Daglig leder Åsmund Furuseth i Kahoot ringer i bjella på Oslo Børs torsdag 10. oktober 2019. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Kahoot-tallenes uklare tale: Flest er ikke best

Kahoot har over en milliard "spillere" i året, men det er helt andre tall som betyr noe akkurat nå.

Publisert Sist oppdatert

Det er vanskelig ikke å la seg imponere av Kahoots fantastiske reise. Få norske selskaper har på så kort tid fått et så stort nedslagsfelt. Når Kahoot i dag legger frem resultatene for tredje kvartal, vil det nok en gang vise en vekst i brukere. Det vil være knyttet mest interesse til om selskapet har fått fart på inntektene, om de vil gå mot i pluss i fjerde kvartal, slik sjefen Åsmund Furuseth varslet da han ringte i bjella på Oslo børs tidligere i høst.

Hadde jeg vært en av investorene i Kahoot, ville jeg imidlertid brukt tiden min på å forstå brukertallene, og hva de betyr for den fremtidige inntjeningen.

For oppstartsselskaper er det viktig å være positive i kommunikasjonen med omverdenen. Men i noen tilfeller gir fokuset på gladnyheter om brukertall et sterkt fordreid bilde av virkeligheten. For eksempel kan et selskap skryte hemningsløst av hvor mange tusen nedlastinger de har hatt av en app, men samtidig ikke fortelle at det er svært få som bruker appen etter at den er lastet ned.

I Kahoots tilfelle er det ikke så ille, men også de har hatt perioder der de har vært glad i å kommunisere tall som ikke gir noen særlig mening. Kahoot har tidligere fortalt at de har nådd over en millard spillere. Som i en pressemelding fra januar i fjor:

«Siden lanseringen i 2013 har 1,6 milliarder spillere* deltatt i en kahoot.»

Den lille stjernen viser til en fotnote der Kahoot nederst i pressemeldingen opplyser at dette ikke er unike brukere. Med andre ord inkluderer tallet mange av de samme menneskene som spiller flere ganger. Kort fortalt: Dersom en lærer spiller Kahoot med en klasse på 25 elever fire ganger, vil dette telle som 100 slike «spillere».

Dette er jo ikke så vanskelig å forstå hvis man bruker litt tid på det, men likevel gjør det at både media og andre oppfatter det som at Kahoot har over en milliard brukere, selv om tallet betyr noe helt annet. Tallet forteller jo mer om hvordan mange "eksponeres" for Kahoot enn hvor mange som aktivt selv velger å bruke plattformen. Mest av alt sier det noe om hvorfor Kahoot ikke har trengt å bruke penger på markedsføring.

Et annet tall er «aktive vertskontoer», altså antall quizmastere som setter i gang spill. Kahoot har 14,4 millioner slike "host"-brukere. Imponerende selvfølgelig, men også et slikt tall sier lite om hvor mange som bruker tjenesten jevnlig.

Poenget er at brukere ikke er brukere, som i alle andre startups. For Kahoot er det de brukerne som «bare må ha» tjenesten som betyr noe. De som har et så nært forhold til produktet, at de ikke klarer seg uten, og derfor ikke nøler med å betale for det nå når Kahoot skal sette i gang taksameteret. Selv om det er blitt opprettet over en milliard «spillere», er det bare en brøkdel som vil punge ut for å spille en litt mer avansert utgave av Kahoot enn dagens enkle gratisversjon.

De fem millioner lærerne blant Kahoots brukere er på mange måter grunnfjellet, og setter i gjennomsnitt i gang litt over 14 quizer i året. Spørsmålet er om dette er nok til at Kahoot får fart på antall lærere som vil abonnere på den betalte versjonen. Det vil koste dem mellom 3 og 5 dollar i måneden, ifølge den siste investorpresentasjonen fra Kahoot.

Et annet spørsmål er om lærerne er villig til å betale dette fra egen lomme for å gjøre læring «awesome». Hvis de ikke er villig til å gjøre det, må Kahoot henvende seg til skoleeierne. Shifter har tidligere fortalt om edtech-startupen Superplus fra Tromsø, som til tross for at brukerne elsket produktet, måtte hanskes med mer enn 12.000 amerikanske skoledistrikter da de skulle selge seg inn. De ga til slutt opp. Når Kahoot nå skal ta seg betalt i skolen, er det kanskje dette «dyret» de må klare å temme hvis de skal tjene penger.

Antall businessbrukere utgjør på sin side bare to prosent av alle brukerne på plattformen, men er et desto viktigere satsingsområde for Kahoot. Forstår jeg tallene riktig, har disse brukerne satt i gang i gjennomsnitt syv spill det siste året. Noen av businessbrukerne liker helt sikkert produktet så godt at de er villig til å betale for seg, men syv ganger på 12 måneder virker lite. Prisen per quiz-vert i bedriftene vil ligge på 10 til 20 dollar i måneden.

De som bruker spillet i sosiale sammenhenger, utgjør den største andelen av Kahoot-brukerne. Disse quizmasterne har i gjennomsnitt holdt 14 spill de siste 12 månedene. Her er det de private lommebøkene som betaler regningen for eventuelle premium-versjoner, ikke skolebudsjettene. Spørsmålet er hvor mange av de 8,8 millioner unike brukerne som vil abonnere på «Kahoot! at home», selv om man nå har fått inn lesespillet Poio og mattespillet Dragonbox i tillegg til quizen. Månedsprisen her vil ligge på 3 til 5 dollar per familie.

Da jeg var på en av Kahoots investorpresentasjoner før sommeren, stilte de tilstedeværende investorene få spørsmål rundt brukertallene. Riktignok var det en dag da nyinnkjøpte Poio og Dragonbox fikk mest oppmerksomhet. Det er jo godt mulig at det bare var jeg i rommet som ikke hadde skjønt alt, men likevel synes jeg det er rart at ingen gravde mer i de ferskeste tallene. Tolkningen av disse har jo stor betydning for om Kahoot vil lykkes med å ta seg betalt fra brukerne, og på den måten leve opp til de store forventningene aksjonærene har til selskapet. Men etterhvert som selskapet modner videre på børsen, og aksjekursen skulle stige ytterligere, vil analytikere og investorer stille flere spørsmål også til Kahoot — på samme måte som de har endevendt for eksempel Spotifys brukertall.

Målet til Kahoot er å nå 10 millioner dollar i månedlige abonnementsinntekter i 2022. Det krever en halv million betalende brukere, ifølge selskapets egne beregninger. Inntektene skal fordele seg med 20 prosent fra skolene, 20 prosent fra hjemmebrukerne og 60 prosent fra bedriftskundene. I så måte handler gladnyheten om at Kahoot antagelig får 100.000 betalende brukere i år, ikke at selskapet har passert et litt uklart milliard-mål som krever at du leser en fotnote for å forstå det.