Dag Inge Aas, Ida Aalen og Svein Willassen. Foto: Confrer AS.

Svein Willassen sluttet i Telenor-eide Appear.in. Nå starter han videosamtale-startup. Har fått med to medgründere.

Publisert Sist oppdatert

Han var lei av lange møter og politikk da han drev videokonferanse-selskapet Appear.in under Telenors vinger, og sa opp jobben tidligere i år. Nå er han i gang med en ny oppstartsbedrift. Også denne innenfor videosamtaler.

Da Shifter skrev om Telenor-eide Appear.in i august i fjor, hadde tjenesten 500.000 månedlige brukere og ble nettopp gjort tilgjengelig i Trello, med 16 millioner brukere. Svein Willassen var en av gründerne bak, men selskapet ble opprettet under Telenor, og eies fullstendig av telekom-giganten.

Tidligere i år ble det kjent at Willassen sluttet i Appear.In for å skape noe nytt.

–Jobben handlet stadig mer om å jobbe med byråkrati i en stor organisasjon enn å jobbe med innovasjon og produktutvikling, som jeg synes er spennende. Jeg har startet mange ting tidligere og synes det er spesielt spennende å bygge ting, sa Willassen til Shifter.

Nå er han i gang med en ny video-startup, men har en litt annen tilnærming enn de store kjente systemene.

–De fleste videokonferansesystemer er rettet mot team-samarbeid eller internkommunikasjon i selskaper. Vi har identifisert et behov for et videosamtale-system som er spesiallaget for 1-1-kommunikasjon, og mer spesifikt der en rådgiver møter en kunde, sier Svein Willassen, daglig leder i sin nyoppstartede bedrift Confrer AS.

Han peker blant annet på situasjonen der en bankrådgiver møter en kunde som vil søke om lån, men nevner også at det finnes mange slike situasjoner for eksempel i offentlig sektor og i helsevesenet.

–Veldig mange samtaler som i dag foregår fysisk kunne vært gjort over nett. Men det krever at noen lager et system som gjør det enkelt for både rådgiveren og kunden. Eksisterende systemer mener jeg ikke er godt nok tilpasset, sier han.

Identifiserte behovet tidligere

–Hva med Skype?

–Hvis man skulle bruke Skype, vil rådgiveren blant annet ende opp med alle kundene som kontakter. Skype tilrettelegger heller ikke for situasjonen. Du kan ikke sette opp avtaler, håndtere flere klienter, eller, som flere vi har snakket med ønsker, muligheten for å integrere dette i selskapets eget system, sier han.

–Er ikke trenden at man i større grad går vekk fra denne situasjonen, hvor ting kan håndteres på mail, telefon, chat, eller gjennom en automatisert løsning?

–Jo, for små og enkle samtaler. Har du et spørsmål om kredittkortet ditt, så er det en lavverdisamtale som enkelt kan løses via chat eller telefon. Men så har vi en annen case, som vi kaller en høyverdisamtale. En typisk situasjon der er når du skal be banken om et lån, og hvor bankrådgiveren er avhengig av å få inngående kjennskap til kunden, hvor en rikere kommunikasjonsopplevelse kreves. Da møter kunden tradisjonelt på rådgiverens kontor, men dette vil vi effektivisere gjennom en videosamtale, sier han og legger til at også kunden verdsetter å kunne snakke med rådgiveren og kanskje få banken til å strekke seg lengre.

–Hvordan kom du frem til dette produktet?

–Gjennom arbeidet med Appear.in identifiserte vi flere behov som tjenesten ikke løste. Da jeg sluttet, hadde jeg noen ulike hypoteser, og brukt tiden frem til nå til å undersøke disse hypotesene gjennom å snakke med mange folk. Den tjenesten vi nå utvikler er den som kom best ut i disse samtalene, sier han.

To nye medgründere

Nå har Confrer gått fra å være et enmannshow til å bli en trio. Han har rekruttert en eks-kollega fra Telenor og UX-designer Ida Aalen, som nylig sluttet i Netlife Research.

Dag Inge Aas har en mastergrad i datateknikk fra NTNU. Han var en av de første utviklerne i appear.in-teamet i Telenor og har jobbet med mesteparten av teknologistakken i den tjenesten. Han har inntil nylig vært Tech Lead for betalversjonen av appear.in. Dag Inge blir CTO i Confrer og vil ta et helhetsansvar for den tekniske løsningen. For å klare dette trengte vi noen som kjenner videoteknologi godt og det gjør Dag Inge, sier Willassen.

Ida Aalen har en mastergrad i media, kommunikasjon og IKT fra NTNU. Hun har jobbet de siste 7 årene i Netlife Research, med brukerundersøkelser for UX design for et stort antall kunder.

–Hun er også forfatter av flere bøker om sosiale media og er anerkjent som en av de fremste ekspertene på dette feltet i Norge. Ida blir CPO i Confrer og vil ta ansvar for brukeropplevelsen i løsningen, sier Willassen.

Willassen selv, er daglig leder, og har en mastergrad og en doktorgrad i telematikk fra NTNU. Han har jobbet i Telenor Digital siden 2011, hvor han blant annet startet prosjektet appear.in og ledet dette frem til 2017.

–Jeg er veldig fornøyd med sammensetningen av teamet. Vi har det jeg mener de fleste team bør ha, en blanding av teknologi, brukeropplevelse og forretning, sier han.

Vil hente engleinvestering

–Har dere mottatt noen investeringer?

–Ikke annet enn markedsavklaringsmidler fra Innovasjon Norge. Vi er i tidligfase hvor alle jobber for eierskap. Vi kommer til å søke en engleinvestering i løpet av neste halvår. Planen er å lansere produktet tidlig i september. Hvis vi lykkes med produkt og salg, vil vi gå for en større investeringsrunde neste år, sier han

–Er dere i kontakt med aktuelle investorer?

–Ja, vi har mange samtaler med både «engler» og VC-er, så jeg tror det skal gå greit, men man vet aldri. Nå må vi bare ha fokus på å lage et produkt som fungerer, både teknologisk men også på brukeropplevelsessiden, sier han.

–Hvilke utfordringer har dere?

–Det er flere utfordringer. Det viktigste er å ha en bra brukeropplevelse. Hverken rådgivere og kunder vil ikke ha spesielt stor tålmodighet med vanskelig teknologi. Brukeropplevelsen må være suverent enkelt. Det må alltid fungere. Noe vi så i appear.in, er at videokonferanseteknologi er vanskelig å lage slik at det alltid fungerer, sier han.

–Hva med konkurrenter?

– Vi ser konkurrenter innenfor noen av nisjene. Vi vil i første omgang fokusere på banker, og er i dialog med flere allerede. Men det finnes lignende caser innenfor for eksempel helsevesenet, med leger som driver med videokonsultasjon. Men dette er tjenester hvor de selv har ansatt legene, snarere enn et verktøy som alle fastleger kan bruke. Vi vil bygge en SaaS-løsning (Software as a service), hvor vi selger programvaren til ulike aktører, sier han.