Rune Bjerke (f.v.), Morten Frøseth, Sven Jørund Kolstø, Jan Biti og Eli Grong Aursand i CoFounder er inne i Wavefoil. Foto: CoFounder

Trøndersk 100 millionerssatsing: Kjente tech-profiler åpner ny hub som skal bygge storselskaper

Publisert Sist oppdatert

Sammen med erfarne rådgivere og kapitalsterke investorer skal CoFounder sørge for at flere trønderske teknologiselskaper når 100 millioner i omsetning. 

Flere «kjendiser» i det trønderske tech-miljøet står bak den nye storsatsingen på Pirsenteret i Trondheim. Oppstartsmiljøet i og rundt teknologihovedstaden har vokst raskt de siste årene. I 2015 var det nesten 600 teknologiselskaper, med til sammen 11 700 ansatte og en samlet omsetning på 22 milliarder kroner. Nå vil profilene bak CoFounder at det skal vokse enda raskere, med henvisning til at det likevel er smått i en internasjonal sammenhengen.

Trønderske lokomitiv

CoFounder har ambisjoner om å gjøre noe med nettopp det, og har derfor etablert TechHub. Foreløpig fremstår det som et kontorfellesskap, der selskapene jobber uavhengig av hverandre. Ambisjonen er imidlertid å bygge flere internasjonale trønderske lokomotiv, som når 100 millioner i omsetning.

– Selv om det etableres mange nye selskaper, er det få som lykkes i overgangen fra utvikling til salg. I løpet av de ti siste årene er det kun et fåtall som har nådd mer enn 100 millioner i omsetning, forteller Jan Biti, Managing Partner i CoFounder, i en pressemelding. Dette gjelder også dersom en inkluderer selskaper som har blitt solgt og gjort om til trønderske avdelinger i større selskaper, ifølge Biti.

CoFounder har åpnet TechHub i Trondheim for å løfte omsetningen til trønderske teknologiselskaper. Foto: Techhub

– Ved å samle CoFounder, oppstartsselskaper og forretningsengler under samme tak, får vi skapt et innovativt og sterkt forretningsorientert arbeidsmiljø, hvor vi kan dele erfaringer og ressurser, og skape en attraktiv arena for eksterne samarbeidspartnere i industri-, tjeneste- og finanssektor, sier Sven Kolstø, Partner i CoFounder, daglig leder og gründer i fisketech-startupen Optoscale, nylig utnevnt til "Årets innovatør" i ledertalentkåringen til E24 og Boyden.

Sterke aktører

Initiativtakere til det nye kontorfellesskapet er investerings- og managementselskapet CoFounder og forretningsenglene Jan Håbrekke, Bjørn Fossum og Geir Ove Kjesbu. Sammen har disse investert i over 100 selskaper og ledet oppbyggingen av en rekke suksessfulle teknologibedrifter, som fortsatt har sin hovedbase i Trondheim.

– Det er sjelden teknologien det står på. Utfordringen selskapene som oftest støter på er å sette sammen gode nok team til å klare å ta det langt nok. Der kommer vi i CoFounder inn i bildet, fordi vi fungerer både som evalueringsledd, døråpnere og rådgivere, sier Biti i pressemeldingen.

Flere selskaper kan gjerne ha et globalt potensiale, men veien fra Trondheim og ut i den store verden er både lang og hard, ifølge Biti. I mange tilfeller vil det være smart å begynne med norske kunder, for så å vokse seg store nok til å ta neste steg. Dette er noe av det CoFounder mener de kan hjelpe gründerne med.

Samler investeringsobjektene

Oppstartsselskapene som sitter på CoFounder TechHub vil utelukkende være selskaper som CoFounder eller forretningsenglene investerer i, hevder at de derfor ikke konkurrerer med lokaliteten til DIGS, NTNU Accel, Work-Work eller andre startupmiljøer.

Selskapene som sitter i den såkalte TechHuben har ambisjoner om å vokse, og vil ha behov for større lokaler. Målet er at oppstartsselskapene kun sitter der i 1-2 år, nettopp i den fasen CoFounder er mest aktiv, og til de har vokst seg store nok til å etablere seg i egne lokaler.

Om CoFounder

CoFounder startet opp i 2010, og teamet består i dag av 5 ansatte/partnere. Tilfører ledelsesressurser og kapital til tidligfase teknologibedrifter. Går aktivt inn i ledelsesteamet og bygger opp selskapene over en periode på typisk 2-3 år. Aktiv eierportefølje av 16 teknologibedrifter med utspring fra teknologimiljøet i Trondheim. Engasjerer seg i 3-4 nye selskaper hvert år.

Selskaper i TechHuben

TechHub har 52 arbeidsplasser, hvorav 39 arbeidsplasser til oppstartselskaper, 6 til CoFounder og 7 plasser til forretningsengler. Ved åpningen den 1. november er 9 av CoFounder sine oppstartsselskaper på plass.

Idletechs – et ledende teknologiselskap innen håndtering og analyse av store kvantitative data, og utvikler programvare for analyse og komprimering av flerdimensjonale, dynamiske store datamengder. Et av mange felt hvor metodene til Idletechs kan tas i bruk er under overvåking av mekanisk utstyr.

Nisonic AS – Nisonic AS kan ved hjelp av ultralyd påvise hjernetrykk ved hjelp av en enkel undersøkelse som ikke krever operasjon og narkose.

Heavelock AS – Hvert år bruker offshore borebransjen 3,5 milliarder dollar mens de venter på riktige værforhold, fordi for store bølger stopper boreaktivitet. Heavelock ™ er en autonom løsning som integreres i eksisterende utstyr som utvider værvindu med 25% ved boring fra flytende rigger.

Telemotix AS – En kjøremonitor som hjelper bedrifter og forsikringsselskap å skape trygge sjåfører.

Empig AS – Empig utvikler et prosesseringsanlegg for fjerning av voks- og hydratavleiringer i oljerør basert på en magnetisk styrt og hul renseplugg. Metoden vil erstatte kostbare, miljøfarlige og kompliserte metoder som brukes i dag.

Wavefoil – Wavefoil er et oppstartselskap som har spunnet ut fra det sterke marintekniske miljøer ved NTNU, og selskapet utvikler en foil til skip som reduserer drivstoffkostnader.

Brainimage AS – Brainimage er et medisink teknisk selskap som utvikler en ny patentbeskyttet akustisk koplingsvæske som benyttes under ultralydveiledet diagnostikk og kirurgi.

Sikom Connect AS – utvikler og leverer programvareløsninger for smartbolig, fjernovervåkning og fjerndrift. Leverer komplette og tett integrerte løsninger i samarbeid med utstyrsleverandøren og datterselskap Sikom, lokalisert på Verdal.

Showtag AS – leverer en digital plattform for produktplassering i videobasert innhold. Selskapet har 2 ansatte og er i ferd med å inngå avtaler med ledende norske medieaktører.