Martin Mignot, partner i Index Ventures. Foto: Index Ventures.

Opsjonsregler hindrer Europa fra å skape det neste Google eller Amazon

Publisert Sist oppdatert

Europeiske tech-selskaper leverer som aldri før, men det er imidlertid noe som holder oss tilbake fra å skape en ordentlig tech-gigant som Amazon eller Google.

En ny rapport fra investeringsselskapet Index Venture «Rewarding Talent» viser at den europeiske tech-sektoren blomstrer. Dette bekreftes også av Atomicos rapport fra torsdag om investeringer i europeiske «dyp teknologi»-selskaper.

Den viste blant annet at Norge har en kraftig vekst i investeringer i denne type selskaper. Finland er en soleklar ener, og tiltrakk seg investeringer på 100 millioner dollar i «deep tech», og svenskene følger etter med 79 millioner dollar.

Men det er imidlertid noe som holder oss igjen fra å ta det virkelig store steget og som samtidig kan sette en stopper for den gode utviklingen: Nemlig medeierskap.

Vil ikke bygge Amazon, Facebook eller Google

Grunnlegger og partner i Index Ventures. Foto: Index Ventures.

–Europas blomstrende og ambisiøse tech-selskaper driver frem innovasjon og vekst i hvert hjørne av kontinentet. Europa er på randen til storhet, men risikerer å komme til kort når det gjelder å bygge selskaper som Amazon, Facebook og Google, hvis det ikke kan konkurrere om talentene det trenger, sier Neil Rimer, en av grunnleggende av investeringsselskapet Index Venture.

Rapporten peker på at Silicon Valley-selskapene systematisk bruker medeierskap som en måte for å tiltrekke og beholde de beste folkene. I Europa blir det imidlertid tildelt mye mer tilfeldig og på mye lavere nivåer.

En gjennomsnittlig «tech-medarbeider» i USA eier i snitt mer enn dobbelt så mye av selskapet de jobber i enn sine europeiske kolleger (20 prosent vs 10 prosent), hvor slike goder ofte er forbeholdt dem i høye lederstillinger.

Storbrittannia blir trukket frem som et unntak som faktisk har høyre andel medeierskap en USA. Videre er Sverige og Danmark høyt oppe på listen. Norge blir ikke nevnt i oversikten.

Daniel Ras-Vidal i Abelia. Foto: Abelia

Daniel Ras-Vidal: -- Foreldede skatteregler

–Index Ventures rapport viser at foreldede skatteregler for ansatteierskap gjennom opsjoner er en sentral barriere for å skape flere «scaleups» og enhjørninger i Europa. Økt tilgang på risikokapital i Europa er positivt, men det er minst like viktig å ha riktige rammebetingelser og et samlet norsk startup-miljø har denne høsten pekt på at bedre opsjonsbeskatning som første prioritet, sier Daniel Ras-Vidal, leder for Foreningen for Innovasjonsselskaper i Abelia.

Han er ikke overrasket over at Storbritannia har Europas beste vilkår, og at Sverige leder an i kategorien "runner ups" med Danmark og Finland på de neste plassene bak seg.

–Norge er ikke med i denne kartleggingen, men selv med det forbedrede forslaget til opsjonsbeskatning som Venstre fikk i gjennom, er min tolkning at Norge vil fortsette å sitte bom fast i kategorien "ripe for change", sammen med Tyskland og Spania, som i likhet med Norge gir svake incentiver for ansatteierskap, sier Ras-Vidal.

Han peker på at rapporten viser til at Sverige og Nederland forbedrer sin opsjonsbeskatning fra og med 1. januar 2018.

Jeg gjetter at begge land rykker opp i kategorien "top ranking" på et par års sikt. Abelia vil derfor fortsette å jobbe for at norske startups skal få minst like gode vilkår som svenskene og vi tror at politikerne snart vil forstå at det er nødvendig for å skape flere vekstbedrifter, sier han.

Tilgang til talent den viktigste ingrediensen

–Tilgangen til talent er den aller viktigste ingrediensen for å skape grensesprengende tech-selskaper. Derfor ber vi europeiske regjeringer om hjelp til å jevne ut forskjellene for våre ambisiøse gründere gjennom å skape de riktige forholdene for både å støtte men også incentivere medeierskap, sier Martin Mignot, partner i Index Ventures.

Han mener at det å tiltrekke seg de beste folkene er det største fokuset for alle entreprenører og burde være det primære fokuset for alle regjeringer som ønsker å støtte innovasjon, entreprenørskap og jobbvekst.

En hovedårsak til forskjellen på Europa og USA er at europeiske arbeidstagere ofte blir straffet ved bruk av opsjoner gjennom å betale høy skatt ved ervervelse og ved salg.

Svakt forslag

I Norge forslo regjeringen i statsbudsjettet for 2018 at ansatte i små oppstartsselskap kan tildeles opsjoner inntil en grense på 30.000 kroner og at de skal skattlegges først når aksjene realiseres.

Ordningen skulle gjelde aksjeselskap som er seks år eller yngre, som har maks ti ansatte og driftsinntekt eller balansesum som ikke overstiger 16 millioner kroner.

Gjennom et forlik med Venstre og KrF, ble den nye grensen hevet fra 30.000 til 500.000, men det er fortsatt for lite, mener Daniel Ras-Vidal, leder for Foreningen for Innovasjonsselskaper i Abelia.

Rapporten «Rewarding Talent» er utarbeidet av investeringsselskapet Index Ventures og baserer seg blant annet på en analyse av 4.000 individuelle opsjonsavtaler fra mer enn 200 oppstartsbedrifter i Europa og USA.

I tillegg er det gjennomført intervjuer med gründere og ledere i 27 selskaper i Index’ portefølje.