisen blir høy, ja. Men jeg tror det er bred enighet om at vi ikke ønsker å prise ut de norske aktørene. Da går vi jo imot det første punktet i vedtaket, hvor vi ønsker gründere velkommen, sier han og legger til:

– Det blir som å el-sparke seg selv i foten.

Ønsker kollektiv-samarbeid

Kommunen ønsker også at det skal inngås samarbeid med Kolumbus, Rogalands kollektiv-aktør, slik at aktører som ønsker det, skal kunne tilby el-sparkesykler som en del av Kolumbus sitt mobilitetskonsept. Kolumbus har også vært deltakende i prosessen i forkant av vedtaket.

Andreas Strømsheim-Aamodt i Zvipp forteller at de har hatt løpende kontakt med både kommune og Kolumbus i sommer. Han er svært positiv til Stavangers vedtak.

-- Nå gleder vi oss til å fortsette dialogen med kommunen, og bli enige om hvilke krav som skal utarbeides, sier han.

Zvipp er for tiden operativ i Drammen og Oslo, og har vært i dialog med flere andre byer.

Fra før har turist-appen Umiigo lansert åtte sparkesykler i vestlandsbyen. Det skapte skapte konflikt med kommunen, fordi de mente det brøt reglene for parkering på kommunens eiendom.

Tidligere i august vedtok også Trondheim å godta el-sparkesykler i byen, men da under enda strengere regler. De vil legge ut et anbud, hvor aktøren som vinner anbudet får sette ut 200 sparkesykler. Også der må det betales leie.

I Oslo har politikerne lenge ønsket seg regulering, men hevdet at de ikke har mulighet til å regulerer den store mengden sparkesykler som har inntatt hovedstaden.