INNLEGG

«Savner det lokale perspektivet hos globale spillere»

Det er alltid hyggelig når globale utfordrerbanker sammenligner seg med oss, som når Revolut-sjef Nik Storonsky poengterer at de vokser mer enn Lunar i Norge. Men selv om begge er banker født som digitalbanker, blir det som å sammenligne epler og pærer. Den ene leverer på globale behov og den andre på lokale behov.

Nik Storonsky i Revolut mener har vokser raskere enn Lunar i Nordan. Eliin Schjetne i Lunar mener han mangler det lokale perspektivet til å lykkes i det lange løp.

Storonsky savner det globale perspektivet hos bankene, men jeg savner det lokale perspektivet til utenlandske utfordrerbanker. For mange som ofte flytter på seg over landegrensene er det praktisk med en global bank, men for å være relevant for hele befolkningen har vi for lengst innsett at det blir vanskelig uten sterk integrasjon med lokal infrastruktur. Uten norske kontoer og tilgang til norske betalingssystemer blir man fort bare en nisjebank.

Derfor har vi den siste tiden brukt mye tid og krefter på å koble oss direkte med NICS (Norwegian Interbank Clearing System). Dette er den norske skinnegangen for avregning og oppgjør av betalinger og kontooverføringer som brukes av etablerte norske banker. Uten den er det vanskelig å drive fullskala bank i Norge, enn så lenge.

En digital og skybasert utfordrerbank med nordisk skalerbarhet som integrerer seg dypt med lokal infrastruktur, representerer noe helt nytt i det norske bankmarkedet. Det skiller Lunar fra finansielle superapper som legger mer vekt på globale behov, og andre digitale utfordrere lokalt integrert gjennom sin tilknytning til etablerte norske banker.

Storonsky har helt rett i at Norge og Norden har såpass velfungerende mobilbanker at det gjør konkurransen vanskeligere enn i mange andre land. Mye av årsaken til dette er et høyst digitalisert samfunn med en befolkning som adopterer ny teknologi raskt, godt hjulpet av et historisk samarbeid mellom bankene om felles infrastruktur. Dette banksamarbeidet har gitt tjenester som BankID, eFaktura og AvtaleGiro.

I et slikt marked holder det ikke å være god globalt. Du må også være best, og gjerne enda bedre enn konkurrentene på hjemmebanen til en av verdens mest digitaliserte land, hvor befolkningen er godt vant med topp moderne mobilbanker, raske pengeoverføringer og lokale superapper som Vipps. Her kommer vi ikke utenom å løse lokale behov.

Så hvordan skal en utfordrer lykkes med innovasjon i et moderne, komplekst og gjennomregulert økosystem av bankprodukter, hvor folk er stort sett fornøyd med den banken de har?

I formelen vår er lokal integrasjon en like essensiell bestanddel som karosseriet på en bil. Men for å kunne levere nye løsninger i et raskere tempo enn konkurrentene, har vi endret måten en bank er bygd opp på gjennom et nytt modulært bankoppsett som best kan sammenlignes med Lego. Det er bygd opp av uavhengige mikrotjenester, utviklet internt eller av utvalgte partnere, hvor vi raskt og smertefritt kan bytte ut kritiske deler i infrastrukturen uten at det påvirker hele oppsettet.

Vi heier på nye bankutfordrere i det norske markedet, og det er plass til mange flere, også de som leverer på globale behov. Men uten det lokale perspektivet kommer det til et punkt hvor veksten avtar, så lenge land som Norge har egne effektive betalingssystemer, og så lenge befolkningen fremdeles foretrekker lokale kontoer, betalingstjenester og elektroniske ID-løsninger.