Gründersjef Pål T. Næss i Innovasjon Norge ønsker flere norske scaleups. Foto: Kicki Nilsson/Innovasjon Norge
Gründersjef Pål T. Næss i Innovasjon Norge ønsker flere norske scaleups. Foto: Kicki Nilsson/Innovasjon Norge

–Innovasjon Norge er ikke en ombudsmann for norske gründere. IKT Norge reagerer på «hyllesten» av statsbudsjettet for gründere

Publisert Sist oppdatert

Gründersjefen i Innovasjon Norge, Pål T. Næss, forsvarer statsbudsjettet som ble lagt frem forrige uke. –Det gründere har bedt om, er bedre opsjonsbeskatning. Regjeringen har lovet mye og levert lite, sier Fredrik Syversen i IKT Norge.

På Innovasjon Norges Facebook-sider, sier Pål T. Næss følgende i en videomelding:

«Forslaget til statsbudsjett inneholdt mange gode nyheter for gründerne. Dette viser at Regjeringen prioriterer dette feltet høyt noe vi er veldig glade for å se. Mange nye penger å søke på. Mange nye tjenester. Mange nye ordninger som vil komme gründerne til gode. Selvfølgelig kunne man alltid ønske mer, men dette fokuset og denne prioriteringen er vi veldig glade for å se.»

–Innovasjon Norge-sjefen sier på Facebook at «dette viser at Regjeringen prioriterer dette feltet høyt noe vi er veldig glade for å se.» Er du enig i den påstanden?
–Regjeringen prioriterer Innovasjon Norge høyt. Det er ikke ensbetydende med at de prioriterer norsk næringsutvikling. Vi som bransjeorganisasjon vet at en god opsjonsbeskatning er det viktigste parameteret for å ansette internasjonalt talent og det får vi ikke i dette budsjettet, sier næringsdirektør i IKT Norge, Fredrik Syversen til Shifter.

I statsbudsjettet ble det fremlagt et forslag om å endre opsjonsbeskatningen, for å gjøre det lettere for gründerbedrifter å tilby eierskap for å tiltrekke seg arbeidskraft.

Fredrik Syversen, næringsdirektør i IKT Norge. Foto: IKT Norge.
Fredrik Syversen, næringsdirektør i IKT Norge. Foto: IKT Norge.

Men forslaget har flere begrensninger:
• Gjelder kun bedrifter som har under 10 ansatte
• Gjelder kun bedrifter som omsetter for mindre enn 16 millioner kroner
• Begrenser seg til en skattefordel opp til 30.000 NOK
• Opsjonene skal inntektsbeskattes ved realisering (som tilsvarer en skattebyrde på over 60 prosent)

Flere har reagert på statsbudsjettet. Blant dem Norsk venturekapitalforening og Abelia. IKT Norge kalte det provoserende.

Ikke en ombudsmann for norske gründere

Syversen i IKT Norge mener at selv om Innovasjon Norge er fornøyd med budsjettet, betyr ikke det at sitter på fasiten på hva som er bra for norske gründere.

–Det gründere har bedt om, er bedre opsjonsbeskatning. Regjeringen har lovet mye og levert lite, sier han.

Han understreker at Innovasjon Norge har ulike tilbud og programmer som kan være bra for noen gründere, man at det ikke nødvendigvis betyr at disse er de viktigste grepene for å fremme norsk næringsutvikling.

–Innovasjon Norge er ikke en ombudsmann for norske gründere. De er et instrument for den norske stat for å bidra til næringsutvikling i hele Norge. Vår rolle som bransjeorganisasjon er å fremme det våre medlemmer etterspør. Og det viktigste er bedre opsjonsbeskatning. Det er ikke kritikk av Innovasjon Norge. Men av regjeringen, sier Syversen.

Medgründer i Unacast, Kjartan Slette, ønsker kun å komme med én kommentar:  – Innovasjon Norge er ikke det samme som innovasjon i Norge, sier han.

– Totalt sett et godt budsjett

–Mener dere dette var et godt budsjett?

–Budsjettet viderefører ordninger som både er ønsket av gründerne, og som har bidratt til flere oppstart- og vekstselskaper. I tillegg tilføres det nye midler og innføres nye tiltak som vil komme vekstgründerne til gode. Endringen i opsjonsskatten ble ikke så høy som mange, inkludert Innovasjon Norge, ønsket, men totalt sett er dette et godt budsjett for nye norske selskaper, sier Pål T. Næss, leder for gründerdivisjonen i Innovasjon Norge.

–Ja, det er mye penger, men er det ikke viktigst med gode rammevilkår?

–Gode rammevilkår er viktig, og de kan bli enda bedre, men vi har heldigvis mange andre gode tiltak og ordninger som gjør Norge til et av verdens beste land å starte eget selskap i, sier han.

–Du uttrykker deg positivt om budsjettet. Men ville dere sagt noe negativt om dere mente det var tilfellet. Hvis ikke, hvilken verdi har det at dere uttrykker dere positivt?

–Regjeringen ønsker å videreføre en ambisiøs gründerplan for norske oppstartsselskaper, og det synes vi er positivt. Hadde forslaget til statsbudsjett ført til store endringer og kutt i de ordningene og den kapitalen som allerede er tilgjengelig for gründere så ville vi hatt grunn til å reagere, sier han.

LES OGSÅ: Kolonial-Karl: Løser ikke hovedproblemet.

Opsjoner ikke det eneste virkemiddelet

–Innovasjon Norge kan jo være fornøyd, men kan reelle vekstgründere, som i større grad har behov for gode rammevilkår, gjennom for eksempel å kunne gi opsjoner til sine ansatte uten en urimelig høy skattebyrde, være fornøyd med dette budsjettet?

Otovo-gründer Andreas Thorsheim.
Otovo-gründer Andreas Thorsheim.

–Innovasjon Norge har mange eksisterende ordninger som er til for vekstbedrifter, og det nye budsjettet foreslår flere nye tiltak. Vår rolle er å hjelpe vekstbedriftene å identifisere og tilpasse seg disse, og den rollen blir kanskje enda viktigere nå siden mange savner bedre rammevilkår for opsjoner i det nye budsjettforslaget.
Opsjoner er et verktøy som kunne gjort det lettere for noen vekstgründere å vokse på egenhånd, og det er et virkemiddel vi også mener at flere ville vært tjent med. Heldigvis er det ikke det eneste som kan hjelpe gode norske vekstbedrifter med å skalere, og vi lover å fortsette å tilpasse våre tjenester slik at de er best mulig innrettet for gründere i ulike faser, sier han.

–De som nettopp har bevist at de har klart å bygge et selskap med potensiell vekst, ville vel klart seg uansett. For disse er det mye viktigere å kunne tiltrekke seg flinke folk blant annet ved et ok opsjonsprogram?

–Det kan være en måte å tiltrekke seg dyktige folk på, men er det gode bedrifter med potensiale for vekst så verken tror eller håper vi at det er det som vil være avgjørende for å rekruttere et godt team, sier T. Næss.

–Mener du det kunne vært gjort mer for vekstgründere i statsbudsjettet?

–Vi forstår at vekstgründerne ble skuffet over opsjonsreglene som ble foreslått i budsjettet, og vi håper også at disse vil bli bedre over tid. Samtidig mener Innovasjon Norge at dette er et godt statsbudsjett for norske gründere. Til sammen er nesten 2 milliarder tilgjengelig for de som starter gode selskaper, og Innovasjon Norge jobber hele tiden for at innretningen av våre tjenester skal være så gode som mulig for selskapene som skal ha nytte av dem, sier han.

LES OGSÅ: Lokketilbud til gründere avslørt. 

–Suksessfulle bedrifter bygges ikke opp via søknader til statlige komiteer

Medgründer av solcelle-startupen Otovo, Andreas Thorsheim, med 20 ansatte og en omsetning over 16 millioner, mener statsbudsjettet ikke gjør noen forskjell for selskaper som deres.

–Innovasjon Norge-sjefen sier på Facebook at «dette viser at Regjeringen prioriterer dette feltet høyt noe vi er veldig glade for å se.» Er du enig i den påstanden?

–Hvis man setter forventningene lavt nok kan man bli positivt overrasket av alt. Jeg leser et statsbudsjett som ikke endrer noe for det selskapet vi bygger opp, hverken på godt eller vondt, sier Andreas Thorsheim, medgründer av solcell-startupen Otovo til Shifter.

Thorsheim mener bevilgningene i stor grad går til ordninger man må søke om støtte fra.

–Sånn generelt syns jeg ikke noe om søknader. Jeg tror ikke suksessfulle bedrifter bygges opp via søknader til statlige komiteer. Det må vel være bedre å legge opp til den opsjonsordningen de raskt skalerende tech-selskapene vil ha enn å skatte ihjel incentivene for å rekruttere talent til risikable bedrifter, sier han.

Han ønsker seg muligheten til å belønne medarbeidere ordentlig dersom de klarer å skape suksess.

–La oss fokusere på suksess ikke søknader til staten, sier han.

Ekstern lenke: Forslaget til opsjonsbeskatning.

Powered by Labrador CMS