Per Einar Dybvik ved StartupLab hilser på statsminister Erna Solberg på Mesh, da Sigve Brekke og Berit Svendsen i Telenor inviterte til debatt om fremtidssamfunnet. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Ber Erna svinge tech-pisken: Må få fart på trege kommuner

Publisert Sist oppdatert

StartupLab opplever at noen ikke tør samarbeide med tech-gründere, og IKT-Norge tar til orde for å tvangsdigitalisere dem. Vi spurte statsministeren hva hun vil gjøre med kommuner som henger etter. 

-- Norge trenger en digitaliseringssjef med både pisk og gulrot. Hver enkelt kommune i dette landet klarer ikke å gjøre dette store løftet selv. Det vil bli store forskjeller, sa leder Heidi Austlid i IKT-Norge fra scenen der Telenor hadde trommet sammen til et tungt tech-politisk møte på Mesh da selskapet lanserte rapporten Status Teknologi-Norge 2018 på Mesh. Statsminister Erna Solberg var blant de som tok seg tid til å være til stede, i en for henne mildt sagt hektisk uke i mediebildet.

Rapporten viste blant annet at nordmenn mener at digital infrastruktur er viktigere enn fysisk infrastruktur -- noe som er musikk i ørene på telegiganten som satser for fullt på å rulle ut 5G de neste årene, første med en pilot i Kongsberg, og så på større skala i 2020. Men debatten dreide seg fort over til hvor bakpå det offentlige, og spesielt kommunene, er i digitaliseringen.

A- og B-lag

Austlid viste til at også kommunal sektor er konkurranseutsatt, og at brukerne vil velge andre løsninger enn de offentlige dersom kommunene ikke er i takt med teknologi og tiden.

-- Vi står i fare for å få et A- og B-lag mellom de som kan kjøpe seg tjenester privat og de som ikke kan, i stedet for å utvikle verdens beste velferdsstat med brukerne i sentrum.

Austlid mener det mangler en god kultur for at det offentlige og private kan snakke sammen, og at kommunene heller ikke benytter seg av mulighetene som faktisk ligger i anskaffelsesregelverket.

Torstein Tvedt Solberg (AP), Henrik Asheim (H), Hege Skryseth (Kongsberg Digital), Per Einar Dybvik (StartupLab), Heidi Austlid (IKT-Norge) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) var i debatt under fremleggelsen av Telenors rapport Status Teknologi-Norge 2018. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

-- Dette er først og fremst en kulturell utfordring. Vi ser gang på gang at anbudene blir så spesifikke og detaljerte, at de nesten ikke går an å levere på, sier Austlid.

Den som frykter startups

Partner Per Einar Dybvik ved StartupLab viser til en frykt for å bryte anbudsreglene, og opplever at offentlige aktører nesten ikke tør å prate med gründere uten at det foreligger en anbudsprosess.

-- Noen ganger tør de ikke en gang å snakke med StartupLab, sier han.

Dybvik viser til tilfeller der det har gått så langt at det offentlige legger ut anbud basert på gründerbedrifters prosjekter, etter at de har hatt møte med gründere, for å være på den sikre siden. Han stiller spørsmål ved hvilke startups som da egentlig ønsker å ha kommunene som kunder, dersom de risikerer å få avslørt hemmeligheter i et offentlig anbud.

-- Vi må løse opp i noen av de rigide rammene, for å gjøre det lettere å få til samspillet mellom oppstarter og det offentlige. Det krever en stor jobb, sier Dybvik.

Erna om tech i kommunene

Statsminister Erna Solberg rakk ikke å høre paneldebatten før hun måtte avgårde, blant annet til bransjeforeningen Norsk Olje og Gass sin årskonferanse. Men overfor Shifter sa hun at hun er bekymret for innkjøpskompetansen til kommunene i møte med teknologiselskapene.

Erna Solberg gjestet Mesh i forbindelse med Telenors fremleggelse av rapporten Teknologi-Norge 2018.

-- Det er ingen tvil om at anskaffelsene til små og mellomstore kommuner ofte blir mer på leverandørens premisser mer enn egen kompetanse. Det gjør at du får et eget konsulentmarked i midten. Og det er litt av problemet med små kommuner. På mange områder må de derfor samarbeide, sier Solberg til Shifter.

Selv om hun som kjent er en tro tilhenger av å slå sammen kommuner, tror hun små kommuner i visse tilfeller kan være bra for små og mellomstore bedrifter.  Men når kommunene skal gjøre et teknologivalg, blir det ofte et problem at systemene ikke snakker sammen over kommunegrensene.

-- Mange små selskaper kommer nettopp inn i en mindre kommune og får mulighetene. Spørsmålet er om de velger et system som passer inn i en større plattform. Det er de løsningene vi må se på, sier Solberg til Shifter.

Samarbeid og ledertrøye

Statsministeren ønsker seg flere større samarbeid, og viser til det man har fått til i Helse Midt. Der kan de hente opp dine helsedata, enten du er på et sykehus eller hos fastlegen.

-- Norge skal være ledende på digitalisering av offentlig sektor. Vi skal gjennomføre reformer som gjør Norge klar for fremtiden. Vi må sikre at vi har store nok fagmiljøer i stat og kommune, for å digitalisere og sikre gode tjenester til alle og håndtere nye utfordringer.

Hun viser til den nye ordningen for spleiselag mellom kommune og stat, for kommuner som ligger i front.

-- Det er viktig å huske at innovasjon ikke så ofte skjer på det offentlige kontoret. Vi trenger nyskapende bedrifter og gründermiljøer som vil være med på å utvikle det offentlige tjenestetilbudet. Det er grunnleggende farlig dersom vi har en ideologi om at det offentlige skal drive med alle offentlige tjenester, også på velferdsområdet. For da tror jeg ikke teknologien vil bidra til at vi kan få bedre velferd fremover.