Anders Lier, Tharald Nustad og teamet i Nordic Impact står bak Katapult-akseleratoren. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Katapult-grunnlegger: — Naturlig at færre organiserer seg

Publisert Sist oppdatert

Leder Anders Lier i Katapult Accelerator og Nordic Impact mener fagforeningene blir mindre relevante. -- Jeg tror de fleste gründere kommer til å jobbe på 1. mai, sier han. 

-- Det ligger jo i selskapenes natur. De er i en fase hvor de skal bygge, gjerne også internasjonalt - og da handler det om å overleve, fortsetter Lier.

-- Fokuserer på leveranser, ikke når på døgnet man jobber

Som grunnlegger av Katapult Accelerator og konsernsjef i Nordic Impact jobber Lier med å finne de selskapene som bruker eksponensiell teknologi for å løse reelle problemer. Om et selskap skal prioritere å støtte oppunder den norske arbeidslivsmodellen er han mindre tydelig på.

– Som investor er vi selvsagt opptatt av at bedriftene vi støtter, følger de lover og regler som ligger til grunn i samfunnet, men vi legger oss ikke opp i detalj på hvordan og når de jobber. Vi er jo fokusert på hva de leverer, ikke når på døgnet de jobber. Det må være opp til hver enkelt bedrift, sier han.

-- Men er det ikke viktig å ta fri de dagene som er satt av?

– Jeg oppfordrer alle til å ha fridager, det jo handler om å opprettholde en balanse i livet. Men om det er på 1. mai eller en annen dag, det er ikke så nøye. Det viktige er at det blir tatt i forhold til bedriftens syklus og når det passer for dem.

-- Det er en trend at færre og færre organiserer seg. Hva tenker du om det?

Rolf Assev under et foredrag om Opera under Oslo Innovation Week 2016. Foto: Per-Ivar Nikolaisen.

– At færre er organisert i en fagforening, er en helt naturlig utvikling i arbeidsmarkedet. Vi er mer uavhengige og arbeidernes interesser blir gjerne ivaretatt innad i selskapet - og i dialog med investorene, sier han.

Ikke investorenes ansvar

Som leder for Norges største inkubator, StartupLab, sitter Rolf Assev tett på det norske oppstartsmiljøet. Han mener at det er svært viktig at gründerne setter seg inn i hva det vil si å være arbeidsgiver.

-- Det å gå fra å være et oppstartsselskap med to gründere, til å begynne å ansette dyktige talenter, kan for mange være vanskelig. For mange mange er dette noe man ikke har gjort før, og som man ikke nødvendigvis forstår viktigheten av. De selskapene som lykkes er nettopp de selskapene som klarer å tiltrekke seg de beste talentene og som ikke minst klarer å ta være på dem. Dette er ledelse og arbeidsgiveransvar, sier han.

-- Kan investorers krav til vekst i selskapet gjøre at gründere velger noen snarveier rundt arbeidsmiljølovgivningen?

-- Jeg tror ikke det er investorenes krav til vekst som fører til snarveier.  Som sagt så tror jeg det ofte skyldes mangel på kunnskap og erfaring, og at det kan være vanskelig å prioritere i en hektisk hverdag, svarer Assev.

Kontraktmal for mye arbeid

Assev mener at NHO, LO og andre instanser som dem selv kan bidra til at gründere forstår viktigheten av ryddig personalpolitikk og gi dem grunnleggende opplæring. Likevel mener han at ansvaret helt klart ligger hos den enkelte gründeren.

-- Startuplab tilbyr kontraktmaler, deriblant for ansettelser. I punkt 2.3 i ansettelseskontrakten dere tilbyr heter det: "As the Employee holds a particular independent position he is not subject to the working time regulations in the Norwegian Working Environment Act." Hvorfor har dere lagt inn dette punktet og hvilke forhold bør være til stede for å opprettholde et slikt punkt?

-- Her har vi rådført oss med advokater for å sikre at ansettelseskontraktene er ryddige og rettferdige.  Dette punktet tar utgangspunkt i at nystartede gründerselskap ofte har behov for at alle ansatte bidrar på flere felt og at man til tider må stå på ekstra. Det kan ofte være stor fleksibilitet i et gründerselskap. Det betyr at man også bør utnytte denne fleksibiliteten positivt når dette er mulig, svarer Assev.

Han understreker at StartupLab er veldig bevisste på å jobbe med gründere for at de skal forstå ansvaret som følger med å ansette medarbeidere og at alle skal behandles fair.

-- Vi anbefaler også at tidlige nøkkelmedarbeidere skal ha eierskap i bedriften, og vi fokuserer på viktigheten av å klare å ansette medarbeidere som deler gründernes visjon og verdier. Etterhvert som selskapet utvikler seg og det blir flere ansatte, hvor en deler selskapet inn i avdelinger med klarere ansvar, vil det være naturlig å endre denne klausulen, sier Assev.