Gründergjengen i Kolonial.no. I sikksakk-rekkefølge fra foran til venstre: Mats André Kristiansen, Jon Kåre Steene, Karl Munthe-Kaas, Ida Johnsen, Mats Barlo, Vegard Vik, Tommy Gudmundsen, Andreas Skaranger, Christian Mikalsen og Jon Lønne.

Kolonial.no skal hente mer penger

Publisert Sist oppdatert

Kolonial-sjef Karl Munthe-Kaas avviser at pengekassa snart er tom, men bekrefter at de er på pengejakt.

DN skrev onsdag at meglerhusene SEB og Arctic nå kartlegger interessen blant mulige investorer som kan gå inn med mer penger i netthandelsbutikken Kolonial.no.

-- Stemmer det at dere skal hente mer penger?

-- Det stemmer at vi skal hente penger, men det er en prosess vi ikke kan snakke om. Jeg kan ikke gi mer informasjon enn det nå, sier Karl Munthe-Kaas til Shifter.

Han avviser at de er i pengenød og at situasjonen er kritisk.

--Vi henter penger hele tiden. På generelt grunnlag vil det være smart av en startup å ta inn penger når det er bra timing. For eksempel hvis investorer har vist interesse. Det betyr ikke nødvendigvis at pengekassa snart er tom. Vi tok inn 200 millioner i desember, sier Munthe-Kaas.

Selskapet ble priset til 1,5 milliarder kroner ved forrige emisjon, omsatte for om lag 800 millioner kroner i 2017 og har ifølge Munthe-Kaas hatt en bra vekst i år.

-- Hvor bra vekst?

-- En bra vekst.

-- Kan du tallfeste det?

-- Vi har hatt en bra vekst. Mer kan jeg ikke si, sier Kolonial-sjefen.

-- Vurderer investeringer fortløpende

Ifølge DN skal Rasmussen-gruppen, som er Kolonials største investor, være avventende til å bidra med enda mer penger enn de 350 millionene de allerede har spyttet inn i selskapet i form av aksjekapital og lån. DN skal ha blitt forklart at Rasmussengruppen skal ha ønsket å teste ut prisingen og betalingsvilligheten blant investorene i markedet for å få en objektiv vurdering av prisingen av selskapet, og at dette er bakgrunnen for at de to meglerhusene har blitt leid inn.

Munthe-Kaas på sin side forteller til Shifter at Rasmussen har bidratt med 450 millioner, ikke 350 millioner

-- Har dere mottatt signaler om at Rasmussengruppen er avventende?

-- Vårt inntrykk er at Rasmussengruppen vurderer investeringer fortløpende. Det er alt jeg kan si, sier Munthe-Kaas.

-- Det er heller ikke investorer som beslutter om vi skal hente penger. Det er styret og selskapet som gjør. Hvorvidt prisingen er høy er relativt. Svenske Mathem.se ble nylig priset til 2 milliarder. Markedet bestemmer hva som er riktig pris, sier Munthe-Kaas, og legger til at de har gått relativt smalt ut til et knippe norske investorer tidligere.

Han forteller at det vil være naturlig på et tidspunkt å gå bredere ut, men vil ikke fortelle om hvorvidt de har vært i kontakt med utenlandske investorer.

--Generelt bør vi snakke med investorer som har vist interesse, også bredere enn vi har gjort tidligere. Det er imidlertid noe selskapet og styret som bestemmer, sier han.

Effekt av Marked.no

--Har dere merket en effekt av at marked.no gikk konkurs?

-- Vi merket en bra effekt, men marked.no var ikke så store som vi trodde de var. I forhold til det var det en bra effekt. Jeg tror vi kan si at mesteparten av kundene fra marked.no gikk over til oss, sier han.

-- Når planlegger dere å utvide til andre steder i landet?

-- Det er noe vi løpende vurderer. Har ikke tatt stilling til det ennå. Skulle vi ekspandert, ville det vært å få en tilstedeværelse på Vestlandet, sier han.

-- Når regner dere med å gå «break even»?

-- Det kan man ikke vite for sikkert og vi vil ikke gå ut med det. Svaret er i fremtiden, sier Munthe-Kaas.