Torbjørn Røe Isaksen. Her fotografert i forbindelse med et besøk på Bekkestua skole i 2017 (der også Erna Solberg deltok). Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Gir fem millioner til forskning på gründere

Publisert Sist oppdatert

Torbjørn Røe Isaksen vil vite mer om innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping, og setter i gang et toårig forskningsprosjekt på UiO. 

80 prosent av norske bedrifter er mer enn 100 år gamle, nå gir Torbjørn Røe Isaksen fem millioner kroner til forskning -- for å finne ut hvorfor det er så få gründerbedrifter i dagens Norge. Forskningsprosjektet skal være en direkte oppfølging av regjeringens gründerplan, der det ble vist til et behov for mer forskning på entreprenørskap og vekst.

-- Vår målsetting i dette programmet er å få mer forskningsbasert kunnskap om entreprenørskap og gründere, og ikke minst om forholdet mellom andre politikkområder og nyetablering og vekst. Det er lite avansert empirisk forskning om dette, og mye av den etablerte forståelsen er forbausende gammel, forteller Røe Isaksen.

-- Trenger mer kunnskap

Blant annet skal måter værer å finne ut om den lave andelen nye gründerbedrifter er et resultat av at de har blitt hindret i å etablere seg og vokse frem, eller om det er andre sammenhenger som ligger bak. Han mener at for å bidra til en økt andel gründere i fremtiden, må man også ha tiltak og ordninger som sikrer dette.

-- Vi trenger mer kunnskap om innovasjon, entreprenørskap og verdiskaping for å kunne utvikle treffsikker gründerpolitikk. For å sikre et bærekraftig velferdssamfunn, er vi  avhengig av det skapes nye, lønnsomme arbeidsplasser. Gründerbedriftene er avgjørende for dette, sier Røe Isaksen i en pressemelding.

Les også: Oppfordrer unge og eldre gründere til å søke sammen: – Det er vanvittige muligheter for gründere i alle aldre

Vil ikke ha tykk rapport

En gruppe forskere ved Institutt for økonomi ved Universitet i Oslo, ledet av professorene Karen Helene Ulltveit-Moe og Andreas Moxnes, skal bruke to år på forskningsprosjektet.

-- Vår målsetting er å levere forskning som, avhengig av våre resultater, kan bidra til et virkemiddelapparat som i større grad evner å bidra til å effektivisere ressursallokeringen i samfunnet og økonomiens virkemåte. Hva er det som teller for suksess over tid; kompetanse, kapital eller nettverk?, spør professor Ulltveit-Moe.

Programmet skal legge opp til en miljøoppbygging ved siden av enkeltprosjekter.

-- Derfor skal vi ikke ende opp med en tykk rapport om mange år. Forskningsmiljøet skal gi bidrag underveis, og det er en forutsetning at vi skal ha en praktisk og løpende dialog mellom departementet og forskerne, forteller Røe Isaksen.

Les også: Slik skal norske bedrifter bli digitale: «Norge kan ikke bli best i alt»