Styreleder Tom Pike i Vaccibody gründer Vegard Vik i Kolonial.no og daglig leder Karl-Christian Agerup i Oslotech i debatt om opsjonsskatt. Foto: Per-Ivar Nikolaisen

Kolonial.no-gründer Vegard Vik vil ha gründervennlig opsjonsskatt for «storvokste» startups også: Selv sprengte de grensen på 50 ansatte etter åtte måneder

Publisert Sist oppdatert

Mener rapport han selv var med på å utarbeide burde gått enda lenger, og får støtte fra IKT-Norge.

En ny rapport fra Abelia og Venturekapitalforeningen foreslår flere store endringer i opsjonsbeskatningen. Slik skal gründerbedrifter kunne bruke potensielt medeierskap til å skaffe kompetent arbeidskraft når de mangler penger til høy lønn, uten å risikere en stor skattesmell for de ansatte.

Da rapporten ble lagt frem torsdag, vanket det mye ros fra både politikere, investormiljøer og delvis gründere. Også gründer Vegard Vik i Kolonial.no var fornøyd med tiltakene i rapporten, men han skulle ønske at forslaget om en spesialordning for gründerbedrifter favner bredere, og også gjelder for oppstarter som skaper mange arbeidsplasser på kort tid.

– Jeg ønsker meg en enda bredere ordning enn i Sverige. Vi i Kolonial hadde vært ute av rammen på maks 50 ansatte etter bare åtte måneder, sier Vik.

Realistisk tilnærming

For utvalget som har bestått av flere ledende advokater, investorer og altså gründer Vegard Vik, har det vært viktig å ha en realistisk tilnærming til hva som er mulig å få til politisk. Spesielt med tanke på den betente historien til opsjoner, med de mange opsjonsskandalene rundt årtusenskiftet.

Daglig leder Karl-Christian Agerup i Oslotech har sittet i utvalget, og husker godt den gangen da opsjonsregelverket ble strammet inn.

– Dette ble innført for å hindre at styremedlemmer og andre som ikke tok risiko i det hele tatt, skulle bruke opsjoner for å berike seg, sier Agerup som også var med å starte investeringsfondet Northzone i 1999.

Fredrik Syversen i IKT-Norge mener Abelia og Venturekapitalforenings rapport burde gått lenger i forslagene.

Han mener det er viktig å ha dette som bakteppe når man roper at forslagene burde være enda mer ambisiøse.

Burde følge britene

Utvalget har skjelet til den svenske opsjonsskatten når de har utarbeidet de norske forslagene. Fredrik Syversen i IKT-Norge er enig med Vegard Vik om at utvalget burde gått lenger i forslagene, og mener den britiske ordningen hadde vært et bedre utgangspunkt.

– All ære for at man ønsker å forbedre opsjonsordningen i Norge. Men begrensingen på 50 ansatte er for investorvennlig, og tar ikke vekstselskaper på alvor, mener Fredrik Syversen, direktør for næringsutvikling i IKT-Norge.

Han mener den største utfordringen for gründerbedrifter er å gå fra liten til stor.

– Det er fasen mellom 50 og 100 ansatte som er aller mest kritisk. Da skal man kommersialisere selskapet, og da er krevende både med kapitaltilgang og vekstambisjoner, sier Syversen.

– Gode opsjonsprogrammer utfordrer også investorene. IKT-Norge er opptatt av at opsjonsordningen først og fremst skal være et verktøy for å få selskap til å vokse, og da blir et tak på ansatte altfor puslete, mener han.

"No brainer"?

Uttrykket «no brainer» ble brukt i flere sammenhenger om forslagene til ny opsjonsskatt, da rapporten ble lagt frem på MESH torsdag. Stortingsrepresentant Torstein Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet peker på at avgrensningene vil være viktig, med tanke på den nevnte historien til opsjoner, og den opprinnelige grunnen til det strenge regelverket. Han ser at den lave grensen på antall ansatte utelukker arbeidsintensive startups som Kolonial.no, men også han gir uttrykk for at det er smart å gå forsiktig frem, og teste ut ordningen.

– Det må treffe oppstartsselskapene, for å få gehør, sier Tvedt Solberg.

Heidi Nordby Lunde i Høyre peker på at oljeprisfallet har vært en katalysator for å legge inn trykket der det trengs. Hun hevder at regjeringen har stått for et stort oppsving i gründerpolitikken, og viser til at både Arbeiderpartiet og Høyre har endringer i opsjonsskatten på plass i partiprogrammene. Hun legger til:

– Alt er en «no brainer» helt til du møter finansdepartementet.

Det vil komme endringer, spørsmålet er når det vil komme endringer.

– Vi er utålmodige. Men det viktigste nå er at ballen begynner å rulle. Arbeidet i i etatene og Finansdepartementet kommer i gang. Jeg tror denne rapporten er et startskudd for det, sier Tvedt Solberg i Arbeiderpartiet.

FAKTA

Opsjoner gir muligheten til å kjøpe en aksje til en fast pris på et senere tidspunkt, selv om aksjen har steget i verdi. Ansatte med opsjoner må i dag betale lønnsskatt på gevinsten de får når de kjøper aksjer for underpris.  Startup-miljøet ønsker å endre på dette, slik at gründeransatte kan betale når de faktisk selger aksjene, når de har pengene. I rapporten fra Abelia og Venturekapitalforeningen tas det til orde for at dette skal skattes som kapital, det innebærer at gründerbedriftene også slipper å betale arbeidsgiveravgift.