Innovasjonstalen holdes av E

Innovasjonstalen: Dette er Innovasjon Norges ti råd for hvordan landet skal bygges

Publisert Sist oppdatert
Flere av rådene handler om å styrke norske startups. I rapporten Drømmeløftet som ble lagt frem under Innovasjonstalen i dag, kommer Innovasjon Norge med en rekke anbefalinger som skal gjøre at det blir flere norske teknologigründere i tida fremover.
Anbefalingene handlet om det norske næringslivet generelt, men flere av rådene handlet om gründere:
* Vi må få flere gründerselskaper til å vokse seg store med base i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige bistår mer for å sikre Norge langsiktig og kompetent kapital som kan hjelpe selskaper gjennom vekstfasen.

* Norge bør de neste årene prioritere å kommersialisere forskningsresultater slik at vi kan bygge opp nye bedrifter, industrialisere nye næringer og skape arbeidsplasser i Norge. Innovasjon Norge anbefaler at regjeringen de neste årene vrir innsatsen på enkelte mulighetsområder, som for eksempel helse, og mer mot kommersialisering og innovasjon.

* Norsk industri- og næringsliv må raskt og effektivt ta i bruk nye digitale løsninger for å forbli konkurransedyktig. Innovasjon Norge anbefaler at klyngene blir omstillingsmotoren for å øke digitaliseringstakten i hele industri- og næringsliv.

* For å bli valgt må man være kjent. Derfor må vi videreutvikle merkevaren Norge for å tiltrekke oss kapital, kunnskap, talenter og turister. Innovasjon Norge anbefaler å utvikle et tydelig, nasjonalt budskap for at verden skal velge Norge og norske løsninger.

* Offentlig sektor må etterspørre nye løsninger og utfordre næringslivet til å utvikle fremtidens tjenester og produkter. Innovasjon Norge anbefaler at det offentlige og private jobber i partnerskap for å utvikle innovative løsninger i verdensklasse.

I en pressemelding som ble lagt frem kort tid etter talen til Anita Krohn Traaseth, sies det at Innovasjon Norge har store ambisjoner på vegne av norsk industri- og næringsliv. Traaseth peker på seks områder der Norge har enorme muligheter.

- De seks mulighetsområdene som utpeker seg er: havrommet, ren energi, bioøkonomi , helse og velferd, smarte samfunn, samt kreativ næring og reiseliv. Disse seks mulighetsområdene går på tvers av eksisterende næringer og sektorinndeling, der norsk kompetanse, teknologi og råvarer møter verdens utfordringer og nye markedsmuligheter, sier Krohn Traaseth. – Og dette er viktig, dette utfordrer våre tradisjonelle næringsinndelinger, det handler om globale mulighetsområder som representerer et enormt vekstpotensial, det er de vi skal samles om. Dette er internasjonale bestillinger vi må posisjonere Norge som leverandør av løsninger for.

Krohn Traaseth holdt sin årlige Innovasjonstale sammen med direktørene for Forskningsrådet og Siva, Arvid Hallén og Espen Susegg.

Et av rådene fra Innovasjon Norge er altså at det bør prioriteres å kommersialisere forskningsresultater de neste årene, for slik å bygge opp nye bedrifter, industrialisere nye næringer og skape arbeidsplasser i Norge. Det gjelder særlig innenfor helse. På andre områder foreslås det å satse enda mer på forskning, som senere kan gi grobunn for lønnsomme bedrifter, som for eksempel kreative næringer og smarte samfunn. Digitalisering og teknologi, klynger som omstillingsmotor og en mer samordnet innovasjonspolitikk er noen av de viktigste fundamentene for å realisere mulighetsområdene.

Alle de ti rådene og statusrapporten fra Drømmeløftet kan du lese på www.innovasjonnorge.no/

Shifter kommer tilbake med mer.