Adm. dir. Håkon Haugli i Innovasjon Norge mener det er lurt å plassere såkornfondene under Investinors ledelse, her ved styreleder Thomas Falck. Foto: Heidi Widerøe/Thomas Falck
Adm. dir. Håkon Haugli i Innovasjon Norge mener det er lurt å plassere såkornfondene under Investinors ledelse, her ved styreleder Thomas Falck. Foto: Heidi Widerøe/Thomas Falck

Investinor overtar ansvaret for såkornfondene: "Nødvendig at selskapet gis anledning til å ta risiko"

Publisert Sist oppdatert

Regjeringen foreslår inngripende endringer i den statlige investeringsarmen. – Veldig viktig at ingen av endringene som gjøres bidrar til økt fragmentering, sier adm. dir. Håkon Haugli i Innovasjon Norge om å miste kontrollen over millionfondene.

Regjeringen foreslår flere endringer i det statlige investeringsselskapet Investinor fra 2020.

Så sent som i september fortalte mangeårig styreleder i selskapet, Thomas Falck, om hvordan overgangen fra et smalt virkemiddel til et mer kommersielt og selvstendig investeringsorgan reddet selskapet. De seneste årene har Investinor også gått inn i stadig mindre selskaper, og tråler inkubatorer og akseleratorer på jakt etter gode case.

Les også: Investinor-topp vil ha sterkere virkemidler for å få fart på det nye næringslivet

Slikt blir det mer av fra og med neste år, så sant flertallsregjeringens budsjettforslag blir vedtatt. Der går det nemlig frem at ansvaret for presåkornfondene og såkornfondene, som via private forvaltere investerer flere titalls millioner kroner i tidligfaseselskaper, overføres fra Innovasjon Norge til Investinor.

Ifølge regjeringen ønsker de å endre Investinors rolle slik at selskapet kan bidra "mer effektivt til et bedre tidligfasemarked". Endringene lener seg tungt på Kapitaltilgangutvalgets konklusjoner.

"Investinor skal være et virkemiddel og skal ikke fortrenge privat kapital. Det er nødvendig at selskapet gis anledning til å ta risiko for å utløse investeringer som ellers ikke ville blitt gjennomført. Selskapet skal primært investere i faser hvor det kan tenkes å være markedssvikt," heter det i regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020.

Spissing

– Det er riktig å samkjøre dette. Det er avgjørende for næringlsivet og for kundene at de oppfattes som en sammenhengende kjede, sier leder i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, som nå altså mister deler av selskapet.

Han påpeker at presåkorn- og såkornfondene er en liten del av Innovasjon Norges operasjoner.

– Hadde det ikke vært bedre å vente til gjennomgangen av virkemiddelapparatet var ferdig, for å unngå usikkerhet?

– Jeg tror det er veldig viktig at ingen av endringene som gjøres bidrar til økt fragmentering av appratet. Så det er nok bra at vi får en spissing av mandatet, sier Haugli.

Mer offentlig-privat samarbeid

For i tillegg til overføringen av såkorn-midlene, foreslås det at Investinor går bort fra direkteinvesteringer (med noen få øremerkede unntak i skog- og trenæringene), og heller rendyrker fond-i-fond-tankegangen og matching av private investeringer.

Samtidig vil regjeringen gi Investinor anledning til å aktivere egenkapitalvirkemidler fra EU i Norge, noe de mener vil gi en bedre struktur for oppfølging av egenkapitalvirkemidler fremover. For investeringer i fond som opererer i flere land, forventes det likevel at minimum en andel tilsvarende Investinors eierandel investeres her til lands.

"Investinors rolle og mandat blir da å være den sentrale statlig eide egenkapitalinvestoren som skal bidra til bedre kapitaltilgang i tidligfasemarked," heter det i budsjettforslaget.

Endringene skal etter planen implementert i 2020 og kan innebære at enkelte ansatte må gå fra Innovasjon Norge til Investinor. Prosessen medfører også med høy sannsynlighet at det ikke bevilges såkornmidler i 2020, normalt omkring 50 millioner kroner.

Vil overvåke

– Når det gjelder Investinors nye oppgaver, så må noen viktige prinsipper legges til grunn, sier direktør for næringsutvikling i IKT Norge, Fredrik Syversen om overføringen.

Han viser til at selskapet, som har blitt en stor investeringsaktør i Norge, nå også skal bestemme hvilke miljøer som skal få statlige tidligfase-kroner. I den seneste tildelingen av presåkornmidler ble 54 millioner kroner fordelt på ulike norske fond.

– Transparens og uavhengighet ift. at Investinors portefølje ikke legges til grunn for tildeling av disse midlene, det vil vi overvåke, sier Syversen.

Leder for innovasjon og næringsutvikling i Abelia, Eline Oftedal, er overrasket over at fondene overføres allerede nå - midt i den omfattende gjennomgangen av virkemiddelapparatet, som skal være ferdig til sommeren. Hun omtaler endringen som "veldig interessant".

– På lang sikt er dette interessant for den store gjennomgangen av virkemiddelapparatet, der Innovasjon Norge mister et ansvarsområde til fordel for Investinor, som får et nytt mandat, sier hun.

Siden Investinor ble etablert som et datterselskap under Innovasjon Norge i 2008 og frem til og med andre kvartal 2019, har selskapet gjort investeringer i 82 selskaper, hvorav 61 fremdeles er i porteføljen og 21 er avhendet eller avviklet. Fra 2008 og frem til utgangen av andre kvartal 2019 har investeringsaktiviteten gitt et akkumulert resultat på minus 570 millioner kroner. I prosent av gjennomsnittlig investert kapital er tapet omtrent 37 prosent.

"Sett opp mot en forventning om rimelig markedsmessig avkastning, er tapet vesentlig større," heter det i budsjettet.

I september gikk mangeårig styreleder Thomas Falck ut i Shifter og forsvarte resultatene til Investinor. Les intervjuet her!

Powered by Labrador CMS