Seks av gründerne Shifter har vært i kontakt med -- fra venstre til høyre: Dag Loe (DAAL), Eirik Bøckmann (Wavefoil), Mads Simonsen (øverst: Ducky), Jarle Naustvik (øverst: Luado), Henning Thoresen (nederst: Norsk Øl) og Simon Sakkestad (nederst: Hero+).

Storm mot stopp av folkefinansiering: Gjør det vanskeligere for startups

Publisert Sist oppdatert

Lite smidig, skuffende, pinlig, og "alvorlig feiltolkning". Reaksjonene er kraftige etter at Finanstilsynet beordret stans av Folkeinvest.

Kort tid før julefreden senket seg, fikk Folkeinvest den kjipeste gaven fra myndighetene. Finanstilsynet hadde besluttet at de vil stoppe den populære folkefinansieringstjenesten. Shifter har vært i kontakt med flere gründere og startups som har benyttet seg av emisjonsverktøyet, eller som hadde planer om å gjøre det fra januar 2019.

Fyller et hull

Blant dem som reagerer på at Finanstilsynet ikke ønsker å tillate Folkeinvest videre drift, er Eirik Bøckmann, administrerende direktør og gründer av Wavefoil. Han forteller Shifter at Folkeinvest gjorde det mulig for selskapet å hente den kapitalen de trengte for å kunne "gi full gass". Han legger til at 2019 derfor ser svært lovende ut for Wavefoil.

-- Verktøyet fyller et hull i systemet for finansiering av tidligfasebedrifter. Uten et slikt verktøy risikerer vi at mange lovende tidligfaseselskaper, som på sikt kan skape mange arbeidsplasser, må gi opp i startfasen, forteller Bøckmann. 

Viktig med regler


Wavefoil-gründerne Audun Yrke og Eirik Bøckmann.

Sven Jørund Kolstø, styremedlem i Wavefoil, sier han har forståelse for at Finanstilsynet er strenge i håndhevelsen av regelverket. Han var selv bekymret for om de som investerte i Wavefoil i begynnelsen visste om de mulige fallgruvene.

-- En bekymring jeg hadde var om de som investerte i oss visste nok om risikoen i tidligfaseinvesteringer. Dette hamret jeg til det kjedsommelige inn i deler av slekten min også, som fortsatt valgte å investere. Det må aldri være noen tvil om at å investere i tidligfase teknologiselskap innebærer stor risiko, og at man burde ha noen spilleregler for seg selv, skal man gjøre det.

"Demokratiser verdiskapning"

Blant andre startups som reagerer på nyheten fra Folkeinvest, er DAAL. Dag Loe, med-gründer og administrerende direktør i selskapet, forteller at Folkeinvest har vært "helt avgjørende" for selskapets fremdrift.

-- Blant annet har vi ved hjelp av Folkeinvest nå en gjeng med aksjonærer som har satt oss i posisjon til å ta idéen vår ut av laboratoriet og frem til demonstrasjon for - og samtaler med - potensielle verdensomspennende kunder. Vi er nå 123 aksjonærer, og vi opplever det som 123 DAAL-ambasadører. Noen har gått inn med mye, og noen med bare litt, men uavhengig av pengebeløp, er det helt utrolig å ha så mange mennesker som heier på oss og som ønsker at vi skal lykkes, sier Loe.

Han trekker frem at støtten fra aksjonærene er verdt mye, og tror det finnes mange startups som ville betalt en god sum for lignende muligheter for feedback fra aksjonærer -- og etterhvert også markedet. Loe mener at verktøyet "demokratiserer verdiskapning", og at det er avgjørende for Norges oljefrie fremtid at befolkningen har et aktivt forhold til næringsliv og investeringer.

-- Folkeinvest legger til rette for å både forankre og fordele ansvar, risiko, påvirkningskraft og gevinst -- i forbindelse med utvikling av nye næringer og innovasjon i Norge -- hos en bredere del av befolkningen, sier Loe.

Han mener det er vanskelig -- og kan by på utilsiktede konsekvenser -- hvis myndighetene både ønsker innovasjon i Norge, men samtidig fjerner finansiell risiko fra regnestykket.

-- Det er velkjent at tilgangen på privat kapital for voksende bedrifter i Norge er dårlig sammenlignet med andre land. Det åpenbart er helt avgjørende for å bygge en fremoverlent næringskultur i Norge at dette er forankret i befolkningen slik Folkeinvest legger til rette for, og da fremstår det for meg helt merkelig at man spenner beina under aktører som forsøker å fylle dette rommet, med konsesjonsregler som er så kostnadsdrivende at det blir umulig å jobbe i segmentet med tidligfasefinansiering.

Ønsket om å være eid av "Folket"

Mads Simonsen i Ducky forteller at selskapet hadde planer om å lansere en kampanje via Folkeinvest, men at nyheten om nedleggelse nå stopper dette. Selskapet har eksistert i snart fem år, og har hatt en tidligere emisjonsrunde.

Mads Simonsen i Ducky.

-- Vi fikk i alle fall rukket å planlegge innholdet i en større markedsføringskampanje mot folket som eiere, noe som gjorde at vi helt klart lærte en del om oss selv og hvordan vi ønsker å vokse som selskap, sier Simonsen.

Han mener det ville vært bra om Ducky var deleid av "Folket", da klimautfordringene selskapet forsøker å løse kun kan løses gjennom samarbeid med nettopp folket.

-- Vi har jo nå jobbet  hardt for å lage en kampanje hvor vi inviterer det norske folk til å bli impact investorer gjennom å investere i Ducky. På den måten ville folk flest kunne investere for å endre samfunnet i en positiv retning, og da også få en del av utbyttet. Da vi har ekstreme ambisjoner har vi også behov for både kapital og gode ambassadører, så vi er meget skuffet over at Folkeinvest ble stoppet.

Ducky er i dag eid 92 prosent av den ideelle bedriften Ducky Impact Fund, og 8 prosent av Katapult Accelerator, hvor begge eiere vil bruke fremtidig overskudd til å skape positiv endring i samfunnet.

-- Flaut og pinlig

Henning Thoresen, daglig leder i bryggeriet Norsk Øl, sier Finanstilsynets avgjørelse er "en svært alvorlig feiltolkning", som vil føre til store konsekvenser for både selskaper og hardtarbeidende folk.

CEO og medgründer Jarle Naustvik, Kaja Sivertsen på marketing og support - og gründer og styreformann Edvard Eikeland i Luado. Foto: Vilde Mebust Erichsen

-- Det er nærmest umulig for små selskaper med ambisjoner å hente penger i Norge i dag og Folkeinvest har gjort det helt riktige ved å skape et møtested og en plattform vi selv kan ta i bruk for å hente penger. De henter ikke penger for oss, denne jobben gjør vi selv. Nå må politikerne komme raskt på banen da dette er både flaut og pinlig fra et land, et storting og regjering som sier de skal satse på gründere. Her er ingenting gjort og ting tar altfor lang tid. Nå krever vi handling. Raskt, sier Henning Thoresen, daglig leder i Norsk Øl.

Han legger til at Norsk Øl ikke har hatt særlig stor suksess med å banke på dører, sende eposter og ringe rundt til investorer og andre, og at produktene deres ikke er støttet av Innovasjon Norge. I tillegg gir ikke banker ut lån uten tilsvarende sikkerhet, og dermed ville Norsk Øl vært tvunget til å velge en utenlandsk plattform for finansiering, og ville fått utenlandske eiere i den prosessen. I praksis ville det vært umulig for Norsk Øl å overleve som norskeid selskap, om det ikke hadde vært for Folkeinvest.

"Gjør det selv"

Simon Sakkestad, daglig leder for Hero+, forteller at selskapet etter planen skulle være et av pilotprosjektene som skulle benytte verktøyet fra og med 3. januar 2019. Inntil selskapet mottok nyheten om nedleggelsen av Folkeinvest, var planen at de skulle lansere en kampanje på minemisjon.no. Nå som dette ikke lenger er mulig, er de nødt til å se seg om etter andre alternativer, som Dealflow og Around.

Sakkestad sier at han har opplevd Folkeinvest som et initiativ for å redusere informasjonsasymmetrien mellom gründer og investor -- og at Finanstilsynet burde ha interesse av et slikt verktøy.

-- For oss er det nødvendig for å nå ut det potensielle investorer. I tidligfase er det noen ganger fornuftig å hente små beløp i kapitalmarkedet, all den tid verdsettelsen vil være lav. Dette er derfor lite attraktive oppdrag for finanshusene. Den eneste rasjonelle måten å hente slike småbeløp på vil være å benytte «gjør-det-selv-portaler» tilsvarende den Folkeinvest har utviklet. Det må skje «automatisk» for å unngå at transaksjonskostnadene spiser opp store deler av investeringen.

Trist

Edvard Eikeland (gründer og styreleder) og Jarle Naustvik (med-gründer og daglig leder) i Luado mener verktøyet åpner for at flere enn de som tilhører den "harde kjerne av engleinvestorer" kan investere -- og at man dermed får med flere kvinner. I tillegg mener de at verktøyet har gjort det enkelt å involvere egne kundegrupper og ambassadører.

-- Vi synes det er trist og beklagelig at Finanstilsynet nå har gitt pålegg om stenging av Folkeinvest. Selskapet har til tross for sin korte historikk spilt en viktig rolle for mange startups, oss selv inkludert. Privat har flere av oss i Luado også investert mindre beløp i andre startups, via Folkeinvest, så man kan jo si vi kjenner modellen godt fra begge sider.

De har forståelse for at Finanstilsynet må ha en viss kontroll, men håper at saken kan løses på en smidig måte. Også Heidi Kolstø i Economio AS mener tilsynet burde valgt annerledes enn å gå for en full stans av Folkeinvest.

-- Ordnede former er ok, men man kan ikke stoppe en seriøs aktør fordi det muligens kommer en lyssky aktør før reglene er på plass. Konsentrer heller om å få på plass regelverk rundt det. Dette gir liten mening, teknologi og nye metoder som generer mer åpenhet og forenkling burde heies frem, sier Kolstø.

Folkeinvest har en klagefrist på tre uker på vedtaket som ble gjort før jul.