Direktør Aslak Sira Myhre (t.v.) ved Nasjonalbiblioteket forteller digitalminister Nikolai Astrup om det storstilte digitaliseringsprosjektet de står oppe i, og hvordan de nå har utviklet en egen AI-bibliotekar som gjør det lettere å finne veien i mengden av informasjon. Arkivfoto: Per-Ivar Nikolaisen
Direktør Aslak Sira Myhre (t.v.) ved Nasjonalbiblioteket forteller digitalminister Nikolai Astrup om det storstilte digitaliseringsprosjektet de står oppe i, og hvordan de nå har utviklet en egen AI-bibliotekar som gjør det lettere å finne veien i mengden av informasjon. Arkivfoto: Per-Ivar Nikolaisen

Digitalministeren vil få det offentlige til å kjøpe av startups: "Pisk og gulrot er det som skal til"

Publisert Sist oppdatert

Nikolai Astrup mener at det offentlige Norge ligger langt fremme i digitaliseringen, men har en viktig ting å lære fra Silicon Valley.

Endelig fikk landet en digitalminister, til stor glede fra blant andre IKT Norge. Nikolai Astrup får ansvaret for å koordinere digitaliseringsarbeidet i regjeringen, hverken mer eller mindre. Det innebærer blant annet at han tar over ansvaret for den digitale infrastrukturen – elektronisk kommunikasjon - som i dag ligger hos Samferdselsdepartementet. Han tar også over jobben med å digitalisere offentlig sektor, og det næringsrettede digitaliseringsarbeidet,  som tidligere lå i  Næringsdepartementet.

-- Vi har lyktes godt med å gå fra det analoge til det digitale. Målet er ikke inkrementell forbedring, men en transformasjon der vi løser ting på en helt ny måte som følge av digitale verktøy. Da må vi knytte oppstartsbedrifter med helt nye tanker om hvordan utfordringene kan løses, tettere til oss.

To av prosjektene han nå går løs på er å lage en nasjonal strategi for kunstig intelligens og en strategi for digitalisering av offentlig sektor.

Silicon Valley bak

Det ser ikke så verst ut i offentlig sektor i Norge. Shifter møtte Astrup da han besøkte nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre for å lære om deres storstilte digitalisering. Astrup fikk også høre om den nye AI-bibliotekaren som skal gjøre det lettere å finne frem i berget av informasjon som biblioteket nå har digitalisert.

Astrup har også et visst sammenligninsgrunnlag, han kom nylig hjem fra en tur til Silicon Valley. Der opplevde han at offentlig sektor hadde kommet kortere enn her, og det midt oppi den ekstreme innovasjonen som til enhver tid foregår i næringslivet i San Fransisco- og Palo Alto-området.

-- Kontrasten mellom det offentlige og private blir stor i Silicon Valley. Man finner bedrifter som ligger aller lengst fremme i den globale digitale revolusjonen, mens offentlig sektor fortsatt har til gode å digitalisere mange av de analoge prosessene som vi i Norge digitaliserte for veldig lenge siden.

Han viser til hvordan det for eksempel er krevende å levere selvangivelsen i USA, uten å få hjelp av en regnskapsfører.

Silicon Valley foran

Det var også noen eksempler på det motsatte. Astrup hadde under besøket i California møter med San Fransisco by. Administrasjonen hadde for eksempel digitalisert søknadsprosessen for fosterforeldre.

-- I San Fransisco er det mange hjemløse, så det er et stort behov for å finne nye hjem til barn. Tidligere tok den prosessen to år. Man måtte gjennom åtte ulike departementer og alt var papirbasert. Nå hevdet de at denne prosessen tok to uker, og at alt var digitalisert.

Astrup mener at det også er noe å lære av hvordan San Fransisco ser til startups når de skal løse utfordringer i offentlig sektor.

-- Her tror jeg Norge har noe å lære. Offentlig sektor her i landet er nok ikke best til å ta i mot disruptive nye løsninger fra oppstartsbedrifter.

Han mener det har en egenverdi å la oppstartsbedrifter slippe til i offentlig sektor.

-- Både fordi det kan gi en helt ny type løsninger, men også at det kan bidra til å bygge et økosystem.

Pisk og gulrot

-- Hvordan er innkjøperkompetansen i det offentlige når det kommer til innovative anskaffelser?

-- Her har Difi en veldig viktig rolle som veileder. Innovative anskaffelser er i dag en del av lovverket, og brukes i stadig større grad. Bevisstheten er nok ikke like sterk overalt, og vi må bli bedre på å informere om hvilke muligheter som finnes.

-- Kan du som digitaliseringsminister tvinge det offentlige til å kjøpe inn fra startups og innovative bedrifter?

-- Jeg har vært i denne jobben i kort tid, og jeg vil nå gå inn i virkemidler jeg har. Jeg har jo generelt alltid ment at en kombinasjon av pisk og gulrot er det som skal til. Det som er fint er at jeg ikke starter på bar bakke. Vi har et veldig godt utgangspunkt i Norge, og spørsmålet er som sagt hvordan vi kan løfte oss noen hakk -- flytte oss fra inkrementell forbedring til transformasjon.

Balansegang

Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Per-Ivar Nikolaisen
Digitaliseringsminister Nikolai Astrup. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

-- Hvor går balansen mellom hva det offentlige skal gjøre og hva man bør overlate til det private?

-- Det er ingenting i veien for at det offentlige har utviklere som jobber med digitalisering. Spørsmålet er hva det offentlige skal gjøre, skal vi identifisere problemene eller skal vi identifisere løsningene? I noen tilfeller vil det være riktig å gjøre begge deler. Det vil variere, og det finnes ikke et entydig svar på det spørsmålet.

Han viser til NAV som har valgt å styrke den interne staben av utviklere.

-- Det gir jo en institusjonell hukommelse, i tillegg til at de sparte mye penger. Det gjorde at de fikk flere ressurser til å videreutvikle prosjektene sine.

Sikre konkurranse

-- Hvordan sikrer du at det offentlige ikke konkurrerer med private startups, når man blir ivrig i digitaliseringen?

-- Vår tilnærming er at de tingene som kan utvikles i markedet, bør utvikles i markedet. Det offentlige skal ikke gjøre oppgaver som det private kan gjøre like godt eller bedre. Så må vi også snu dette litt på hodet. Det at en oppstartsbedrift kan utvikle en løsning for offentlig sektor, og dermed et produkt som de kan selge videre til andre, gir en mulighet til å ta steget fra å være en startup til å bli en etablert virksomhet.

-- Et siste spørsmål, er det noe du kan ta med deg i tiden som utviklingsminister og inn i det du nå gjør eller er det et totalt brudd?

-- Det er ganske mye faktisk. Jeg tok jo digitalisering inn i utviklingspolitikken, noe som var på høy tid. Skal du hjelpe utviklingsland må du bidra til at de kan hoppe over en del av trinnene på stigen som vi har klatret. Digitale verktøy kan bidra til det. Jeg sitter også i FNs generalsekretærs høynivågruppe for digitalt samarbeid. Denne handler ikke bare om utviklingsland, men jobber globalt med alle land, så der har jeg tenkt til å fortsette.

-- Hva er det viktigste du skal gjøre i den nærmeste tiden?

-- Da skal jeg kickstarte arbeidet med den nasjonale strategien for kunstig intelligens.

Powered by Labrador CMS