Per Espen Stoknes (MDG) i Stortingets spørretime. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Advarer mot MDGs Google-skatt: Kan ramme "lovende norske selskaper"

Publisert Sist oppdatert

Mediegiganten Schibsted støtter forslaget om å utrede en såkalt Google-skatt i Norge. Men Abelia og IKT-Norge advarer mot særnorske skatter på bedriftsnivå.

Det er Miljøpartiet De Grønne som foreslår å utrede en egen norsk skatt for selskaper som Facebook og Google. Hensikten er å tvinge teknologigigantene til å legge igjen mer av overskuddet her til lands.

Google er organisert hos NHO-foreningen Abelia, som reagerer på MDG-forslaget.

– Alle skal betale skatt, men det er uheldig om vi innfører særskilte skatter for enkeltaktører i enkeltnæringer, sier Abelias Kjetil Thorvik Brun.

Også IKT-Norge, der Google også er medlem, advarer Stortinget mot å følge opp MDG-forslaget og pålegge regjeringen en slik utredning.

– Det vil være et stort, arbeidskrevende, men helt unyttig arbeid, sier IKT-Norges sjeføkonom Roger Schjerva til NTB.

Trenger gigantene

Brun mener det vil være uheldig å innføre en særskatt for IT-selskaper i Norge.

– Her må man søke et internasjonalt samarbeid om skattlegging og samtidig sørge for at skattleggingen er rettferdig for alle næringer.

Abelia frykter at en særskatt for IT-selskaper vil føre til at IT-gigantene velger andre land for sine satsinger, og at dette i sin tur vil ramme norsk IT-næring. Mange lovende, norske IT-selskaper er nemlig avhengig av de store gigantene for å overleve, ifølge NHO-forbundet.

OECD-prosess

Også IKT-Norge viser til behovet for internasjonalt samarbeid og felles regler innen EU og Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) for å løse det Schjerva kaller et grenseoverskridende problem.

– Dersom et slikt forslag mot formodning skulle virke effektivt, vil det bli mindre interessant å være til stede i det lille norske markedet for de berørte flernasjonale selskapene.

Interesseorganisasjonen IKT-Norge jobber for å styrke det digitale næringslivets rammebetingelser.

MDG får støtte

Mediebransjen har lenge merket de internasjonale gigantenes inntog.

– Jeg har i mer enn fire år advart mot at globale selskaper bruker smutthull i norsk skattelovgivning, og er glad for representantforslaget, sa styreleder Ole Jacob Sunde i Schibsted Media Group under en høring om saken i Stortingets finanskomité nylig.

– Vi bør få en utredning om norsk skatt for digitale inntektsmodeller. Ved å starte en sånn prosess, kan Stortinget vise handlekraft og gjøre seg til en sentral stemme i dette viktige spørsmålet utenfor Norge, fulgte han opp.

Sunde mener internasjonale selskaper som kun betaler marginale summer i skatt til Norge, ikke bare er en utfordring for mediebransjen.

Vil ha utredning

Konkret foreslår MDG at regjeringen utreder hvordan verdiskapingen fra multinasjonale selskaper med digital inntjeningsplattform mer treffsikkert kan skattlegges i Norge.

MDGs Per Espen Stoknes tok opp spørsmålet med statsminister Erna Solberg (H) i spørretimen sist onsdag.

– Høyres standardsvar på klimatiltak og Google-skatt synes å være det samme: Vi må vente på en internasjonal, felles løsning, sa han.

Solberg svarte at regjeringen jobber med slike spørsmål i internasjonale organer, men framholdt samtidig at det ikke nytter for et lite land som Norge å vedta egne regler knyttet til digital beskatning.

– Det er synd at hun ikke er mer framoverlent i et spørsmål hun så tydelig innrømmer er viktig, men i stedet skyver OECD foran seg, repliserer Stoknes.

NTB-Kristian Skårdalsmo