David Baum. Foto: Lucas Weldeghebriel

Investerer 30 millioner i robot som erstatter fondsforvalter

Publisert Sist oppdatert

Da Fronteer Solutions ble startet i 2012, var det ingen banker som ville ha tjenesten, men nå kommer Sparebank 1 SR-Banks Finstart Nordic inn på eiersiden. 

Fronteer Solutions får nå totalt 35 millioner kroner i investeringer -- de fleste av dem fra David Baum i Sparebank 1 SR-Banks Finstart Nordic, skriver Dagens Næringsliv. Pengene investere i form av en emisjon. Gründeren bak robottjenesten forteller at den kan utgjøre store forskjeller for et selskap.

-- Vi erstatter forvalteren med en maskin. Forskning viser at maskiner gjør bedre investeringer enn mennesker, og vi kan gjenskape aktiv forvaltning til en lavere kostnad, sier Atle Christiansen, gründer og toppsjef i Fronteer Solutions, til Dagens Næringsliv.

Christiansen har tidligere deltatt i gründingen av Point Carbon, som ble solgt til Thomson Reuters for 1,1 milliarder kroner i 2010.

De 30 millionene Baum bidrar inn i Fronteer Solutions med, kommer fra Sparebank 1 SR-Banks fond på 300 millioner -- satt av spesielt for å investere i finansteknologiselskaper. Så langt henger avkastningen i selskapet etter -- med et underskudd på 12,8 millioner og en inntekt på én million i 2017, grunnet lave avgifter. Selve forvaltningskapitalen er nå på 220 millioner. Christiansen mener det vil komme bedre tider med videre børsnedgang.

Kun én norsk aksje

Nå er planen å lansere Fronteer Solutions i Sverige, og vil bruke tid på å vokse videre.

-- Internasjonaliseringen er noe av det som gjøre dette interessant. Det er ikke så mange eksempler på norsk fintech som har gjort det, sier Baum i Finstart Nordic, til Dagens Næringsliv.

I annen robothandel legger robotene ofte inn mange ordre samtidig, og millisekunder kan være avgjørende. Inntil videre har Fronteer Solutions sitt fond, Harvest, kun én norsk aksje -- Telenor. Den er valgt ut maskinelt, etter at investeringsdirektøren har valgt faktorer og man har sett nærmere på systemene, ut i fra innsikt.

Christiansen forteller at filosofien er å investere i selskaper som er "trygge og kjedelige" -- noe som gir lavere avkastning enn snittet i gode tider, men også kan forventes å ta igjen dette i nedgangsperiodene.

-- Vi ville sett fryktelig dumme ut rett før finanskrisen, og som den smarteste gutten i klassen dagen derpå, sier han til Dagens Næringsliv.